Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

255/2016 Z. z.

najpravo.sk • 25.9. 2017, 17:46

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Účelom predloženie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany objektov, v ktorých sídli Súdna rada Slovenskej republiky vrátane poriadku v týchto objektoch, a to zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

Vzhľadom na súčasnú úpravu v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov tento zámer nie je možné dosiahnuť inak ako zmenou zákona.

 

Dôvodom pre navrhovanú zmenu je aj fakt, že došlo k oddeleniu Súdnej rady Slovenskej republiky od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to nie len o právnej stránke, ale aj fakticky, nakoľko Súdna rada Slovenskej republiky nebude sídliť v objekte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, resp. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorých ochrana a poriadok v nich je zabezpečovaný príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,  zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

Po vzore právnej úpravy v doterajšom § 47 ods. 5 sa navrhuje obdobný koncept aj v prípade zabezpečovania ochrany a poriadku v priestoroch, v ktorých sídli Súdna rada Slovenskej republiky.

 

Subjektom oprávneným poveriť Zbor väzenskej a justičnej stráže zabezpečovaním ochrany objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky a poriadku v ňom bude minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý svoje oprávnenie bude realizovať na základe dohody s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky.

 

Rozsah poverenia sa týka oprávnení Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa § 47 ods. 1, 3 a 4 v plnom rozsahu. V prípade oprávnení podľa § 47 ods. 2 písm. d) až f) je bezpredmetné, aby boli tieto vykonávané v priestoroch, v ktorých sídli Súdna rada Slovenskej republiky, nakoľko sa tieto vzťahujú trestného konania, ktoré Súdna rada Slovenskej republiky nevykonáva.

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty a štandardnej dĺžky legislatívneho procesu od 1. októbra 2016.

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 873

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: