TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdna rada SR predostrela konkrétne návrhy zmien v justícii

29.3. 2016, 16:43 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom poslednom zasadnutí schválila koncepciu zmien v justícii a poverila JUDr. Janu Bajánkovú, JUDr. Elenu Berthotyovú, PhD. a JUDr. Jána Havláta rokovaním o koncepcii zmien v justícii s Národnou radou Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež:
Podnety sudcov na zrýchlenie trestného konania

Súdna rada vo svojej koncepcii kritizuje dlhoročné nedostatky v podmienkach potrebných pre náležitý výkon súdnictva, spočívajúcich najmä v personálnom poddimenzovaní a nedostatočných priestorových podmienkach niektorých súdov, ktoré sú nadmerne zaťažené výrazne zvýšeným nápadom a zostatkom vecí.

Prioritné obsadzovanie zaťažených súdov

Pri rozhodovaní o personálnom dobudovaní súdov Súdna rada navrhuje prioritne obsadzovať najviac zaťažené súdy, a to Okresný súd Bratislava I, Okresné súdy Košice I a II, Krajský súd Bratislava a Krajský súd Košice a následne ostatné krajské súdy a okresné súdy v sídle krajského súdu. Navrhuje zaviesť obligatórny mechanizmus doplnenia sudcovského stavu na každom súde pri znížení jeho personálneho obsadenia a zakotviť v zákone základnú organizačnú štruktúru sudcovského oddelenia, a to na okresnom súde jeden sudca + jeden VSU a 1 administratívny asistent a na odvolacích súdoch a najvyššom súde analogicky zabezpečiť pre každého sudcu jedného VSU a jedného administratívneho asistenta pre senát.

Nediskriminačné ohodnotenie zamestnancov

Súdna rada SR navrhuje tiež schváliť zákon o justičnej štátnej službe a zakotviť tzv. definitívu u osôb, ktoré participujú na výkone súdnej moci, ktorým sa zabezpečí zastabilizovanie kvalifikovaného odborného justičného aparátu. „Je potrebné prihliadnuť na ústavnú úpravu článku 142 ods. 2 Ústavy SR a zároveň nepripustiť platovú diskrimináciu vo vzťahu k administratívnemu aparátu v najvyšších orgánoch zákonodarnej a výkonnej moci. Výkon súdnictva má svoje špecifiká, ktoré sa musia nevyhnutne prejaviť v osobitnej právnej úprave administratívneho aparátu, čím sa zabezpečí jeho potrebná odborná úroveň požadovaná pre efektívny výkon súdnictva, a to predpoklady na výkon funkcie, kariérny rast, úprava zodpovednosti, sociálneho zabezpečenia, nediskriminačného platového ohodnotenia a podobne.“ uvádza rada v svojej koncepcii.

Skorší odchod sudcov do dôchodku

Súdna rada navrhla tiež zaviesť možnosť predčasného príplatku k dôchodku sudcu za podmienky, že vykonával súdnictvo najmenej 25 rokov, na ktorý by vznikol nárok nadobudnutím práva sudcu na občiansky dôchodok. „Praktické poznatky preukazujú aj existenciu tzv. vyhorenia časti sudcov, ktorí dlhoročne vykonávajú náročnú ústavnú funkciu. Je preto žiaduce aj v zmysle medzinárodných štandardov umožniť sudcom na základe žiadosti skorší odchod do dôchodku. Nový inštitút umožní prirodzenú personálnu obmenu sudcovského stavu príchodom tzv. nevyčerpaných sudcov a zároveň je to ekonomicky úsporné, keďže noví sudcovia majú nárok na výrazne nižší nástupný plat a odchádzajúci sudcovia budú sústavne poberať už iba nižší príplatok k dôchodku“ konštatuje sa v návrhu koncepcie zmien v justícii.

Postih sudcov za priestupky

Rada zároveň navrhuje upraviť prípustnosť postihu sudcov za priestupky len rozhodnutím disciplinárneho senátu, resp. príslušného predsedu súdu. „Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva prípustnosť stíhania sudcu, ako ústavného činiteľa, len orgánom súdneho typu, ktorý je disciplinárny súd, keďže takýmto orgánom nie je správny orgán v právnom poriadku Slovenskej republiky, keďže nie je nezávislý od výkonnej moci“ uvádza rada.

Prevod agendy obchodného registra na živnostenské úrady

Súdna rada tiež navrhuje pripraviť legislatívne zmeny v podobe tzv. odklonov určitých vecí z pôsobnosti súdov, a to najmä tých, ktoré stratili charakter sporov a majú už len povahu administratívnych postupov. Ide napríklad o prevedenie agendy obchodného registra na živnostenské úrady, zmenu konštrukcie exekučného konania tak, aby neprebiehalo konanie po celý čas vykonávania exekúcie na súdoch a u exekútorov, ale aby do konaní prebiehajúcich exekútorov vstupovali súdy len na základe osobitných žalôb, zavedenie inštitútu povinnej mediácie v prípade nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv do výšky istiny 1000 eur, prevedenie rozhodovania vo veciach nedoplatkov telekomunikačných operátorov na Telekomunikačný úrad.

Celý dokument „Koncepcia zmien v justícii“ nájdete TU

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 678
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Ďalší benefit ?

Myslím, že dôchodok sudcu aj keď by išiel do predčasného dôchodku z dôvodu vyhorenia je aj tak slušný. Dá sa súhlasiť aj s príplatkom avšak aj pre ostatných, ktorý by šli do predčasného dôchodku. Prečo len sudcom ? sú aj iné veľmi náročné zamestnania a profesie, ktoré su postinhuté syndrómom vyhorenia alebo aj iných zdravotných potiaží. Sudcovia už majú benefitov dosť. ktokoľvek iný, musí opustiť svoje zamestnanie zo zdravotných dôvodov bez príplatku, ak sa niekto necíti na to aby vykonával tak dôležitú funkciu, svedomie mu prikáže včas odísť. aj bez príplatku. odôvodňovať to ekonomickou úspornosťou ??? nie je úsporné vyplácať príplatok k dôchodku / niekomu, kto už nepracuje/ úsporné je ho nevyplácať, a zaplatiť toho, kto pracuje. Sú tu aj možnosti dôchodkového pripoistenia, ktoré sudcovia môžu využiť aj vzhľadom k tomu, že sú dostatočne finančne ohodnotený, majú z čoho si odkladať na horšie časy, tak ako by to mal robiť každý z nás. Hlavne keď majú tak náročnú prácu a hrozí im vo zvýšenej miere syndróm vyhorenia. Možno by bolo na zváženie nevyplácať sudcom 14 plat a odkladať ho každému do fondu na syndróm vyhorenia. :) to by sa dalo nazvať ekonomická úspornosť.

 
DEM | 30.03.2016 09:50

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: