TlačPoštaZväčšiZmenši

NS SR: Súčasná právna úprava „trestá" advokátov

26.4. 2013, 09:34 |  najpravo.sk

Najvyšší súd SR sa obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na zrušenie ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ustanovení § 30, § 149 ods. 2 a § 372t Občianskeho súdneho poriadku a ustanovení § 14a až § 14c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Najvyšší súd je toho názoru, že uvedené zákonné ustanovenia závažným spôsobom znižujú úroveň súdnej ochrany a sú v rozpore s ústavným poriadkom. Súčasná právna úprava v ustanovení § 30 Občianskeho súdneho poriadku je podľa súdu nekonzistentná a narušuje vnútornú bezrozpornosť práva a princíp právnej istoty.

Riešenie poskytovania právnej pomoci na náklady štátu prostredníctvom inštitútu zástupcu účastníka na základe rozhodnutia súdu prešlo v období od roku 2006 do súčasnosti značným, hoci podľa súdu kontraproduktívnym, vývojom. Pôvodná právomoc konajúceho súdu sa postupne presunula z orgánov súdnej moci na špeciálne zriadený právny orgán – Centrum právnej pomoci, a to zmenami ustanovenia § 30 Občianskeho súdneho poriadku. Súvisiaca ťarcha spojená s výdavkami na zabezpečenie právnej pomoci a s ich úhradou sa takisto presunula spolu s rozhodovacou právomocou zo súdnej moci na osobitne zriadený správny orgán.

Súd tiež uviedol, že zo žiadneho ustanovenia zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi nevyplýva vôľa zákonodarcu, že by mal v úmysle podľa článku 2 ods. 2 Ústavy SR resp. odlišne od obsahu článku 142 ods. 1 Ústavy SR preniesť rozhodovaciu súdnu právomoc, čo i len v časti týkajúcej sa kontroly a rozhodovania o trovách vznikajúcich účastníkom počas súdneho konania, napriek zákazu odčleňovať výkon súdnictva od orgánov súdnej moci načrtnutý v článku 141 ods. 2 ústavy, na osobitný orgán štátu. Napriek tomu však zákonodarca postupne prostredníctvom ustanovenia § 15 citovaného zákona preniesol rozhodovaciu právomoc rozhodovať o náhrade trov konania z orgánov súdnej moci na Centrum právnej pomoci, ktoré o tom rozhoduje na základe predpisov o správnom konaní.

Najvyšší súd vo svojom návrhu tiež poukázal na možnosť vzniku nežiadúcej procesnej situácie (argumentum reductio ad absurdum), kedy Centrum právnej pomoci na implicitne vyslovený súhlas konajúceho súdu prostredníctvom zaslania poučenia o možnosti obrátiť sa na tento orgán neprihliadne a žiadateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci neprizná. Tiež poukázal na to, že konajúci súd nemá dosah na ďalšie úkony účastníka konania (napríklad uložiť mu povinnosť v stanovenej lehote podať žiadosť), a tento nie je ani povinný mu svoj úmysel požiadať CPP o poskytnutie právnej pomoci oznámiť, pričom následne je konajúci súd po naplnení svojej poučovacej povinnosti postavený do neistej situácie, či má ďalej konať alebo či má vyčkať po tomto úkone na informácie od dotknutého účastníka.

Vznik možných dodatočných prieťahov vyvolaných predchádzajúcim správnym konaním je taktiež dôvodom, pre ktorý žiada Najvyšší súd SR zrušenie uvedených zákonných ustanovení.

Najvyšší súd sa vo svojom návrhu tiež zaoberá otázkou stanovenia výšky odmeny právneho zástupcu určeného Centrom právnej pomoci pri úspechu v konaní, kedy súd ukladá povinnosť náhrady trov konania vrátane trov právneho zastúpenia neúspešnému účastníkovi podľa § 10 až 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a pri neúspechu v konaní, kedy sa vychádza z paušálnej sumy podľa § 14a až § 14c vyhlášky. Podľa súdu tak dochádza pri totožne poskytnutej právnej pomoci k „trestaniu" advokáta za neúspech v konaní, ktoré sa prejavuje jeho nerovnakým odmeňovaním.

Celé znenie návrhu si pozrite TU.

Zdroj: ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 825
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: