TlačPoštaZväčšiZmenši

Znalci: Novela ochromí výkon znaleckej činnosti

27.8. 2013, 15:17 |  najpravo.sk

Portál najprávo.sk vás ako jeden z prvých informoval o zámere Ministerstva spravodlivosti SR novelizovať zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podľa ministerstva je cieľom navrhovaného zákona zlepšiť podmienky pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, zaviesť jasnejšie pravidlá jej financovania, a tým prispieť k odstraňovaniu súdnych prieťahov.

Okrem iného ministerstvo navrhuje úpravu, podľa ktorej ak znalec alebo prekladateľ neskoro dodá výsledok svojej práce súdu alebo vyšetrovateľovi, bude sa mu zo zákona krátiť odmena. Takisto sa majú zaviesť jasné pravidlá pre odmietnutie výkonu činnosti. Dôležitou zmenou je tiež zavedenie výlučnej elektronickej podoby vedenia denníka, čo má podľa ministerstva zároveň umožniť účinnejšiu kontrolu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Niektoré znalecké odvetvia už zanikajú

Predložený návrh zákona Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity nepovažuje za návrh, ktorým by malo dôjsť k zlepšeniu znaleckej činnosti a preto navrhuje jeho prepracovanie za účasti odbornej verejnosti tak, aby boli riešené potreby znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe doterajšej právnej úpravy.

„Dôvod predloženia návrhu uvedený v predkladacej správe sa nezakladá na reálnom vyhodnotení situácie a nie je podložený relevantnou štatistikou, napríklad koľko tvoria pozitívne rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci podaní sťažností na prieťahy v konaniach, ktorých príčinou bola nečinnosť znalcov. Už v tomto období možno sledovať zánik niektorých znaleckých odvetví, resp. ich obsadenia znalcami, ktoré je spôsobené nesystémovými krokmi v oblasti odmeňovania (zaťaženie odvodmi a pod.), nutnosti poistenia počas celej doby ako aj neriešenej komunikačnej väzbe medzi súdmi a znalcami. Sudcovia disponujú celým aparátom pomocníkov (vyšší súdny úradník, asistent), keď znalec fyzická osoba vykonáva túto činnosť sám a spravidla popri riadnom zamestnaní. Dôvodom zániku niektorých znaleckých odvetví je aj postavenie znalca na súde, jeho ochrana v konaní a v neposlednom rade aj spôsob rozhodovania o jeho odmene. Súd, ktorého rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností na ktoré treba odborné znalosti, si však dovoľuje posudzovať časovú náročnosť potrebnú na výkon znalca formou krátenia znalečného. K rozhodnutiu o priznaní znalečného sa vyjadrujú sporové strany spravidla negatívne, znalec sa musí zodpovedať, musí dokladovať..." uvádza sa v hromadnej pripomienke Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ktorú podporilo už viac než 750 občanov.

Podľa ústavu je navrhované spresnenie pravidiel odmeňovania len novým nástrojom na znižovanie znalečného. Predložený návrh prioritne sleduje len zvýšenie právomocí zo strany ministerstva pri výkone dohľadu, zavádza pre znalca ďalšie povinnosti (hlásiť, vypĺňať, zdržať sa, prednostne riešiť, poskytnúť súčinnosť...) popri odoberaní jeho práv (napr. znalec nie je vylúčený z konania pred súdom ak nie zapísaný v odvetví, v ktorom ho súd ustanovil; znalec nie je vo všetkých druhoch konania oprávnený požadovať preddavok na znalečné od súdu).

Dehonestovanie postavenia znalca

Ministerstvo mieni zaviesť elektronický denník, pričom jeho zavedenie je podľa ústavu dehonestovaním postavenia znalca, keďže z návrhu vyplýva potreba ministerstva sledovať každý krok znalcov. Ako dodáva ústav, elektronický denník nie je zavedený v žiadnej obdobnej profesii spadajúcej pod výkon dohľadu ministerstva (exekútori, advokáti). Takéto riešenie nie je zavedené v žiadnom štáte Európskej únie. Podľa názoru ústavu je to porušenie nezávislosti znalca.

Novela len marginálne rieši súčasné problémy

Slovenská komora znalcov je tiež jedným zo subjektov, ktoré podali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o znalcoch. Predkladateľovi vytýkajú, že ku tvorbe predloženého návrhu novely zákona nebola prizvaná odborná verejnosť, teda znalci, tlmočníci a prekladatelia a samotný návrh novely len marginálne rieši súčasnú problematiku znaleckej, prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. „Je potrebné vytvoriť úplne novú novelu zákona. Predkladaná novela, teda jej prvotný návrh nám nebol zaslaný, nemá o medzinárodnej štandardizácii ani zmienku a vôbec nerieši odbornú a kvalitatívnu stránku znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti." uvádza sa okrem iného v pripomienke komory. Komora tiež navrhla doplniť jej účasť na dohľade nad kvalitou znaleckých posudkov a nad ich včasnosťou, taktiež na procese vzdelávania znalcov, na prijímaní za znalca, na kreovaní znaleckých odborov a odvetví, na rozvrstvení znalcov podľa odbornosti v jednotlivých krajoch, uplatňovaní jej etického kódexu atď.

Aj Slovenská komora odhadcov hodnoty majetku a znalcov je toho názoru, že predložený návrh zákona rieši len nepodstatné súvislosti znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Jej návrhy na zlepšenie legislatívy už podporilo viac než 850 občanov.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 668
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: