TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdny dvor EÚ bude rozhodovať vo veci "česko-slovenských dôchodkov"

13.5. 2012, 12:34 |  najpravo.sk

Najvyšší správny súd Českej republiky položil Súdnemu dvoru EÚ predovšetkým otázku, či sa európske predpisy o koordinácii sociálneho zabezpečenia z hľadiska osobného rozsahu vzťahujú aj na občanov Českej republiky, ktorí získali dobu dôchodkového zabezpečenia na území ČSFR do konca roku 1992.

Najvyšší súdny súd má rozhodnúť niekoľko prípadov sťažovateľov – občanov Českej republiky, ktorí sa domáhajú, aby im bol k ich slovenskému starobnému dôchodku, ktorý poberajú za dobu, kedy pracovali (študovali) a bývali na území Slovenskej republiky v zaniknutej ČSFR, a k českému dôchodku, ktorý poberajú za dobu poistenia získanú na území Českej republiky po roku 1992, priznaný Českou republikou doplatok tak, aby ich celková výška dôchodku bola taká, ako keby celú dobu poistenia získali na území Českej republiky.

Súdny dvor EÚ už v minulosti odpovedal na predbežnú otázku Najvyššieho správneho súdu (C-399-09 prípad Landtová), že takáto prax je síce možné, avšak nie diskriminačným spôsobom – Česká republika by tak musela doplácať dôchodky všetkým občanom členských štátov EÚ, ktorí získali dobu zabezpečenia na území ČSFR (týkalo by sa to predovšetkým občanov Slovenskej republiky). V nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ bol zákonom č. 428/2011 Sb. s účinnosťou od 28. 12. 2011 zmenený zákon o dôchodkovom poistení (č. 155/1995 Sb), a to tak, že takéto doplatky nebudú z dôchodkového poistenia Českej republiky poskytované.

Otázkou „česko-slovenských dôchodkov" sa následne zaoberal aj Ústavný súd ČR, ktorý rozhodol, že sa na výpočet výšky starobného dôchodku českých občanov, ktorí získali dobu dôchodkového zabezpečenia do roku 1992 na území zaniknutej ČSFR, európske právo nevzťahuje (nález zo dňa 31. januára 2012, sp. zn. PL. ÚS 5/12) a zotrval na svojom názore, že Česká republika má v takýchto prípadoch poskytovať ku slovenskému a českému dôchodku doplatok.

S ohľadom na spochybnenie možnosti aplikácie európskeho práva zo strany Ústavného súdu (a pretože z hľadiska časového nie je možné aplikovať citovaný zákon č. 428/2011 Sb.) považoval Najvyšší správny súd za potrebné pokračovať v dialógu so Súdnym dvorom.

„Najvyšší správny súd zachoval lojalitu ako voči Ústavnému súdu ČR, tak voči Súdnemu dvoru EÚ ako orgánu spoločenská, ktorého je Česká republiky plnoprávnou súčasťou a ktorého princípy sa zaviazala rešpektovať. Česká republika sa ako členský štát Európskej únie zaviazala prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného použitia práva EÚ a táto povinnosť je uložená aj súdom. Povinnosť Najvyššieho správneho súdu položiť tzv. predbežnú otázku výkladu európskeho práva je posilnená judikatúrou Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej zjavné porušenie práva EÚ súdom rozhodujúcim v poslednej inštancii môže založiť zodpovednosť štátu" uviedla predsedníčka 6. senátu Najvyššieho správneho súdu JUDr. Milada Tomková.

Najvyšší správny súd preto viazaný týmito povinnosťami predložil Súdnemu dvoru EÚ kompletnú argumentáciu Ústavného súdu týkajúcu sa európskeho práva. Dôvody, ktoré by mohli viesť k akceptácii výhodnejšieho zaobchádzania s občanmi Českej republiky v oblasti dôchodkového poistenia Najvyšší správny súd ČR podstatne rozšíril, a to s odvolaním na rešpekt k národnej identite, nenarušeniu práva na voľný pohyb pracovníkov a tiež aj s ohľadom na možné náklady významne ohrozujúce finančnú stabilitu systému dôchodkového poistenia v Českej republike.

Celé rozhodnutie zo dňa 9. mája 2012 nájdete pod sp. zn. 6 Ads 18/2012.

Autor: Sylva Dostálová, tlačová hovorkyňa Najvyššieho správneho súdu ČR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 892
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej líniihttps://www.webnoviny.sk/lipsic-nebude-kandidovat-na-post-generalneho-prokuratora-uzitocnejsi-je-v-prvej-linii/

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: