TlačPoštaZväčšiZmenši

SILVIA TOMAŠCOVÁ HLUBÍKOVÁ: Centrum pociťuje veľký nárast klientov

3.4. 2012, 16:27 |  Edmund Horváth

V oblasti poskytovania bezplatnej právnej pomoci občanom sa v poslednom období zrealizovalo viacero zmien. Okrem zmien v legislatívnej oblasti sa udiala aj ďalšia zásadná zmena. Do kresla riaditeľky Centra právnej pomoci zasadla Mgr. Silvia Tomašcová Hlubíková. S novou riaditeľkou centra sa rozprával JUDr. Edmund Horváth.

Po troch rokoch praxe v justícii na pozícii vyššieho súdneho úradníka a v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ste sa rozhodli využiť svoje skúsenosti na pozícii manažéra právnej pomoci nemajetným. Aký bol impulz pre takúto radikálnu zmenu?

Predovšetkým ma zaujala vôbec možnosť zúčastniť sa výberového konania na takúto pozíciu a môcť tak zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z praxe a schopnosti, ktoré zatiaľ nemali možnosť sa naplno prejaviť. O Centre právnej pomoci som počula ešte v čase môjho pôsobenie v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže práve v jeho začiatkoch. Už vtedy ma zaujala myšlienka vzniku centra a jeho pôsobenia. Neskôr na súde som sa s centrom stretávala priamo v praxi, čo vo mne vyvolalo ešte väčší záujem a začala som podrobnejšie sledovať všetky informácie súvisiace s centrom. Keď som potom objavila vyhlásené výberové konanie, brala som to ako výzvu a životné a pracovné výzvy prijímam.

Stabilita a odborná úroveň právnikov Centra je asi základným predpokladom pre kvalitné právne poradenstvo menej majetným vrstvám obyvateľstva. Aké kroky mienite robiť v tejto oblasti?

Po mojich prvotných skúsenostiach s kolektívom centra môžem hrdo konštatovať, že odborná úroveň nielen právnikov, ale aj pracovníkov prvého kontaktu, je veľmi vysoká. Po zmenách, ktoré priniesla novela zákona č. 327/2005 Z. z. účinná od 1.1.2012 je nevyhnutnou potrebou ďalšie vzdelávanie zamestnancov najmä s prihliadnutím na rozšírenie vecnej pôsobnosti centra. Preto je vzdelávanie jednou z mojich priorít pri zabezpečovaní odbornej kvality poskytovania právneho poradenstva. Zamestnanci už mali možnosť absolvovať niekoľko školení a ďalšie školenia sa pripravujú. Tu patrí obrovská vďaka kolektívu, ktorý sa podieľa na ich príprave a organizovaní ako aj partnerským organizáciám, ktoré nám zabezpečujú rôzne druhy školení. Treba však podotknúť, že istým druhom vzdelávania je aj vzájomná interná komunikácia pri riešení problémov a situácií, ktoré vyvstanú zo samotnej aplikačnej praxe a samozrejme samoštúdium každého zamestnanca.

Vaše vízie priblíženia právneho poradenstva viac k občanom boli veľmi sympatické, či už ide o predbežné konzultácie prostredníctvom elektronickej poradne alebo poskytovanie poradenstva na obecných či mestských úradoch. Sú tieto vízie v súčasnosti aj realizovateľné? Či už s ohľadom na personálne vyťaženie alebo financovanie centra.

Možnosť rozbehnúť elektronickú poradňu úzko súvisí s technickou inováciou našej webovej stránky, ktorá sa v dohľadnej dobe pripravuje. Avšak už v súčasnosti funguje mailová komunikácia s klientmi, ktorí sa na nás veľakrát obracajú so svojimi problémami touto formou a vždy sa im, podľa osobitného posúdenia každého prípadu, snažíme pomôcť, poradiť, prípadne ich odporučiť na konkrétnu kanceláriu centra, kde im už môže byť konkrétny zamestnanec centra poskytnúť ďalšie informácie či usmernenia.

Poskytovanie poradenstva mimo kancelárií centra už v súčasnosti funguje aj prostredníctvom konzultačných pracovísk, kde sa môžu klienti v stanovený čas obrátiť priamo na niektorého zo zamestnancov centra. Informácie o konzultačných dňoch a hodinách nájdu záujemcovia na našej internetovej stránke prípadne sa môžu informovať telefonicky či mailom v niektorej z kancelárii alebo na našom sekretariáte. Verím, že v najbližšom období sa nám podarí pôsobnosť centra rozšíriť v závislosti od personálnych kapacít a samozrejme aj finančného zaťaženia.

Keďže centrum by malo predovšetkým plniť preventívnu funkciu, budeme hľadať formy a možnosti na jej realizáciu a na zvyšovanie právneho povedomia spoločnosti.

Množstvo sporov vzniká len z potreby dosiahnuť uznanie názoru autoritou, ktorou je súd. Neplní centrum a jeho pobočky mnohokrát aj funkciu psychologického poradenstva? Môže napomôcť mediácia takýchto sporov?

Veľakrát klienti prichádzajú do centra s množstvom problémov, teda nielen s právnymi ale aj so sociálnymi, psychologickými, finančnými či inými. Samotný právny problém, s ktorým sa klient na centrum obráti, je veľakrát dôsledkom sociálnej a rodinnej situácie. Vtedy nastupujú pracovníčky/pracovníci prvého kontaktu, ľudia so vzdelaním v sociálnej práci alebo sociálnej pedagogike, ktorí pomôžu selektovať klientovi čo z problémov s ktorým prichádza, sa dá riešiť cez právnu pomoc v rámci centra, čo cez sociálnu alebo psychologickú pomoc.

Mimosúdne riešenia sporov formou mediácie boli aj pred účinnosťou novely jednou z foriem poskytovania právnej pomoci centrom. Novela rozšírila možnosti riešenia sporu mediáciou o možnosť ustanovenia externého mediátora. O tom, či spor bude riešený formou mediácie, rozhoduje v prvom rade žiadateľ. Treba však pripomenúť, že vždy je hospodárnejšie a v neposlednom rade rýchlejšie riešenie sporu mediáciou, hlavne v prípadoch, ktoré sa týkajú vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo veciach rodinných, rodičovské dohody o úprave styku s maloletými a podobne. V prípadoch riešenia sporov s mediátormi, je predpoklad, že obe strany budú spokojnejšie s výsledkom dohody na rozdiel od súdneho konania. V niektorých prípadoch samozrejme nie je vhodná ani prípustná mediačná dohoda.

Posledné legislatívne zmeny, ktorými sa zvýšila hranica posudzovania materiálnej núdze z 1,4 na 1,6 násobok životného minima ako aj rozšírila vecná pôsobnosť Centra, nepochybne zvýšia aj dopyt po jeho službách. Je na to Centrum pripravené?

Po prvých mesiacoch účinnosti novely môžem konštatovať, že centrum pociťuje veľký nárast klientov a zvýšený počet žiadostí. Pred účinnosťou novely zákona sme prijali niekoľko organizačných a metodických opatrení, aby bola riadne zabezpečená funkčnosť kancelárií. Či budú dané opatrenia dostačujúce alebo budú potrebné ďalšie, ukáže až čas. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2590
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

V minulom volebnom období schválil parlament viac ako štyristo zákonov, ten posledný tesne pred voľbamihttps://www.webnoviny.sk/v-minulom-volebnom-obdobi-schvalil-parlament-viac-ako-styristo-zakonov-ten-posledny-tesne-pred-volbami/

Parlament v minulom volebnom období 2016 – 2020 schválil 447 zákonov, z toho bolo 318 vládnych ...

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: