Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zaplatenie odmeny exekútorovi povinným vo výške presahujúcej sumu podľa právneho predpisu

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:42

Vzhľadom na povahu vzťahu vznikajúceho medzi povinným ako účastníkom exekučného konania a súdnym exekútorom vykonávajúcim exekučnú činnosť nemôže dôjsť na strane súdneho exekútora k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že povinný mu na základe výzvy (§ 47 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku) zaplatí za výkon exekučnej činnosti vo výzve uvedenú odmenu, výška ktorej presahuje sumu zodpovedajúcu právnemu predpisu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo14. januára 2010, sp. zn. 3 Cdo 58/2009)

 Z odôvodnenia:

 

Žalobkyňa sa v konaní domáhala, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 61 660 Sk s príslušenstvom, ktorá predstavuje bezdôvodné obohatenie žalovanej získané na úkor žalobkyne (§ 451 Občianskeho zákonníka). Žalobou uplatnený nárok skutkovo vymedzila tým, že žalovaná ako súdna exekútorka v exekučnej veci vedenej na jej exekútorskom úrade pod sp. zn. EX 7/2003 doručila žalobkyni (ako povinnej) upovedomenie o začatí exekúcie z 27. februára 2003, ktorým ju vyzvala zaplatiť vymáhanú pohľadávku (616 520 Sk) a tiež predbežné trovy exekúcie vo výške 151 980 Sk (z toho odmena súdnej exekútorky predstavovala 123 320 Sk). Žalobkyňa (povinná) na základe toho dobrovoľne zaplatila nielen vymáhanú sumu, ale aj trovy exekúcie. Podľa názoru žalobkyne mala súdna exekútorka v danom prípade upustiť od vykonania exekúcie [§ 46 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“)], pričom by súdnej exekútorke nepatrila odmena vo výške podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „vyhláška č. 288/1995 Z.z.), ale vo výške vyplývajúcej z § 5 ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. V dôsledku nesprávneho určenia výšky odmeny zaplatila žalobkyňa (povinná) nad rámec jej povinnosti o 61 660 Sk viac.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1817

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: