TlačPoštaZväčšiZmenši

SILVIA TOMAŠCOVÁ HLUBÍKOVÁ: Centrum pociťuje veľký nárast klientov

3.4. 2012, 16:27 |  Edmund Horváth

V oblasti poskytovania bezplatnej právnej pomoci občanom sa v poslednom období zrealizovalo viacero zmien. Okrem zmien v legislatívnej oblasti sa udiala aj ďalšia zásadná zmena. Do kresla riaditeľky Centra právnej pomoci zasadla Mgr. Silvia Tomašcová Hlubíková. S novou riaditeľkou centra sa rozprával JUDr. Edmund Horváth.

Po troch rokoch praxe v justícii na pozícii vyššieho súdneho úradníka a v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ste sa rozhodli využiť svoje skúsenosti na pozícii manažéra právnej pomoci nemajetným. Aký bol impulz pre takúto radikálnu zmenu?

Predovšetkým ma zaujala vôbec možnosť zúčastniť sa výberového konania na takúto pozíciu a môcť tak zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z praxe a schopnosti, ktoré zatiaľ nemali možnosť sa naplno prejaviť. O Centre právnej pomoci som počula ešte v čase môjho pôsobenie v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže práve v jeho začiatkoch. Už vtedy ma zaujala myšlienka vzniku centra a jeho pôsobenia. Neskôr na súde som sa s centrom stretávala priamo v praxi, čo vo mne vyvolalo ešte väčší záujem a začala som podrobnejšie sledovať všetky informácie súvisiace s centrom. Keď som potom objavila vyhlásené výberové konanie, brala som to ako výzvu a životné a pracovné výzvy prijímam.

Stabilita a odborná úroveň právnikov Centra je asi základným predpokladom pre kvalitné právne poradenstvo menej majetným vrstvám obyvateľstva. Aké kroky mienite robiť v tejto oblasti?

Po mojich prvotných skúsenostiach s kolektívom centra môžem hrdo konštatovať, že odborná úroveň nielen právnikov, ale aj pracovníkov prvého kontaktu, je veľmi vysoká. Po zmenách, ktoré priniesla novela zákona č. 327/2005 Z. z. účinná od 1.1.2012 je nevyhnutnou potrebou ďalšie vzdelávanie zamestnancov najmä s prihliadnutím na rozšírenie vecnej pôsobnosti centra. Preto je vzdelávanie jednou z mojich priorít pri zabezpečovaní odbornej kvality poskytovania právneho poradenstva. Zamestnanci už mali možnosť absolvovať niekoľko školení a ďalšie školenia sa pripravujú. Tu patrí obrovská vďaka kolektívu, ktorý sa podieľa na ich príprave a organizovaní ako aj partnerským organizáciám, ktoré nám zabezpečujú rôzne druhy školení. Treba však podotknúť, že istým druhom vzdelávania je aj vzájomná interná komunikácia pri riešení problémov a situácií, ktoré vyvstanú zo samotnej aplikačnej praxe a samozrejme samoštúdium každého zamestnanca.

Vaše vízie priblíženia právneho poradenstva viac k občanom boli veľmi sympatické, či už ide o predbežné konzultácie prostredníctvom elektronickej poradne alebo poskytovanie poradenstva na obecných či mestských úradoch. Sú tieto vízie v súčasnosti aj realizovateľné? Či už s ohľadom na personálne vyťaženie alebo financovanie centra.

Možnosť rozbehnúť elektronickú poradňu úzko súvisí s technickou inováciou našej webovej stránky, ktorá sa v dohľadnej dobe pripravuje. Avšak už v súčasnosti funguje mailová komunikácia s klientmi, ktorí sa na nás veľakrát obracajú so svojimi problémami touto formou a vždy sa im, podľa osobitného posúdenia každého prípadu, snažíme pomôcť, poradiť, prípadne ich odporučiť na konkrétnu kanceláriu centra, kde im už môže byť konkrétny zamestnanec centra poskytnúť ďalšie informácie či usmernenia.

Poskytovanie poradenstva mimo kancelárií centra už v súčasnosti funguje aj prostredníctvom konzultačných pracovísk, kde sa môžu klienti v stanovený čas obrátiť priamo na niektorého zo zamestnancov centra. Informácie o konzultačných dňoch a hodinách nájdu záujemcovia na našej internetovej stránke prípadne sa môžu informovať telefonicky či mailom v niektorej z kancelárii alebo na našom sekretariáte. Verím, že v najbližšom období sa nám podarí pôsobnosť centra rozšíriť v závislosti od personálnych kapacít a samozrejme aj finančného zaťaženia.

Keďže centrum by malo predovšetkým plniť preventívnu funkciu, budeme hľadať formy a možnosti na jej realizáciu a na zvyšovanie právneho povedomia spoločnosti.

Množstvo sporov vzniká len z potreby dosiahnuť uznanie názoru autoritou, ktorou je súd. Neplní centrum a jeho pobočky mnohokrát aj funkciu psychologického poradenstva? Môže napomôcť mediácia takýchto sporov?

Veľakrát klienti prichádzajú do centra s množstvom problémov, teda nielen s právnymi ale aj so sociálnymi, psychologickými, finančnými či inými. Samotný právny problém, s ktorým sa klient na centrum obráti, je veľakrát dôsledkom sociálnej a rodinnej situácie. Vtedy nastupujú pracovníčky/pracovníci prvého kontaktu, ľudia so vzdelaním v sociálnej práci alebo sociálnej pedagogike, ktorí pomôžu selektovať klientovi čo z problémov s ktorým prichádza, sa dá riešiť cez právnu pomoc v rámci centra, čo cez sociálnu alebo psychologickú pomoc.

Mimosúdne riešenia sporov formou mediácie boli aj pred účinnosťou novely jednou z foriem poskytovania právnej pomoci centrom. Novela rozšírila možnosti riešenia sporu mediáciou o možnosť ustanovenia externého mediátora. O tom, či spor bude riešený formou mediácie, rozhoduje v prvom rade žiadateľ. Treba však pripomenúť, že vždy je hospodárnejšie a v neposlednom rade rýchlejšie riešenie sporu mediáciou, hlavne v prípadoch, ktoré sa týkajú vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo veciach rodinných, rodičovské dohody o úprave styku s maloletými a podobne. V prípadoch riešenia sporov s mediátormi, je predpoklad, že obe strany budú spokojnejšie s výsledkom dohody na rozdiel od súdneho konania. V niektorých prípadoch samozrejme nie je vhodná ani prípustná mediačná dohoda.

Posledné legislatívne zmeny, ktorými sa zvýšila hranica posudzovania materiálnej núdze z 1,4 na 1,6 násobok životného minima ako aj rozšírila vecná pôsobnosť Centra, nepochybne zvýšia aj dopyt po jeho službách. Je na to Centrum pripravené?

Po prvých mesiacoch účinnosti novely môžem konštatovať, že centrum pociťuje veľký nárast klientov a zvýšený počet žiadostí. Pred účinnosťou novely zákona sme prijali niekoľko organizačných a metodických opatrení, aby bola riadne zabezpečená funkčnosť kancelárií. Či budú dané opatrenia dostačujúce alebo budú potrebné ďalšie, ukáže až čas. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2552
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: