TlačPoštaZväčšiZmenši

Právnická fakulta UK si pripomenula 95. výročie začiatku činnosti

25.10. 2016, 18:07 |  najpravo.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si minulý týždeň pripomenula 95. výročie začiatku činnosti na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady právnickej fakulty. Dekan fakulty pri tejto príležitosti odovzdal pamätné medaily.

„Právnická fakulta UK bola jedným zo štyroch pilierov novej univerzity, ktoré predstavovali jej zakladajúce fakulty. Zapísala sa do histórie vysokého školstva a právnickej vzdelanosti na Slovensku ako najstaršia v oblasti vied o štáte a práve. V histórii Československa a novodobej histórii Slovenska zohrala a zohráva jedinečnú  úlohu. Keby sme ako kritérium zobrali počet najvyšších ústavných činiteľov, tak v porevolučnej histórii Slovenska nemá konkurenciu. Podobne je to aj s odkazom generácií vynikajúcich právnikov vytvárajúcich právne prostredie Slovenska,“ priblížil vo svojom príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Na podujatí sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: „Som veľmi rád, že som bol pozvaný na Vedeckú radu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave práve preto, že je základným pilierom slovenskej vzdelanosti a slovenskej vedy.“ Fakulte poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že ju budú rozvíjať i naďalej aj v súvislosti s potrebou tvorby mnohých právnych predpisov spojených s pripravovanou reformou vzdelávania.

Minister školstva Peter Plavčan ocenil výsledky dosahované fakultou a taktiež doplnil, že bude pokračovať v úsilí zabezpečiť viac zdrojov pre vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.

Spoluprácu s PraF UK ocenil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav Ondruš.

 „Právnická fakulta UK musí byť tá, ktorá poukáže na celospoločenské problémy a zaujme presné a jasné stanovisko,“ apeloval dekan fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Na slávnostnom podujatí ohlásila fakulta aj vznik Alumni klubu PraF UK, ktorý bude pôsobiť ako neformálne združenie absolventov fakulty s hlavným zámerom prehlbovať ich väzby s fakultou, organizovať podujatia s účasťou absolventov a zároveň vytvárať motivačné prostredie aj pre študentov.

Súčasťou slávnostného zasadnutia Vedeckej rady PraF UK bola aj spomienka na profesora Augustína Rátha, ktorý bol prvým dekanom fakulty a prvým slovenským rektorom univerzity. Dňa 24. októbra 1921 viedol vôbec prvú prednášku na pôde fakulty. Profesor Ráth patril k najvýznamnejším slovenským právnym teoretikom medzivojnového obdobia zaoberajúcim sa právno-filozofickými a právno-sociologickými problémami.

95. výročie si fakulta pripomenula aj dvojdňovou medzinárodnou vedeckou konferenciou Bratislavské právnické fórum 2016, ktorá sa konala v piatok a sobotu 21. a 22. októbra 2016.

Vrátili pamätnú medailu

Právnička Zuzana Čaputová na svojom profile na sociálnej sieti Facebook uviedla:

„Nezvyknem často písať statusy na FB, ale toto považujem za dôležité. Vo štvrtok 20.10. 2016 mi bolo udelené ocenenie – Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V piatok, deň po odovzdaní, som sa rozhodla medailu vrátiť. Po vzájomnej komunikácii s niektorými ďalšími ocenenými (Peter Kubina, advokát a Katarína Javorčíková, sudkyňa) sme sa dohodli na spoločnom postupe. Cez víkend sme naformulovali list vedeniu fakulty s oznamom o vrátení tohto ocenenia spolu s odôvodnením. List bol odoslaný dnes. Vyberám časti našich dôvodov odmietnutia medaile:

Vážime si rozhodnutie vedenia fakulty, ktorým nám toto ocenenie bolo udelené. Za iných okolností by nám bolo veľkou cťou a potešením ho prijať. Nemôžeme ho však prijať v situácií, keď toto isté ocenenie bolo pri tej istej príležitosti udelené a odovzdané aj osobám, ktoré boli aktívnymi a významnými reprezentantmi štátnej moci počas mimoriadne kontroverzných období moderných dejín Slovenska – komunizmu a mečiarizmu. Jeden z nich bol dokonca v tohtoročných parlamentných voľbách kandidátom extrémistickej strany, ktorá sa hlási k fašistickému Slovenskému štátu.

Komunistický režim má v slovenskom kontexte tisícky pomenovaných i bezmenných obetí, ktorým systematicky ničil životy a šliapal po ich základných právach a slobodách. Mnohých tento režim navždy vyhnal z krajiny, v ktorej mali svoj domov. Mečiarizmus má na svedomí rozkradnutie štátneho majetku v divokej privatizácii a „mafianizáciu“ politiky v 90-tych rokoch. Niektorí vysokí predstavitelia štátnej moci z tohto obdobia navždy ostanú podozrivými zo závažných zločinov, ktorých vyšetreniu a spravodlivému potrestaniu dodnes bránia amorálne a protiprávne amnestie vydané v ostrom konflikte záujmov. Oba tieto nedemokratické režimy právo nielen nerešpektovali, ale ho krivili a zneužívali na presadzovanie záujmov úzkej skupiny ľudí na úkor všetkých ostatných. Konali teda v rozpore so všetkými princípmi a ideálmi, na ktorých stojí (alebo by malo stáť) moderné právnické vzdelávanie.

Sme toho názoru, že práve v týchto dvoch kontroverzných obdobiach našich dejín treba hľadať aj príčiny dnešného stavu štátnych inštitúcií. Jeho dôsledky pociťuje takmer každý, kto sa dnes domáha ochrany svojich práv pred súdmi či inými štátnymi orgánmi. Základy súčasného stavu boli založené počas komunizmu, prehĺbili sa počas mečiarizmu a tento stav potrvá dovtedy, kým sa s negatívnym dedičstvom týchto období dôsledne nevyrovnáme, prestaneme ho relativizovať a zatvárať pred ním oči.

Vzhľadom na to z úcty k obetiam komunizmu a mečiarizmu nemôžeme za týchto okolností toto ocenenie prijať. Kompletný zoznam a mená konkrétnych ocenených osôb sme sa dozvedeli až na mieste samom počas slávnostného ceremoniálu pri odovzdávaní ocenení. Ak by sme ho poznali v predstihu, náš postoj by sme prejavili nesúhlasom s našou nomináciou na ocenenie, resp. jeho neprevzatím. Nemali sme záujem narúšať dôstojný priebeh ceremoniálu prezentáciou nášho postoja, ktorý preto prejavujeme touto formou.

Rozhodnutie fakulty o udelení medailí rešpektujeme, zároveň však máme povinnosť dištancovať sa od negatívnych hodnôt, s ktorými je ocenenie prostredníctvom niektorých osôb spojené.“

Portál najprávo.sk oslovil Univerzitu Komenského o zaslanie zoznamu osôb, ktorým boli odovzdané pamätné medialy, do uverejnenia tohto článku sme predmetný zoznam neobdržali.

Zdroj: UK, minedu.sk, Facebook
Zdroj fotografií: Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK, minedu.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 631
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/volici-by-si-mali-skontrolovat-platnos/441017-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: