Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nariadenie pojednávania pri rozhodovaní o návrhu na obnovu konania

najpravo.sk • 16.4. 2015, 19:56

O návrhu na obnovu konania rozhoduje súd po nariadení pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť potrebuje na riadne objasnenie veci. Prípady, v ktorých môže súd rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, taxatívne ustanovuje § 234 ods. 2 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia môže ísť o prípad, keď a/ zákon výslovne ustanovuje, že návrh je neprípustný (§ 229 O.s.p.), b/ návrh na obnovu podal niekto, kto naň nebol oprávnený (nebol účastníkom konania, pretože len účastník môže napadnúť právoplatný rozsudok podľa § 228 ods. 1 O.s.p. návrhom na obnovu konania), alebo c/ je návrh na obnovu konania zrejme oneskorený (§ 230 O.s.p.). Judikatúra najvyššieho súdu (viď R 35/2013) dospela k záveru, že ak sa návrh na obnovu konania opiera o dôvod uvedený v § 228 ods. 1 O.s.p., ale tvrdený dôvod nebol podľa názoru súdov preukázaný, pretože skutočnosti alebo dôkazy existovali už v čase rozhodovania v pôvodnom konaní a účastníci mohli tieto skutočnosti alebo dôkazy použiť už v pôvodnom konaní, alebo sa mohli v pôvodnom konaní vykonať, lebo účastníci o nich museli mať vedomosť, nemožno návrh na obnovu konania zamietnuť bez nariadenia pojednávania (§ 234 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 230 O.s.p.), lebo dochádza k vecnému prejednaniu návrhu, pri ktorom súd môže o návrhu na obnovu konania rozhodnúť iba po jeho prejednaní na ústnom pojednávaní.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. marca 2015, sp. zn. 3 Cdo 128/2014)

Z odôvodnenia:

Žalobca podal návrh na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 9 C 92/2006. V návrhu uviedol, že rozsudkom Okresného súdu Rožňava zo 7. augusta 2009 sp. zn. 9 C 92/2006 bola zamietnutá jeho žaloba proti žalovanému o vrátenie pôžičky vo výške 16 956,96 € a Krajský súd v Košiciach tento prvostupňový rozsudok potvrdil rozsudkom z 18. júna 2010 sp. zn. 2 Co 272/2009. S týmito rozsudkami žalobca nesúhlasil. Súdy totiž pri rozhodovaní náležite nezohľadnili, že so žalovaným uzatvoril zmluvu o pôžičke vo výške 600 000 Sk, po vyzvaní na vrátenie peňazí ale žalovaný začal tvrdiť, že išlo o pôžičku nie pre neho, ale pre obchodnú spoločnosť M., s.r.o. Žalobca však plnil žalovanému, následne sa dovolal relatívnej neplatnosti zmluvy a žiadal vydať bezdôvodné obohatenie.

Okresný súd Rožňava vyzval žalobcu 5. apríla 2012 (a potom ešte aj 15. mája 2012), aby odstránil vady podaného návrhu na obnovu konania a konkretizoval dôvod obnovy konania a kedy sa o ňom dozvedel. Žalobca na túto výzvu nereagoval.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2924

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: