Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ponuková povinnosť zamestnávateľa

najpravo.sk • 2.11. 2012, 10:56

Ustanovenie § 63 ods. 2 Zákonníka práce stanovuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede z pracovného pomeru. Ide o povinnosť zamestnávateľa urobiť zamestnancovi ponuku smerujúcu k uzavretiu dohody o prevedení na inú prácu. Inou vhodnou prácou sa rozumie práca zodpovedajúca zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno aj kvalifikácii zamestnanca. Jedná sa teda o prácu, ktorú je zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu spôsobilý vykonávať. Okrem toho výkon tejto povinnosti zamestnávateľa musí byť v súlade so zásadou vyplývajúcou z čl. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. 8. 2010, sp. zn. 4 Cdo 222/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Košice I v poradí prvým rozsudkom z 27. septembra 2004 č.k. 13 C 73/2003-189, zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhrady mzdy z dôvodu, že mal v konaní preukázané, že u žalovaného došlo k organizačným zmenám, bolo o tom vydané písomné rozhodnutie, v dôsledku čoho bolo zrušené pracovné miesto žalobkyne k X. a žalobkyni boli ponúknuté dve nové pracovné miesta, ktoré neprijala.

Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Košiciach uznesením z 5. septembra 2005 sp.zn. 2 Co 26/2005 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že súd prvého stupňa v dôvodoch svojho rozhodnutia nevenoval pozornosť príčinnej súvislosti medzi nadbytočnosťou zamestnanca – žalobkyne a organizačnou zmenou, v dôsledku čoho toto rozhodnutie považoval za nepreskúmateľné.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2232

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: