TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákon o rodine bude mať nové základné zásady

15.7. 2015, 19:21 |  najpravo.sk

​Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rodine, ktorá rozširuje základné zásady rodinného kódexu. Podľa nových ustanovení základných zásad, na ktorých je postavený zákon, sa zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa a výrazne sa posilňuje ochrana záujmu detí.

Návrh zákona pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v úzkej spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to najmä s ohľadom na možnosti ochrany detí pred týraním. Spoločný návrh získal v Národnej rade Slovenskej republiky viac ako ústavnú väčšinu, keď za návrh hlasovalo 98 poslancov.

Návrh novely reaguje na viaceré záväzky z programového vyhlásenia vlády SR v oblasti ochrany rodiny a detí, čo sa odrazilo aj v novom znení základnej zásady zákona:

„Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“

Ďalšou novou  zásadou sa utvrdzuje skutočnosť, že obaja nositelia rodičových práv a povinnosti sú si rovnocenní. Legislatívne sa povyšuje význam základnej zásady záujmu dieťaťa, keď sa v Zákone o rodine príkladným spôsobom uvádzajú kritéria záujmu dieťaťa. K týmto kritériám budú prihliadať tak súdy, ako i orgány sociálnoprávnej ochrany. Súdy budú mať napríklad nástroje na to, aby mohli zasiahnuť v prípadoch, keď sa dieťa stáva rukojemníkom rodičov pri ich sporoch. Taktiež by sa malo prihliadať nielen na priame násilie voči dieťaťu, ale aj na násilie voči blízkej osobe dieťaťa.

V samotnom Zákone o rodine sa tiež reaguje na záväzok z programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaviazala, aby sa v oblasti rodinnej politiky vyhýbalo umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti, ktorá má byť vnímaná až ako najkrajnejšie riešenie. Preto sa jednoznačnejšie stanovuje preferencia náhradnej osobnej starostlivosti pred pestúnskou starostlivosťou a pred ústavnou starostlivosťou.

V Zákone o rodine sa upravujú aj podmienky práva styku starých rodičov a iných blízkych osôb s dieťaťom v prípadoch, ak ide o dieťa nezosobášených rodičov. Ďalej sa zrušujú administratívne prekážky pre starých rodičov, súrodencov dieťaťa a súrodencov rodičov dieťaťa (strýko, teta) pri splnení podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak majú záujem si dieťa nechať zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti a žijú v krajine EÚ. Rovnako sa má zlepšiť ochrana detí, ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, pred ich nevhodným resp. rizikovým premiestnením do zahraničia.

Súčasťou návrhu novely Zákona o rodine sú aj zmeny Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, Občianskeho súdneho poriadku a zákona o Policajnom zbore. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú úpravy oprávnení zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí pri preverovaní podozrení z týrania detí, v záujme účinnejšieho predchádzania tragickým následkom. Súčasťou spresnenia oprávnení zamestnancov je aj zavedenie účinných mechanizmov zameraných na ochranu súkromia a rodinného života pred neodôvodnenými zásahmi zo strany úradov.

V Občianskom súdnom konaní sa zavádza konanie o návrat maloletého dieťaťa, ktoré bolo na územie Slovenskej republiky neoprávnene premiestnené, alebo je na území Slovenskej republiky neoprávnene zadržiavané. Ide o tzv. občianskoprávne rodičovské únosy. Nové pravidla konania majú zrýchliť a zefektívniť konanie o návrate maloletého dieťaťa.

Pri problémoch z praxe novela reaguje na verdikt Ústavného súdu SR, ktorý označil za protiústavný stav, keď bolo možné zaprieť otcovstvo manžela matky dieťaťa iba do troch rokov po jeho narodení. Navrhuje sa, aby tak mohol manžel urobiť do troch rokov od momentu, kedy sa hodnoverne dozvie o okolnosti vylučujúcej, že je otcom.

Viac o legislatívnom procese si prečítajte TU.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2238
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP ...

Povaha sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka podľa CSP

Pojem opravný prostriedok podľa čl. 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) treba vykladať extenzívne ako účinný ...

Ustálenie predmetu sporu podľa § 129 CSP

Predmet konania (resp. obsah žaloby) nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami - ...

Ustálená rozhodovacia prax, oceňovanie vecí patriacich do vyporiadavaného BSM

Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu považovať právny názor, podľa ktorého pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: