Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Znalcov si budú musieť účastníci zaplatiť vopred

najpravo.sk • 3.3. 2015, 12:31

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválil novelu Občianskeho súdneho poriadku, od ktorej očakáva zlepšenia platobnej disciplíny pri vyplácaní odmien súdnych znalcov.     

Súdy znalecké posudky účastníkom úverovali

Podľa súčasnej úpravy súd môže uložiť účastníkovi, u ktorého nie sú podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, teda aj na trovy znaleckého dokazovania, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme. Trovy dôkazov, ktoré nie sú kryté preddavkom, platí štát, pričom štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil, s výnimkou, ak neúspešný účastník spĺňa predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov.

Povinné ukladanie preddavkov

Ústavnoprávny výbor navrhol toto ustanovenie modifikovať v tom smere, že ak nejde o konanie, ktoré možno začať i bez návrhu alebo nejde o účastníka, u ktorého sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 v celom rozsahu, súd najneskôr spolu s ustanovením znalca rozhodne o povinnosti zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných nákladov takéhoto dokazovania. V rozhodnutí, ktorým súd uložil povinnosť zložiť preddavok, môže určiť, že pri nesplnení tejto povinnosti v  určenej lehote znalca neustanoví, alebo ustanovenie znalca zruší. Zložené preddavky súd bezodkladne poukáže ustanovenému znalcovi, ak znalec na tento účel uviedol údaje o svojom účte v banke.

 „Platenie preddavkov na trovy dôkazov je v občianskom súdnom konaní pravidlom, no výnimku z tohto pravidla predstavujú prípady, kedy od účastníka zloženie preddavku nemožno spravodlivo požadovať. Účelom navrhovaného doplnenia právnej úpravy v Občianskom súdnom poriadku je upresniť a jasnejšie vyjadriť uvedené pravidlo s cieľom zlepšenia platobnej disciplíny pri vyplácaní odmien znalcov. uviedli predkladatelia zmeny. V prípade jej schválenia by mala byť zmena účinná od 1. januára 2016.

Civilný sporový poriadok

Je zrejmé, že zmeny, ktoré navrhol Ústavnoprávny výbor NR SR zakomponovať do Občianskeho súdneho poriadku s účinnosťou od 1. januára 2016 súvisia so zlou finančnou disciplínou súdov voči súdnym znalcom, keďže v prípadoch, keď nie je znalečné vopred kryté preddavkom zloženým účastníkmi konania, súdy sú nútené znalcov vyplácať zo svojich rozpočtových prostriedkov.

V priebehu tohto roka by však mala byť schválená aj rekodifikácia civilného procesného práva, pričom znenie nového kódexu pravdepodobne plynulo nadviaže na vyššie uvedenú zmenu, keďže navrhované ustanovenie § 247 Civilného sporového poriadku ustanovuje, že ak strana v konaní navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky, súd jej môže uložiť povinnosť zložiť preddavok. Ak strana v lehote určenej súdom preddavok nezloží, súd navrhnutý dôkaz nevykoná.

Zdroj: Uznesenie Ústavnoprávneho výboru NR SR č. 563
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3748

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: