TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákon o rodine bude mať nové základné zásady

15.7. 2015, 19:21 |  najpravo.sk

​Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rodine, ktorá rozširuje základné zásady rodinného kódexu. Podľa nových ustanovení základných zásad, na ktorých je postavený zákon, sa zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa a výrazne sa posilňuje ochrana záujmu detí.

Návrh zákona pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v úzkej spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to najmä s ohľadom na možnosti ochrany detí pred týraním. Spoločný návrh získal v Národnej rade Slovenskej republiky viac ako ústavnú väčšinu, keď za návrh hlasovalo 98 poslancov.

Návrh novely reaguje na viaceré záväzky z programového vyhlásenia vlády SR v oblasti ochrany rodiny a detí, čo sa odrazilo aj v novom znení základnej zásady zákona:

„Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“

Ďalšou novou  zásadou sa utvrdzuje skutočnosť, že obaja nositelia rodičových práv a povinnosti sú si rovnocenní. Legislatívne sa povyšuje význam základnej zásady záujmu dieťaťa, keď sa v Zákone o rodine príkladným spôsobom uvádzajú kritéria záujmu dieťaťa. K týmto kritériám budú prihliadať tak súdy, ako i orgány sociálnoprávnej ochrany. Súdy budú mať napríklad nástroje na to, aby mohli zasiahnuť v prípadoch, keď sa dieťa stáva rukojemníkom rodičov pri ich sporoch. Taktiež by sa malo prihliadať nielen na priame násilie voči dieťaťu, ale aj na násilie voči blízkej osobe dieťaťa.

V samotnom Zákone o rodine sa tiež reaguje na záväzok z programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaviazala, aby sa v oblasti rodinnej politiky vyhýbalo umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti, ktorá má byť vnímaná až ako najkrajnejšie riešenie. Preto sa jednoznačnejšie stanovuje preferencia náhradnej osobnej starostlivosti pred pestúnskou starostlivosťou a pred ústavnou starostlivosťou.

V Zákone o rodine sa upravujú aj podmienky práva styku starých rodičov a iných blízkych osôb s dieťaťom v prípadoch, ak ide o dieťa nezosobášených rodičov. Ďalej sa zrušujú administratívne prekážky pre starých rodičov, súrodencov dieťaťa a súrodencov rodičov dieťaťa (strýko, teta) pri splnení podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak majú záujem si dieťa nechať zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti a žijú v krajine EÚ. Rovnako sa má zlepšiť ochrana detí, ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, pred ich nevhodným resp. rizikovým premiestnením do zahraničia.

Súčasťou návrhu novely Zákona o rodine sú aj zmeny Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, Občianskeho súdneho poriadku a zákona o Policajnom zbore. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú úpravy oprávnení zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí pri preverovaní podozrení z týrania detí, v záujme účinnejšieho predchádzania tragickým následkom. Súčasťou spresnenia oprávnení zamestnancov je aj zavedenie účinných mechanizmov zameraných na ochranu súkromia a rodinného života pred neodôvodnenými zásahmi zo strany úradov.

V Občianskom súdnom konaní sa zavádza konanie o návrat maloletého dieťaťa, ktoré bolo na územie Slovenskej republiky neoprávnene premiestnené, alebo je na území Slovenskej republiky neoprávnene zadržiavané. Ide o tzv. občianskoprávne rodičovské únosy. Nové pravidla konania majú zrýchliť a zefektívniť konanie o návrate maloletého dieťaťa.

Pri problémoch z praxe novela reaguje na verdikt Ústavného súdu SR, ktorý označil za protiústavný stav, keď bolo možné zaprieť otcovstvo manžela matky dieťaťa iba do troch rokov po jeho narodení. Navrhuje sa, aby tak mohol manžel urobiť do troch rokov od momentu, kedy sa hodnoverne dozvie o okolnosti vylučujúcej, že je otcom.

Viac o legislatívnom procese si prečítajte TU.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2067
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej ...

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k ...

JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

Aký postup musí správny súd zvoliť v prípade, ak mu príde žaloba, ktorá nepatrí do právomoci správneho súdu? Najvyšší správny súd SR ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2022

Súkromné právo 5/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 5/2022

Zo súdnej praxe 5/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 5/2022

Právny obzor 5/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: