TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozšírenie doterajšieho výkladu pojmu „prevádzka vozidla"

12.6. 2015, 13:52 |  najpravo.sk

Občianskoprávne a obchodné kolégium Najvyššieho súdu Českej republiky schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. júna 2015 na uverejnenie v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ako relevantného zdroja zjednocujúcej judikatúry rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 18. marca 2015, sp. zn. 25 Cdo 3925/2013 s nasledujúcou právnou vetou, ktorá je rozšírením doterajšieho výkladu pojmu „prevádzka vozidla“:

Motorové vozidlo je v prevádzke aj vtedy, ak v dôsledku zlyhania vodiča vytvorí prekážku pre ostatných účastníkov premávky (aj prevádzky iného druhu), ktorá pre nich predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je v okamihu škodovej udalosti v činnosti motor takéhoto vozidla alebo či sa vozidlo stalo bezprostredne pred škodovou udalosťou nepojazdným a z akých dôvodov.

Zlyhaním vodiča sa rozumie akékoľvek vôľové alebo mimovôľové správanie, ktoré je v príčinnej súvislosti so vznikom škody, od úmyselného konania (sebevražedný pokus, útok vozidlom, zámerné poškodenie vozidla), cez nedbanlivostné konanie (bežné nehody spôsobené porušením pravidiel cestnej premávky), až po nezavinené konanie (nezvládnutie zložitej dopravnej situácie, zdravotná indispozícia).

O čo v predmetnej veci išlo?

Žalujúca dráhová spoločnosť sa domáhala náhrady škody, ktorá jej vznikla v súvislosti so stretom vlaku s osobným automobilom na železničnom priecestí. Odvolací súd vo veci uzavrel, že vodič vozidlo celkom vedome ponechal v koľajisku s úmyslom ďalej ho neprevádzkovať, vozidlo nebolo pripravené ani pripravované do uvedenia do výkonu svojej činnosti ako motorové vozidlo, k plneniu poistného tak nemôže byť zaviazaná poisťovňa.

Najvyšší súd ČR však tento názor nepovažoval za správny, keď vychádzal z toho, že škoda je spôsobená osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla vtedy, ak je spôsobená jeho typickými vlastnosťami, najmä zvýšenou rýchlosťou, obmedzenou ovládateľnosťou, vysokou hmotnosťou, technickou konštrukciou či charakterom (pevnosť, tvrdosť) použitých materiálov. Situáciu, kedy sa jedná o prevádzku motorového vozidla, vykladá judikatúra tradične veľmi široko. O prevádzku ide aj v prípade samotnej prípravy k jazde, bezprostredných úkonov po ukončení jazdy, uvedenia motoru do chodu v garáži, ako aj v prípade samovoľného pohybu vozidla bez súčasného uvedenia jeho motoru do chodu.

Vo svetle širokého výkladu je za prevádzku motorového vozidla treba považovať tiež situáciu, kedy vozidlo v dôsledku zlyhania vodiča vytvorí prekážku pre ostatných účastníkov premávky (aj prevádzky iného druhu), ktorá pre nich predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je v okamihu škodovej udalosti v chode motor takéhoto vozidla alebo či sa vozidlo stalo bezprostredne pred škodovou udalosťou nepojazdným a z akých dôvodov. V uvedenom prípade totiž stále existuje vecná súvislosť vzniknutej škody s prevádzkou motorového vozidla a pre naplnenie vyššie uvedeného účelu inštitútu objektívnej zodpovednosti v doprave sa javí takýto výklad nevyhnutný.

V danom prípade žalovaný vošiel vozidlom na železničné priecestie a úmyselne zatočil do koľajiska, tým poškodil podvozok vozidla, už sa mu nepodarilo z koľajiska výjsť a potom došlo k fyzickému stretu takto uviaznutého vozidla s prechádzajúcim vlakom. Vozidlo teda dospelo na miesto stretu s využitím vlastností pre neho typických, pohybu pomocou motorickej sily, tu v dôsledku úmyselného konania vodiča, teda osoby použitej v prevádzke, bolo poškodené a zakliesnené, na čo vytvorilo na trati prekážku bezprostredne vedúcu ku kolízii s vlakom. Nie je rozhodujúce, čo bolo pohnútkou či príčinou netypického spôsobu jazdy vozidla.

Okolnosť, že osoba použitá v prevádzke spáchala v súvislosti s prevádzkou vozidla trestný čin, teda nemá za následok vylúčenie zodpovednosti prevádzkovateľa či vylúčenie záveru, že išlo o škodu spôsobenú osobitnou povahou prevádzky. Prevádzka vozidla je objektívnou skutočnosťou. Prípadný úmysel vodiča konkrétneho vozidla ho prevádzkovať či neprevádzkovať je irelevantný za stavu, kedy sa z objektívnych okolností vyvodzuje, že vozidlo je v okamihu nehody v prevádzke.

Prečo sme tento článok uverejnili?

Podľa § 427 slovenského Občianskeho  zákonníka

(1) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky.

(2) Rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla.

§ 428 slovenského Občianskeho zákonníka

Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.

Autor: JUDr. František Ištvánek, predseda Občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky
Zdroj: nsoud.cz
Citácia právnych predpisov: ASPI
Ilustračné foto a preklad: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 859
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Prieskum: Viac ako polovica Slovákov podporuje zákaz mať psa na reťazihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-viac-ako-polovica-slovakov-po/442353-clanok.html

Až 30,5 percenta Slovákov rozhodne súhlasí s tým, aby bolo držanie psa na reťazi zakázané.

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: