TlačPoštaZväčšiZmenši

Výnosný obchod s nehnuteľnosťami – časť I.

30.10. 2013, 12:38 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Obchod s nehnuteľnosťami v súčasnosti relatívne prekvitá, avšak porovnávať dnešnú úroveň predaja nehnuteľností s tou, ktorá bola pred rokom 2008 nemožno ani zďaleka. Napriek tomu možno povedať, že trh s nehnuteľnosťami nestagnuje na bode mrazu. Obchod s nehnuteľnosťami predstavuje určite väčšie množstvo rozličných spôsobov, ako sa možno na obchode s nehnuteľnosťami podieľať. Nepochybne dobrovoľné dražby v súčasnosti predstavujú jeden z najvýnosnejších spôsobov ako lacno získať nehnuteľnosť, a potom ju predať s primeraným, aj keď nie zanedbateľným ziskom. Dobrovoľné dražby však umožňujú získať nehnuteľnosť aj pre tých, ktorí hľadajú dobré bývanie za prijateľnú cenu, pretože kúpa nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe je vždy cenovo značne výhodnejšia ako je trhová cena danej nehnuteľnosti.

Problematiku dobrovoľných dražieb upravuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoDD").

Subjekty, ktoré vystupujú pri dobrovoľnej dražbe sú najmä navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ a dlžník navrhovateľa. Počas celého priebehu dobrovoľnej dražby sa môžu v jednotlivých úsekoch vyskytovať aj iné subjekty ako napríklad súdny znalec, notár, licitátor, účastník dražby, prípadne iný subjekt podľa okolnosti daného prípadu. Navrhovateľom dobrovoľnej dražby je vlastník predmetu dražby; osoba, ktorá vykonáva záložné právo; alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. V praxi to môže najčastejšie byť banka, nebanková inštitúcia, záložný veriteľ, správcovská spoločnosť. Dražobníkom je obchodná spoločnosť (prípadne aj územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy), ktorá má v predmete svojej obchodnej činnosti organizovanie dobrovoľných dražieb. Vydražiteľom môže byť štát, fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola účastníkom dražby a bol jej udelený príklep. Dlžníkom navrhovateľa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne a včas neplatila svoje splatné záväzky voči navrhovateľovi dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby nemôže byť dražiteľ.

Predmet dražby (to čo sa na dražbe draží) upravuje ustanovenie § 3 ZoDD tak kladným ako aj záporným vymedzením. Ustanovenie § 3 ods. 1 ZoDD ustanovuje, že: „Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom." Dražiť nemožno predmet dražby, s ktorým sa nemôže nakladať na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis. Majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb tiež nemôže byť predmetom dražby. Dražiť nie je možné cenné papiere; veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo; veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov. Dražiť nemožno ani nehnuteľnosti, na ktorých spočíva predkupné právo zapísané v katastri nehnuteľností a hnuteľné veci, na ktorých spočíva predkupné právo zapísané na listine osvedčujúce jej vlastníctvo a je nevyhnutná na nakladanie s vecou. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak je navrhovateľom dobrovoľnej dražby záložný veriteľ. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na spoluvlastnícky podiel k veci, ktorý nie je možné dražiť, pokiaľ navrhovateľom dobrovoľnej dražby nie je záložný veriteľ. Záložný veriteľ má silnejšie postavenie oproti iným navrhovateľom dobrovoľnej dražby, čo potvrdzuje aj ustanovenie § 3 ods. 8 ZoDD, ktoré ustanovuje, že: „Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo".

Autor: JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát
www.judrkollar.sk 

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 863
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Drgonec: Súdna rada mala verejne hlasovať už dávno, ale jej konanie sa zlepšiť nemusíhttps://www.webnoviny.sk/drgonec-sudna-rada-mala-verejne-hlasovat-uz-davno-ale-jej-konanie-sa-zlepsit-nemusi/

Súdna rada SR mala hlasovať verejne od samého začiatku, pretože nikdy neexistoval rozumný ...

Exekutoři mají potíže dohledat dlužníky, více než třetina z nich má bydliště hlášené na úřaděhttps://www.lidovky.cz/domov/ctvrtinu-dluzniku-v-exekuci-se-nedari-dohledat-dluznika-se-vetsinou-podari-zastihnout-na-druhy-az-tr.A191206_081728_ln_domov_ele

Téměř čtvrtinu dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Pouze ...

Možnosti pozastaviť výkon funkcie sudcu a prokurátora sa rozšíriahttps://www.teraz.sk/slovensko/moznosti-pozastavit-vykon-funkcie-sud/434166-clanok.html

O návrhu predsedu Súdnej rady, ministra spravodlivosti alebo predsedu Najvyššieho súdu na ...

Prezidentka udelila milosť mužovi odsúdenému za neplatenie výživnéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-muzovi-ods/434143-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť 41-ročnému otcovi troch detí Ľ. ...

Poslanecký návrh by mal zlepšiť rozhodovanie sudcov, tvrdí J. Rajtárhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanecky-navrh-by-mal-zlepsit-rozh/434064-clanok.html

Nový návrh niekoľkých nezaradených poslancov by mal výrazne skvalitniť rozhodovaciu činnosť ...

Poslanci odmietli navrhované zmeny pri potratochhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-odmietli-navrhovane-zmeny-pri/434059-clanok.html

Novelou zákona malo byť vyhotovenie obrazového záznamu zo sonografického vyšetrenia povinne ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: