Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Absencia údaja o ročnej percentuálnej miere nákladov v zmluve o spotrebiteľskom úvere

najpravo.sk • 2.11. 2012, 15:59

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí zhŕňať aj sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Jedným zo základných cieľov zákonodarcu bolo stanoviť porovnateľné číslo, ktoré slúži spotrebiteľom pre porovnanie ponúk rôznych finančných inštitúcií – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Tento údaj patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v zmluve o poskytnutí úveru. Zákon absenciu niektorých náležitostí vymedzených v citovanom zákonnom ustanovení nespája s následkom neplatnosti zmluvy o úvere, avšak poskytuje spotrebiteľovi ochranu. Ak nie je ročná percentuálne miera nákladov uvedená v zmluve, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Pokiaľ zmluva o spotrebiteľskom úvere v prejednávanej veci neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov a napriek tomu rozhodcovský rozsudok ukladá plniť aj poplatky a úroky, plnenie zo zmluvy týkajúce sa týchto poplatkov a úrokov je plnením právom nedovoleným. Ak je toto plnenie, obsiahnuté v rozsudku rozhodcovského súdu vymáhané v exekučnom konaní, súd je povinný exekúciu aj bez návrhu zastaviť podľa § 45 ods. 1 písm. c) ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní. Zmysel a ciel (ratio legis) zákona spočívajúci v zastavení exekúcie aj bez návrhu je naplnený aj tým, že sa poverenie na vykonanie exekúcie nevydá a exekúcia nezačne. V predloženej veci nie je splnená jednak podmienka pre udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu nesúladu exekučného titulu so zákonom a zároveň by bol daný dôvod i na zastavenie exekúcie aj bez návrhu, nakoľko rozhodcovský rozsudok zaväzuje k právom nedovolenému plneniu.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 30. 9. 2009, sp. zn. 16CoE/107/2009 –27)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením okresný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. R. K. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúmal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a zistil rozpor žiadosti a návrhu alebo exekučného titulu so zákonom. Posúdil exekučný titul, Rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská rozhodcovská, a. s. sp. zn. SR 13659/08 zo dňa 13. 01. 2009, ktorý uložil povinnej povinnosť plniť na základe Zmluvy o úvere č. 6560919 uzatvorenej medzi oprávneným a povinnou dňa 21. 05. 2008. V uvedenej zmluve, ktorá je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, nie je uvedená ročná percentuálna miera nákladov, tak ako to vyžaduje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. j) zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Tento nedostatok náležitosti zmluvy spôsobil, že spotrebiteľská zmluva sa považuje v zmysle § 4 ods. 3 zák. č. 258/2001 Z.z. za bezúročnú a bez poplatkov. Súdny exekútor - s poukazom na návrh oprávneného a rozhodcovský rozsudok - žiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti povinnej, nielen pre vymoženie nesplatenej časti poskytnutého úveru, ale aj na vymoženie príslušného poplatku (odmeny za poskytnutie úveru). V tejto časti je exekučný titul a nadväzne aj návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o udelenie poverenia, v rozpore s § 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Súd prvého stupňa preto žiadosť súdneho exekútora o udelenia poverenia zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1904

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: