Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako Česi vyriešia preplnenosť väzníc

najpravo.sk • 23.8. 2012, 13:54

Prvý námestník ministra spravodlivosti ČR Daniel Volák včera na tlačovej konferencii predstavil hlavné koncepčné zámery v oblasti znižovania počtu osôb vo výkone trestu a obmedzenia recitívy. Cieľom týchto opatrení je nielen posilnenie ochrany spoločnosti pred opakovaním trestnej činnosti, ale tiež posilnenie prevencie kriminality a v neposlednom rade tiež zníženie výdavkov verejných prostriedkov a zefektívnenie ich vynakladania v oblasti trestnej spravodlivosti.

Legislatívny rámec koncepčných zámerov

  • Novela trestného zákona a trestného poriadku – zavádza nový inštitút premeny trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Týkať sa bude odsúdených za prečin po odpykaní polovice trestu s tým, že tento návrh na premenu zostatku trestu môže podať aj riaditeľ príslušnej väznice. Zároveň sa skracuje lehota pre opakované podanie opätovnej žiadosti o podmienečné prepustenie zo strany odsúdeného z jedného roka na šesť mesiacov. Novela tiež znižuje trestné sadzby pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy a marenia výkonu úradného rozhodnutia o jeden rok. Pri zanedbaní povinnej výživy sa zároveň výrazne sprísňujú odmienky pre ukladanie nepodmienečného trestu a zavádza sa možnosť uloženia primeraného obmedzenia – zdržania sa riadenia motorových vozidiel.
  • Novely zákonov o výkone väzby a trestu – spresňujú rozsah poskytovaných zdravotných služieb zdravotne nepoisteným osobám a stanovujú spôsob úhrady týchto nákladov. Novely zároveň konkretizujú pohľadávky spojené s výkonom väzby a trestu a samozrejme tiež uvádzajú postup pri prieskume uložených disciplinárnych trestov do súladu so súdnym poriadkom správnym.
  • Novela zákona o väzenskej službe ČR – vychádza z praktických potrieb väzenskej služby, novela okrem iného rozširuje výpočet donucovacích prostriedkov vrátane elektrického dištančného paralyzéra a umožňuje priamy diaľkový prístup väzenskej služby k dôchodkovým agendám za účelom efektívnejšieho vymáhania pohľadávok od väznených osôb.
  • Návrh na redukciu typu väzníc – z pôvodných štyroch typov by mali v budúcnosti byť dva typy, a síce väznica a väznica s najvyššou ostrahou. O zaradení do týchto nových dvoch typov a preradení medzi nimi bude aj naďalej rozhodovať súd.

„Vězeňská služba tímto krokem sleduje významné zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti, prohloubení prevence recidivy a v neposlední řadě efektivnější využívání ubytovacích kapacit," povedal k plánovanej redukcii typov väzníc generálny riaditeľ Väzenskej služby ČR Jiří Tregler.

Súhrn týchto legislatívnych opatrení bude súčasne sprevádzať aj elektronický monitorig odsúdených, ktorý ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti testuje na 25 odsúdených.

„Experiment reflektuje pozitivní zkušenosti z aplikace elektronického monitoringu například ve skandinávských zemích v systému trestní justice. Probační služba zde plní jak roli provozovatele monitorovacího systému, tak i současně zajišťuje nezastupitelnou roli probační práce s pachatelem," uviedol riaditeľ Probačnej a mediačnej služby ČR Pavel Štern.

„Zavedení elektronického monitoringu do praxe jak v rámci ukládání trestů, ale i v agendě podmíněného propuštění, může výrazným způsobem přispět ke snížení přeplněnosti českých věznic", zdôraznil Daniel Volák.

Autor: Petra Hrubá, tlačová hovorkyňa MS ČR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2134

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: