TlačPoštaZväčšiZmenši

Mediácia v školskom prostredí

1.12. 2011, 19:16 |  najpravo.sk

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt. Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty.

Cieľom peer mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov na škole je okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a učitelia sa nemuseli tak často zaoberať a vyrovnávať spormi so žiakmi.

Ďalším dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je presvedčenie, že ak žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov.

Myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov pochádza z USA, kde v 60. a 70. rokoch vznikali prvé projekty na vzdelávanie proti násiliu reagujúce na rastúce etnické a sociálne napätie. V 80. rokoch bolo v USA už niekoľko aktívnych organizácii a centier, ktoré podporovali na školách programy riešenia konfliktov pre žiakov a učiteľov. Alternatívne riešenie konfliktov sa stalo súčasťou vzdelávania a neskôr – vrátane mediácie - bolo integrované do oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy sa realizovali aj v iných krajinách, napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku, Kanade... (Bednařík, 2001)

Podľa výskumov (Ondrušek – Shapiro, 1999) sa darí dohody dosiahnuť asi v 70- 80% prípadov, u sledovaných problémových študentov klesli ich agresívne prejavy o 47% a na mnohých sledovaných školách klesli všeobecne problémy spojené s agresivitou detí viac ako o 50%. Viac ako 60% učiteľov, ktorí absolvovali programy na riešenie konfliktov, vo výskume potvrdzuje, že získané zručnosti využívajú na efektívne riadenie triedy a udržiavanie disciplíny. Okrem toho skvalitnili svoje metódy práce a spôsoby riadenia triedy v komunikovaní neohrozujúcim spôsobom, aktívnom počúvaní a v riešení problémov so žiakmi.

Na Slovensku začala s programom rovesníckeho riešenia konfliktov pracovať organizácia PDCS – Centrum riešenia konfliktov v Bratislave v roku 1995. Do roku 2000 sa program peer mediácie dostal do viacerých ZŠ a SŠ na celom Slovensku. V Leviciach boli do projektu PDCS vybrané dve stredné školy – Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná priemyselná škola poľnohospodárska. Na našej škole sa snažíme v programe pokračovať po celý čas od skončenia projektu PDCS, v rámci ktorého bola v roku 2002 vyškolená prvá skupina žiakov a učiteľov, realizovali sa supervízne stretnutia s lektormi a uskutočnila sa na našej škole 1. celoslovenská konferencia peer mediačných skupín.

V súčasnosti prebieha program rovesníckeho riešenia konfliktov na PaSA v Leviciach a na SOU najmä v podobe krúžkovej činnosti, teda ide o voľnočasovú aktivitu žiakov. Učitelia, ktorí prešli tréningom mediácie, prípadne sa tejto téme venujú, majú možnosť zaradiť do učebných osnov vhodných predmetov (náuka o spoločnosti, etická výchova..) témy týkajúce sa alternatívneho riešenia konfliktov ( v USA a v niektorých európskych krajinách je táto téma ako samostatný vyučovací predmet). Ďalšími možnosťami, ako program na školách podporovať, je napríklad tréning komunikačných zručností a alternatívneho riešenia konfliktov pre učiteľov.

Žiaci, ktorí sa do programu peer mediácie zapoja, sa na pravidelných stretávaniach formou hier, tvorivých aktivít a simulácií oboznamujú s využitím komunikačných zručností pri predchádzaní a riešení konfliktov, s teóriou konfliktu a procesom mediácie. Naším prvotným cieľom bolo, aby na škole vznikla skupina peer mediátorov, ktorí samostatne riešia konflikty napríklad medzi spolužiakmi. Tento proces je však veľmi náročný a dlhodobý, a nie vždy sa podarí skupinu uviesť do života školy. Pre nás je dôležitým zistením to, čo samotný program prináša pre žiakov. Uvedieme niekoľko príkladov z výsledkov prieskumu k tejto téme, ktorý bol realizovaný v roku 2009 medzi účastníkmi programu peer mediácie. Na otázku, : „Čo sa Ti najviac páčilo na programe peer mediácie?", žiaci odpovedali nasledovne:

  • ..."nadobudla som nový pohľad na konflikt, najviac ma oslovilo, že môžem pomáhať ľuďom pri riešení ich konfliktov",
  • ...„že som objavila spôsob, ako predchádzať konfliktom, ja –výrok, ktorý často používam",
  • ...„naučila som sa riešiť problémy bez kriku",
  • ...„ chválili nás za naše úspechy",
  • ...„rôzne typy konfliktov, iné riešenia ako sme naučení",
  • ...„spoznal som sám seba".

V prieskume sa zistilo okrem iného aj to, že žiaci, ktorí prešli programom, sa snažia riešiť konflikty vo svojom okolí, využívajú zručnosti najmä v prostredí svojich rovesníkov, menej v škole. Jednoznačne vnímajú tento program ako užitočný, ktorého dôsledkom sú zmeny v ich správaní, najmä v ich postojom ku konfliktom.

Aktivity rovesníckeho riešenia konfliktov podporuje v meste Levice aj Informačné centrum mladých, kde sa pravidelne stretávajú žiaci rôznych škôl a „učia sa" ako byť mediátorom..(viď foto). Plánujeme pomocou vyškolených mediátorov rozšíriť tento program aj do základných škôl v meste.

Práve stredoškolská mládež je dôležitou cieľovou skupinou aj z toho dôvodu, že majú silný vzťah k spravodlivosti a partnerskému jednaniu, čo práve alternatívne riešenie konfliktov umožňuje.

Uvedomujeme si, že presadzovanie nových alternatívnych prístupov v riešení konfliktov je nielen v spoločnosti, ale aj v školách dlhodobý proces a vyžaduje si väčšiu podporu tak zo strany učiteľov, ako aj celej spoločnosti. Ukážkou, ako sa to dá, je práve myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov.

Mgr. Iveta Harváneková
Riaditeľka ICM Levice
Informačné centrum mladých Levice
Kasárenská 6, 934 01 Levice
Tel.: 036/6305 662
E-mail:levice@icm.sk
Náš web:www.icm.sk
Náš facebook:www.facebook.com/icmmladym  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 522
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

M. Kolíková chce zrušiť sudcovskú imunitu, nechce trestať právny názorhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-chce-zrusit-sudcovsku-i/479715-clanok.html

Kolíkovej legislatívne zámery sú súčasťou balíka, ktorý má zreformovať a očistiť ...

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/studenti-probacie-a-mediacie-budu-pr/479706-clanok.html

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: