TlačPoštaZväčšiZmenši

216/2019 Z. z.

29.7. 2019, 17:48 |  najpravo.sk

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu SMER – SD.

 

Predložený návrh zákona má za cieľ podporiť vytváranie tradičných foriem rodiny a uľahčiť finančnú situáciu manželov, a to oslobodením od správnych poplatkov za úkony alebo konania podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch, ale i súdneho poplatku podľa zákona o súdnych poplatkoch (zápis zmien do obchodného registra), ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzatvorenia manželstva. 

 

Bude sa jednať o bezplatné vydanie všetkých druhov dokladov, o vydanie ktorých osoby požiadajú v dôsledku zmeny priezviska po uzavretí manželstva a tiež o zápis zmeny v obchodnom registri z tohto istého dôvodu. 

 

Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy (odstraňovanie finančných bariér pri vytváraní kompletných rodín, prorodinné opatrenie podporujúce sobášnosť, hospodárenie obyvateľstva), pričom v prípade rozpočtu verejnej správy bude mať návrh zákona negatívny vplyv. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Do zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa dopĺňa nové ustanovenie v § 4, ktoré ustanovuje, že vydanie nových dokladov v dôsledku zmeny priezviska po uzavretí manželstva je oslobodené od správnych poplatkov pri všetkých úkonov podľa tohto zákona.

V súčasnosti za vydanie nového dokladu v dôsledku zmeny priezviska zaplatí poplatník najčastejšie tieto správne poplatky:

Za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu – 4,50 €,

Za vydanie cestovného pasu – 33,- €,

Za žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu - 16,50 €

Za vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu – 6,50 €,

Za vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu – 6,- €,

Za vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch – 6,- eur

Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení – 3,- €

 Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je teda zmiernenie finančných nákladov mladomanželov v súvislosti s uzatvorením manželstva, ale i podpora postoja ľudí k vytváraniu tradičných manželských zväzkov a ich pozitívna motivácia k otázke uzatvárania manželstva, ktoré má i v sociálnej rovine (nielen ľudskej) pre manželský pár mnoho benefitov, napr. možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku, pracovné voľno s náhradou mzdy za 1 deň na účasť na vlastnej svadbe, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia podľa Zákonníka práce a pod.

Navrhovaná úprava sa nevzťahuje na zmenu priezviska na základe spoločnej žiadosti oboch manželov podľa § 6 ods. 3 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

                Do prílohy zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sa do poznámky k Položke 17 dopĺňa, že po uzavretí manželstva sa za zápis zmeny priezviska osoby zapísanej v obchodnom registri súdny poplatok neplatí. 

 

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na ...................

 

A.3. Poznámky

Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, osobitne vplyv na hospodárenie obyvateľstva, keďže prispeje k zníženiu finančných nákladov mladomanželov súvisiacich s vybavovaním nových dokladov z dôvodu zmeny priezviska jedného z manželov, ktorý uzatvoril manželstvo.  

Za rok 2017 bolo uzatvorených 31 309 sobášov, pričom nie vždy si mladomanžel/-ka zmení aj priezvisko, preto percentuálne odhadujeme počet mladomanželských párov, ktorých by sa predmetný návrh zákona mohol pozitívne dotknúť na 95 %. Zároveň si treba uvedomiť, že len nízke percento z mladomanželov využije všetky finančné úľavy. Najdôležitejšie výmeny dokladov znamenajú pre jednu osobu 50 eurovú záťaž. Len nízky počet z nich využije všetky úľavy napr. i výmenu zbrojného pasu, zmeny v živnosti i v obchodnom registri.

Predpokladáme, že počet uzatvorených sobášov bude naďalej na približne rovnakej úrovni. Vzhľadom k uvedenému odhadujeme negatívny finančný dopad tohto návrhu zákona na rozpočet štátnej správy vo výške 1,5 mil. €/ročne. V tejto sume je zahrnutý aj negatívny vplyv z dôvodu úprav informačných systémov Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR v nadväznosti na predmetnú zmenu.

Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.           

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 95
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: