Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan
Predplatné
Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výpoveď zo zmluvy všeobecná (vzor)

Monika Kiklicová • 15.5. 2024, 09:28

Všeobecný vzor výpovede zo zmluvy slúži na ukončenie existujúceho zmluvného vzťahu. Vzor je možné použiť na ukončenie rôznych zmluvných vzťahov, pričom je nutné dbať na špecifiká zmluvných vzťahov a osobitné dojednania v zmluve.

 

Všeobecne k výpovedi

Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý spôsobuje zánik zmluvy. Zmluvné strany sa pri uzatváraní zmluvy môžu dohodnúť na spôsobe jej výpovede a jednotlivých výpovedných lehotách.

V niektorých prípadoch zákon pozná osobitné spôsoby výpovede zo zmluvy, pričom výslovne upravuje aj výpovedné lehoty a iné podmienky (napr. výpoveď nájmu poľnohospodárskej pôdy).

 

Ako upraviť výpoveď

Aby bola úprava výpovede pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor výpovede obsahuje zvýraznené časti, ktoré musia byť upravené. Nižšie uvádzame, ako je nutné výpoveď upraviť.

 

 

Dodatok je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 

Označenie strán zmluvy

Pokiaľ ide o označenie zmluvných strán, zmluvné strany sa označujú nasledovne.

Pri fyzických osobách – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.

POZOR! Z dôvodu ochrany osobných údajov a zásady minimalizácie údajov by výpoveď nemala obsahovať viac osobných údajov o fyzických osobách, než je na zaslanie výpovede potrebné.

Pri fyzických osobách podnikateľoch – obchodné meno, IČO, miesto podnikania, miesto zápisu (živnostenský register, profesijná komora a pod.).

Pri právnických osobách – obchodné meno, sídlo, IČO, miesto zápisu (obchodný register, register občianskych združení a pod.), osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti s uvedením funkcie/pozície.

 

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota môže byť medzi zmluvnými stranami dojednaná priamo v zmluve.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a súčasne osobitné ustanovenia zákona neustanovujú pre konkrétny zmluvný typ niečo iné, vypovedať možno každú zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, a to v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

 

Forma výpovede

V niektorých prípadoch zákon predpisuje pre výpoveď povinnú písomnú formu (napr. písomná výpoveď nájmu bytu).

Právny poriadok stanovuje, že ak bola zmluva uzatvorená písomne, aj výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak sa na takýto úkon hľadí ako na neplatný.

 

Vzor výpovede na stiahnutie

 

 

Dodatok je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 7705

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: