TlačPoštaZväčšiZmenši

O Paneurópskej vysokej škole má rozhodovať sudkyňa, ktorá na nej vyučuje

16.7. 2015, 21:19 |  najpravo.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podalo námietku voči sudkyni Anne Peťovskej, ktorá dočasne povolila Paneurópskej vysokej škole opäť prijímať nových študentov. Na Fakulte práva PEVŠ totiž Peťovská, podľa registra zamestnancov vysokých škôl, vyučuje. Robí tak popri zamestnaní na Krajskom súde v Bratislave - na čiastočný úväzok. „Dôvodne pochybujeme o nezaujatosti uvedenej sudkyne pre jej pomer k danej veci,“ píše sa v oficiálnej námietke rezortu školstva.

Sudkyňa Peťovská vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia o pozastavení platnosti priznaného práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom študijného programu s názvom právo v študijnom odbore právo a to v dennej, aj externej forme a to po tom, čo škola napadla rozhodnutie ministra školstva Juraja Draxlera o pozastavení akreditácie. Toto rozhodnutie Paneurópskej vysokej školy vníma Draxler ako nešťastné a nepremyslené a ako snahu vyhnúť sa zodpovednosti za svoje činy. „Vedenie vysokej školy takto ohrozuje budúcnosť študentov, ktorí chcú nastúpiť do prvého ročníka bakalárskeho stupňa a ktorí by chceli pokračovať na magisterskom stupni štúdia,“ upozorňuje minister.

Minister Juraj Draxler rozhodol v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie a nevzniesol žiadne nové pripomienky. Ministerstvo školstva poslalo výhrady PEVŠ na opätovné preskúmanie AK a tá dvojnásobne potvrdila svoje vyjadrenie. Nedostatky, ktoré AK vyčítala PEVŠ, boli uvedené v hodnotiacej správe AK, boli tiež uvedené v opätovnom vyjadrení AK, v zápisniciach, pričom takmer všetky dokumenty sú voľne dostupné na webových stránkach AK.

PEVŠ už vypracovala správu o odstránení zistených nedostatkov – doručila ju ministerstvu 11. 6. 2015 a rezort ju odstúpil na vybavenie AK 23. 6. 2015. Medzičasom stihla PEVŠ podať žalobu na súd. V tejto správe sa píše, že nedostatky (jasne špecifikované) budú odstránené až k začiatku akademického roka 2015/2016.

Stanovisko PEVŠ k tlačovej správe MŠVVaŠ SR

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa už od svojho vzniku zameriavala na to, aby spojila v záujme skvalitnenia výučby teóriu s praxou. Z tohto dôvodu na FP PEVŠ vyučujú viacerí významní odborníci z praxe. Všetci externí pedagógovia, ktorí vyučujú alebo vyučovali na FP PEVŠ majú so školou uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, vrátane JUDr. Anny Peťovskej, PhD., ktorá na FP PEVŠ pôsobila. Sú to odborníci z inštitúcií: Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Krajského súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, advokáti, notári, exekútori...

Fakulta práva PEVŠ ešte pred podaním žaloby uplatnila niekoľko právnych nástrojov, ktorými sa snažila dosiahnuť prehodnotenie záverov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v predmetnej veci. Okrem iného napríklad požiadala priamo ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, pričom do dnešného dňa nebola FP PEVŠ doručená žiadna spätná väzba. Berúc do úvahy časový okamih týchto rozhodnutí je nepochybné, že neuplatnenie všetkých dostupných právnych prostriedkov v prospech uchádzačov a študentov FP PEVŠ (budúcich absolventov) by mohlo byť zo strany týchto osôb vnímané ako nečinnosť FP PEVŠ v rámci ochrany ich práv a právom chránených záujmov.

Podanie žaloby bol v danom čase jediný dostupný a účinný právny nástroj, ktorý bolo nutné použiť na ochranu práv a právom chránených záujmov uchádzačov a študentov FP PEVŠ.

Podanie návrhu žaloby a žiadosti o odklad vykonateľnosti bolo doručené do podateľne na Krajskom súde v Bratislave a náhodným výberom bola predmetná vec pridelená jednému zo senátov (5 S).

Potvrdenie o podaní návrhu žaloby neobsahuje mená členov senátu ani meno predsedu senátu, ale len označenie senátu (5 S).

Vzhľadom na uvedené, nemala FP PEVŠ žiadnu možnosť či dôvod, ani legitímny nárok skúmať zloženie senátu, ktorý bude v predmetnej veci konať ako zákonný súd.

Rozhodnutie súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti žalobou napadnutých rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, je naďalej právoplatné a vykonateľné. Fakulta práva PEVŠ preto môže v súčasnosti prijímať študentov do prvého ročníka na bakalárske štúdium a do prvého ročníka na magisterské štúdium.

Zdroj: MŠ SR, PEVŠ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 721
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
§ 14 a § 15 OSP

Ak sa sám sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, t. j. pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom, oznámi to sám neodkladne predsedovi súdu..... (§ 14 a § 15 OSP)

 
harakiri | 17.07.2015 09:31

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Právnická fakulta v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SRhttps://www.teraz.sk/regiony/pravnicka-fakulta-v-kosiciach-bude-sp/495267-clanok.html

Ľahší prístup k praxi otvára študentom možnosti čerpania skúseností, ktoré im po ...

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: