TlačPoštaZväčšiZmenši

Výnosný obchod s nehnuteľnosťami – časť I.

30.10. 2013, 12:38 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Obchod s nehnuteľnosťami v súčasnosti relatívne prekvitá, avšak porovnávať dnešnú úroveň predaja nehnuteľností s tou, ktorá bola pred rokom 2008 nemožno ani zďaleka. Napriek tomu možno povedať, že trh s nehnuteľnosťami nestagnuje na bode mrazu. Obchod s nehnuteľnosťami predstavuje určite väčšie množstvo rozličných spôsobov, ako sa možno na obchode s nehnuteľnosťami podieľať. Nepochybne dobrovoľné dražby v súčasnosti predstavujú jeden z najvýnosnejších spôsobov ako lacno získať nehnuteľnosť, a potom ju predať s primeraným, aj keď nie zanedbateľným ziskom. Dobrovoľné dražby však umožňujú získať nehnuteľnosť aj pre tých, ktorí hľadajú dobré bývanie za prijateľnú cenu, pretože kúpa nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe je vždy cenovo značne výhodnejšia ako je trhová cena danej nehnuteľnosti.

Problematiku dobrovoľných dražieb upravuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoDD").

Subjekty, ktoré vystupujú pri dobrovoľnej dražbe sú najmä navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ a dlžník navrhovateľa. Počas celého priebehu dobrovoľnej dražby sa môžu v jednotlivých úsekoch vyskytovať aj iné subjekty ako napríklad súdny znalec, notár, licitátor, účastník dražby, prípadne iný subjekt podľa okolnosti daného prípadu. Navrhovateľom dobrovoľnej dražby je vlastník predmetu dražby; osoba, ktorá vykonáva záložné právo; alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. V praxi to môže najčastejšie byť banka, nebanková inštitúcia, záložný veriteľ, správcovská spoločnosť. Dražobníkom je obchodná spoločnosť (prípadne aj územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy), ktorá má v predmete svojej obchodnej činnosti organizovanie dobrovoľných dražieb. Vydražiteľom môže byť štát, fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola účastníkom dražby a bol jej udelený príklep. Dlžníkom navrhovateľa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne a včas neplatila svoje splatné záväzky voči navrhovateľovi dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby nemôže byť dražiteľ.

Predmet dražby (to čo sa na dražbe draží) upravuje ustanovenie § 3 ZoDD tak kladným ako aj záporným vymedzením. Ustanovenie § 3 ods. 1 ZoDD ustanovuje, že: „Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom." Dražiť nemožno predmet dražby, s ktorým sa nemôže nakladať na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis. Majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb tiež nemôže byť predmetom dražby. Dražiť nie je možné cenné papiere; veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo; veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov. Dražiť nemožno ani nehnuteľnosti, na ktorých spočíva predkupné právo zapísané v katastri nehnuteľností a hnuteľné veci, na ktorých spočíva predkupné právo zapísané na listine osvedčujúce jej vlastníctvo a je nevyhnutná na nakladanie s vecou. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak je navrhovateľom dobrovoľnej dražby záložný veriteľ. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na spoluvlastnícky podiel k veci, ktorý nie je možné dražiť, pokiaľ navrhovateľom dobrovoľnej dražby nie je záložný veriteľ. Záložný veriteľ má silnejšie postavenie oproti iným navrhovateľom dobrovoľnej dražby, čo potvrdzuje aj ustanovenie § 3 ods. 8 ZoDD, ktoré ustanovuje, že: „Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo".

Autor: JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát
www.judrkollar.sk 

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 836
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: