TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdna rada SR predostrela konkrétne návrhy zmien v justícii

29.3. 2016, 16:43 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom poslednom zasadnutí schválila koncepciu zmien v justícii a poverila JUDr. Janu Bajánkovú, JUDr. Elenu Berthotyovú, PhD. a JUDr. Jána Havláta rokovaním o koncepcii zmien v justícii s Národnou radou Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež:
Podnety sudcov na zrýchlenie trestného konania

Súdna rada vo svojej koncepcii kritizuje dlhoročné nedostatky v podmienkach potrebných pre náležitý výkon súdnictva, spočívajúcich najmä v personálnom poddimenzovaní a nedostatočných priestorových podmienkach niektorých súdov, ktoré sú nadmerne zaťažené výrazne zvýšeným nápadom a zostatkom vecí.

Prioritné obsadzovanie zaťažených súdov

Pri rozhodovaní o personálnom dobudovaní súdov Súdna rada navrhuje prioritne obsadzovať najviac zaťažené súdy, a to Okresný súd Bratislava I, Okresné súdy Košice I a II, Krajský súd Bratislava a Krajský súd Košice a následne ostatné krajské súdy a okresné súdy v sídle krajského súdu. Navrhuje zaviesť obligatórny mechanizmus doplnenia sudcovského stavu na každom súde pri znížení jeho personálneho obsadenia a zakotviť v zákone základnú organizačnú štruktúru sudcovského oddelenia, a to na okresnom súde jeden sudca + jeden VSU a 1 administratívny asistent a na odvolacích súdoch a najvyššom súde analogicky zabezpečiť pre každého sudcu jedného VSU a jedného administratívneho asistenta pre senát.

Nediskriminačné ohodnotenie zamestnancov

Súdna rada SR navrhuje tiež schváliť zákon o justičnej štátnej službe a zakotviť tzv. definitívu u osôb, ktoré participujú na výkone súdnej moci, ktorým sa zabezpečí zastabilizovanie kvalifikovaného odborného justičného aparátu. „Je potrebné prihliadnuť na ústavnú úpravu článku 142 ods. 2 Ústavy SR a zároveň nepripustiť platovú diskrimináciu vo vzťahu k administratívnemu aparátu v najvyšších orgánoch zákonodarnej a výkonnej moci. Výkon súdnictva má svoje špecifiká, ktoré sa musia nevyhnutne prejaviť v osobitnej právnej úprave administratívneho aparátu, čím sa zabezpečí jeho potrebná odborná úroveň požadovaná pre efektívny výkon súdnictva, a to predpoklady na výkon funkcie, kariérny rast, úprava zodpovednosti, sociálneho zabezpečenia, nediskriminačného platového ohodnotenia a podobne.“ uvádza rada v svojej koncepcii.

Skorší odchod sudcov do dôchodku

Súdna rada navrhla tiež zaviesť možnosť predčasného príplatku k dôchodku sudcu za podmienky, že vykonával súdnictvo najmenej 25 rokov, na ktorý by vznikol nárok nadobudnutím práva sudcu na občiansky dôchodok. „Praktické poznatky preukazujú aj existenciu tzv. vyhorenia časti sudcov, ktorí dlhoročne vykonávajú náročnú ústavnú funkciu. Je preto žiaduce aj v zmysle medzinárodných štandardov umožniť sudcom na základe žiadosti skorší odchod do dôchodku. Nový inštitút umožní prirodzenú personálnu obmenu sudcovského stavu príchodom tzv. nevyčerpaných sudcov a zároveň je to ekonomicky úsporné, keďže noví sudcovia majú nárok na výrazne nižší nástupný plat a odchádzajúci sudcovia budú sústavne poberať už iba nižší príplatok k dôchodku“ konštatuje sa v návrhu koncepcie zmien v justícii.

Postih sudcov za priestupky

Rada zároveň navrhuje upraviť prípustnosť postihu sudcov za priestupky len rozhodnutím disciplinárneho senátu, resp. príslušného predsedu súdu. „Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva prípustnosť stíhania sudcu, ako ústavného činiteľa, len orgánom súdneho typu, ktorý je disciplinárny súd, keďže takýmto orgánom nie je správny orgán v právnom poriadku Slovenskej republiky, keďže nie je nezávislý od výkonnej moci“ uvádza rada.

Prevod agendy obchodného registra na živnostenské úrady

Súdna rada tiež navrhuje pripraviť legislatívne zmeny v podobe tzv. odklonov určitých vecí z pôsobnosti súdov, a to najmä tých, ktoré stratili charakter sporov a majú už len povahu administratívnych postupov. Ide napríklad o prevedenie agendy obchodného registra na živnostenské úrady, zmenu konštrukcie exekučného konania tak, aby neprebiehalo konanie po celý čas vykonávania exekúcie na súdoch a u exekútorov, ale aby do konaní prebiehajúcich exekútorov vstupovali súdy len na základe osobitných žalôb, zavedenie inštitútu povinnej mediácie v prípade nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv do výšky istiny 1000 eur, prevedenie rozhodovania vo veciach nedoplatkov telekomunikačných operátorov na Telekomunikačný úrad.

Celý dokument „Koncepcia zmien v justícii“ nájdete TU

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 631
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Ďalší benefit ?

Myslím, že dôchodok sudcu aj keď by išiel do predčasného dôchodku z dôvodu vyhorenia je aj tak slušný. Dá sa súhlasiť aj s príplatkom avšak aj pre ostatných, ktorý by šli do predčasného dôchodku. Prečo len sudcom ? sú aj iné veľmi náročné zamestnania a profesie, ktoré su postinhuté syndrómom vyhorenia alebo aj iných zdravotných potiaží. Sudcovia už majú benefitov dosť. ktokoľvek iný, musí opustiť svoje zamestnanie zo zdravotných dôvodov bez príplatku, ak sa niekto necíti na to aby vykonával tak dôležitú funkciu, svedomie mu prikáže včas odísť. aj bez príplatku. odôvodňovať to ekonomickou úspornosťou ??? nie je úsporné vyplácať príplatok k dôchodku / niekomu, kto už nepracuje/ úsporné je ho nevyplácať, a zaplatiť toho, kto pracuje. Sú tu aj možnosti dôchodkového pripoistenia, ktoré sudcovia môžu využiť aj vzhľadom k tomu, že sú dostatočne finančne ohodnotený, majú z čoho si odkladať na horšie časy, tak ako by to mal robiť každý z nás. Hlavne keď majú tak náročnú prácu a hrozí im vo zvýšenej miere syndróm vyhorenia. Možno by bolo na zváženie nevyplácať sudcom 14 plat a odkladať ho každému do fondu na syndróm vyhorenia. :) to by sa dalo nazvať ekonomická úspornosť.

 
DEM | 30.03.2016 09:50

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: