TlačPoštaZväčšiZmenši

NS SR: Súčasná právna úprava „trestá" advokátov

26.4. 2013, 09:34 |  najpravo.sk

Najvyšší súd SR sa obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na zrušenie ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ustanovení § 30, § 149 ods. 2 a § 372t Občianskeho súdneho poriadku a ustanovení § 14a až § 14c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Najvyšší súd je toho názoru, že uvedené zákonné ustanovenia závažným spôsobom znižujú úroveň súdnej ochrany a sú v rozpore s ústavným poriadkom. Súčasná právna úprava v ustanovení § 30 Občianskeho súdneho poriadku je podľa súdu nekonzistentná a narušuje vnútornú bezrozpornosť práva a princíp právnej istoty.

Riešenie poskytovania právnej pomoci na náklady štátu prostredníctvom inštitútu zástupcu účastníka na základe rozhodnutia súdu prešlo v období od roku 2006 do súčasnosti značným, hoci podľa súdu kontraproduktívnym, vývojom. Pôvodná právomoc konajúceho súdu sa postupne presunula z orgánov súdnej moci na špeciálne zriadený právny orgán – Centrum právnej pomoci, a to zmenami ustanovenia § 30 Občianskeho súdneho poriadku. Súvisiaca ťarcha spojená s výdavkami na zabezpečenie právnej pomoci a s ich úhradou sa takisto presunula spolu s rozhodovacou právomocou zo súdnej moci na osobitne zriadený správny orgán.

Súd tiež uviedol, že zo žiadneho ustanovenia zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi nevyplýva vôľa zákonodarcu, že by mal v úmysle podľa článku 2 ods. 2 Ústavy SR resp. odlišne od obsahu článku 142 ods. 1 Ústavy SR preniesť rozhodovaciu súdnu právomoc, čo i len v časti týkajúcej sa kontroly a rozhodovania o trovách vznikajúcich účastníkom počas súdneho konania, napriek zákazu odčleňovať výkon súdnictva od orgánov súdnej moci načrtnutý v článku 141 ods. 2 ústavy, na osobitný orgán štátu. Napriek tomu však zákonodarca postupne prostredníctvom ustanovenia § 15 citovaného zákona preniesol rozhodovaciu právomoc rozhodovať o náhrade trov konania z orgánov súdnej moci na Centrum právnej pomoci, ktoré o tom rozhoduje na základe predpisov o správnom konaní.

Najvyšší súd vo svojom návrhu tiež poukázal na možnosť vzniku nežiadúcej procesnej situácie (argumentum reductio ad absurdum), kedy Centrum právnej pomoci na implicitne vyslovený súhlas konajúceho súdu prostredníctvom zaslania poučenia o možnosti obrátiť sa na tento orgán neprihliadne a žiadateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci neprizná. Tiež poukázal na to, že konajúci súd nemá dosah na ďalšie úkony účastníka konania (napríklad uložiť mu povinnosť v stanovenej lehote podať žiadosť), a tento nie je ani povinný mu svoj úmysel požiadať CPP o poskytnutie právnej pomoci oznámiť, pričom následne je konajúci súd po naplnení svojej poučovacej povinnosti postavený do neistej situácie, či má ďalej konať alebo či má vyčkať po tomto úkone na informácie od dotknutého účastníka.

Vznik možných dodatočných prieťahov vyvolaných predchádzajúcim správnym konaním je taktiež dôvodom, pre ktorý žiada Najvyšší súd SR zrušenie uvedených zákonných ustanovení.

Najvyšší súd sa vo svojom návrhu tiež zaoberá otázkou stanovenia výšky odmeny právneho zástupcu určeného Centrom právnej pomoci pri úspechu v konaní, kedy súd ukladá povinnosť náhrady trov konania vrátane trov právneho zastúpenia neúspešnému účastníkovi podľa § 10 až 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a pri neúspechu v konaní, kedy sa vychádza z paušálnej sumy podľa § 14a až § 14c vyhlášky. Podľa súdu tak dochádza pri totožne poskytnutej právnej pomoci k „trestaniu" advokáta za neúspech v konaní, ktoré sa prejavuje jeho nerovnakým odmeňovaním.

Celé znenie návrhu si pozrite TU.

Zdroj: ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 797
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka Z. Čaputová vymenovala šesť sudcov všeobecných súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-vymenovala-sest-sud/431410-clanok.html

Prezidentka popriala sudcom pri výkone funkcie aj odvahu.

Vláda schválila dokument o ochrane ľudských právhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-dokument-o-ochrane-lu/431460-clanok.html

Predkladaný dokument reflektuje zmeny, ku ktorým došlo vo vnútroštátnej legislatíve po roku ...

Od ledna platí povinné čipování psů. Přečtěte si, kolik aplikace stojí a jaké hrozí pokutyhttps://www.lidovky.cz/domov/od-ledna-plati-povinne-cipovani-psu-za-zvire-bez-mikrocipu-hrozi-vysoke-pokuty.A191120_182411_ln_domov_mlg

Od ledna musí mít každý pes v Česku čip, jinak hrozí chovateli pokuta až 20 tisíc korun.

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o politických stranáchttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-posudi-ustavnost-novel/431267-clanok.html

Novela zákona, ktorú iniciovala koaličná SNS, upravila fungovanie politických strán a ...

Právo bránit se zbraní: Senátní výbor doporučil návrh schválithttps://www.denik.cz/z_domova/pravo-branit-se-zbrani-senatni-vybor-doporucil-navrh-schvalit-20191120.html

Senátní bezpečnostní výbor doporučil schválit doplnění Listiny základních práv a svobod, ...

Desať súdov funguje efektívnejšie, tvrdí ministerstvo spravodlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/desat-sudov-funguje-efektivnejsie-t/431067-clanok.html

Počas projektu sa na jednotlivých súdoch vypracovávali samohodnotiace správy, ktoré následne ...

Nové časopisy

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: