TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdna rada SR predostrela konkrétne návrhy zmien v justícii

29.3. 2016, 16:43 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom poslednom zasadnutí schválila koncepciu zmien v justícii a poverila JUDr. Janu Bajánkovú, JUDr. Elenu Berthotyovú, PhD. a JUDr. Jána Havláta rokovaním o koncepcii zmien v justícii s Národnou radou Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež:
Podnety sudcov na zrýchlenie trestného konania

Súdna rada vo svojej koncepcii kritizuje dlhoročné nedostatky v podmienkach potrebných pre náležitý výkon súdnictva, spočívajúcich najmä v personálnom poddimenzovaní a nedostatočných priestorových podmienkach niektorých súdov, ktoré sú nadmerne zaťažené výrazne zvýšeným nápadom a zostatkom vecí.

Prioritné obsadzovanie zaťažených súdov

Pri rozhodovaní o personálnom dobudovaní súdov Súdna rada navrhuje prioritne obsadzovať najviac zaťažené súdy, a to Okresný súd Bratislava I, Okresné súdy Košice I a II, Krajský súd Bratislava a Krajský súd Košice a následne ostatné krajské súdy a okresné súdy v sídle krajského súdu. Navrhuje zaviesť obligatórny mechanizmus doplnenia sudcovského stavu na každom súde pri znížení jeho personálneho obsadenia a zakotviť v zákone základnú organizačnú štruktúru sudcovského oddelenia, a to na okresnom súde jeden sudca + jeden VSU a 1 administratívny asistent a na odvolacích súdoch a najvyššom súde analogicky zabezpečiť pre každého sudcu jedného VSU a jedného administratívneho asistenta pre senát.

Nediskriminačné ohodnotenie zamestnancov

Súdna rada SR navrhuje tiež schváliť zákon o justičnej štátnej službe a zakotviť tzv. definitívu u osôb, ktoré participujú na výkone súdnej moci, ktorým sa zabezpečí zastabilizovanie kvalifikovaného odborného justičného aparátu. „Je potrebné prihliadnuť na ústavnú úpravu článku 142 ods. 2 Ústavy SR a zároveň nepripustiť platovú diskrimináciu vo vzťahu k administratívnemu aparátu v najvyšších orgánoch zákonodarnej a výkonnej moci. Výkon súdnictva má svoje špecifiká, ktoré sa musia nevyhnutne prejaviť v osobitnej právnej úprave administratívneho aparátu, čím sa zabezpečí jeho potrebná odborná úroveň požadovaná pre efektívny výkon súdnictva, a to predpoklady na výkon funkcie, kariérny rast, úprava zodpovednosti, sociálneho zabezpečenia, nediskriminačného platového ohodnotenia a podobne.“ uvádza rada v svojej koncepcii.

Skorší odchod sudcov do dôchodku

Súdna rada navrhla tiež zaviesť možnosť predčasného príplatku k dôchodku sudcu za podmienky, že vykonával súdnictvo najmenej 25 rokov, na ktorý by vznikol nárok nadobudnutím práva sudcu na občiansky dôchodok. „Praktické poznatky preukazujú aj existenciu tzv. vyhorenia časti sudcov, ktorí dlhoročne vykonávajú náročnú ústavnú funkciu. Je preto žiaduce aj v zmysle medzinárodných štandardov umožniť sudcom na základe žiadosti skorší odchod do dôchodku. Nový inštitút umožní prirodzenú personálnu obmenu sudcovského stavu príchodom tzv. nevyčerpaných sudcov a zároveň je to ekonomicky úsporné, keďže noví sudcovia majú nárok na výrazne nižší nástupný plat a odchádzajúci sudcovia budú sústavne poberať už iba nižší príplatok k dôchodku“ konštatuje sa v návrhu koncepcie zmien v justícii.

Postih sudcov za priestupky

Rada zároveň navrhuje upraviť prípustnosť postihu sudcov za priestupky len rozhodnutím disciplinárneho senátu, resp. príslušného predsedu súdu. „Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva prípustnosť stíhania sudcu, ako ústavného činiteľa, len orgánom súdneho typu, ktorý je disciplinárny súd, keďže takýmto orgánom nie je správny orgán v právnom poriadku Slovenskej republiky, keďže nie je nezávislý od výkonnej moci“ uvádza rada.

Prevod agendy obchodného registra na živnostenské úrady

Súdna rada tiež navrhuje pripraviť legislatívne zmeny v podobe tzv. odklonov určitých vecí z pôsobnosti súdov, a to najmä tých, ktoré stratili charakter sporov a majú už len povahu administratívnych postupov. Ide napríklad o prevedenie agendy obchodného registra na živnostenské úrady, zmenu konštrukcie exekučného konania tak, aby neprebiehalo konanie po celý čas vykonávania exekúcie na súdoch a u exekútorov, ale aby do konaní prebiehajúcich exekútorov vstupovali súdy len na základe osobitných žalôb, zavedenie inštitútu povinnej mediácie v prípade nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv do výšky istiny 1000 eur, prevedenie rozhodovania vo veciach nedoplatkov telekomunikačných operátorov na Telekomunikačný úrad.

Celý dokument „Koncepcia zmien v justícii“ nájdete TU

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 634
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Ďalší benefit ?

Myslím, že dôchodok sudcu aj keď by išiel do predčasného dôchodku z dôvodu vyhorenia je aj tak slušný. Dá sa súhlasiť aj s príplatkom avšak aj pre ostatných, ktorý by šli do predčasného dôchodku. Prečo len sudcom ? sú aj iné veľmi náročné zamestnania a profesie, ktoré su postinhuté syndrómom vyhorenia alebo aj iných zdravotných potiaží. Sudcovia už majú benefitov dosť. ktokoľvek iný, musí opustiť svoje zamestnanie zo zdravotných dôvodov bez príplatku, ak sa niekto necíti na to aby vykonával tak dôležitú funkciu, svedomie mu prikáže včas odísť. aj bez príplatku. odôvodňovať to ekonomickou úspornosťou ??? nie je úsporné vyplácať príplatok k dôchodku / niekomu, kto už nepracuje/ úsporné je ho nevyplácať, a zaplatiť toho, kto pracuje. Sú tu aj možnosti dôchodkového pripoistenia, ktoré sudcovia môžu využiť aj vzhľadom k tomu, že sú dostatočne finančne ohodnotený, majú z čoho si odkladať na horšie časy, tak ako by to mal robiť každý z nás. Hlavne keď majú tak náročnú prácu a hrozí im vo zvýšenej miere syndróm vyhorenia. Možno by bolo na zváženie nevyplácať sudcom 14 plat a odkladať ho každému do fondu na syndróm vyhorenia. :) to by sa dalo nazvať ekonomická úspornosť.

 
DEM | 30.03.2016 09:50

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slovenského diplomata zvolili za podpredsedu Rady OSN pre ľudské právahttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenskeho-diplomata-zvolili-za-podpre/434437-clanok.html

Členovia Rady OSN pre ľudské práva v piatok rozhodli o novom vedení tohto orgánu.

Rodné číslo je přežitek. Můžete skrz něj přijít o identitu, říká náměstekhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rodne-cislo-obcansky-prukaz-identita-legislativa-mlsna.A191127_155157_domaci_lre

Rodná čísla se nebudou od roku 2022 zapisovat do občanských průkazů.

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

ÚS rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumyhttps://www.teraz.sk/slovensko/us-rozhodne-o-navrhu-pozastavit-uci/434337-clanok.html

Prezidentka SR vo štvrtok (5.12.) napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: