Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Exekúcia voči majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, excindačná žaloba

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:42

Ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka zohľadňuje vyššie uvedený pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Uvedené ustanovenie preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 

a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a

b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie.

 

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2485

Nový príspevok

Zviazané ruky

Do zániku BSM som nadobudol nehnuťeľnosť v časti 3/4 dedením s bývalou manželkou sme odkúpili 1/4,kde jej vznikol nárok na 1/8 podielu.Začala podnikať sama,na čo sme si vzali spoločne úver 700.000Sk,ako spoludlžníci,nesplácala ani korunu.Po zániku BSM rozvodom čiastku nespláca,stále to platím iba ja sám a navyše úmyselne vytvára na svoj podiel dlhy,na liste vlastníctva je vedených už asi 5 exekútorov.Už som dal aj návrh na súd na vysporiadanie,ale sudca radšej konanie prerušil.lebo sa s takým prípadom ešte nestretol.Neviem ako si mám poradiť,ani už právnik mi nevie pomćť.Rád by som bol keby mi v tejto veci bez pomenovania bol nápomocný. S pozdravom M.Žilinec

Mintek | 11.11.2011 14:04
PoUtStŠtPiSoNe
: