TlačPoštaZväčšiZmenši

Právnická fakulta UK si pripomenula 95. výročie začiatku činnosti

25.10. 2016, 18:07 |  najpravo.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si minulý týždeň pripomenula 95. výročie začiatku činnosti na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady právnickej fakulty. Dekan fakulty pri tejto príležitosti odovzdal pamätné medaily.

„Právnická fakulta UK bola jedným zo štyroch pilierov novej univerzity, ktoré predstavovali jej zakladajúce fakulty. Zapísala sa do histórie vysokého školstva a právnickej vzdelanosti na Slovensku ako najstaršia v oblasti vied o štáte a práve. V histórii Československa a novodobej histórii Slovenska zohrala a zohráva jedinečnú  úlohu. Keby sme ako kritérium zobrali počet najvyšších ústavných činiteľov, tak v porevolučnej histórii Slovenska nemá konkurenciu. Podobne je to aj s odkazom generácií vynikajúcich právnikov vytvárajúcich právne prostredie Slovenska,“ priblížil vo svojom príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Na podujatí sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: „Som veľmi rád, že som bol pozvaný na Vedeckú radu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave práve preto, že je základným pilierom slovenskej vzdelanosti a slovenskej vedy.“ Fakulte poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že ju budú rozvíjať i naďalej aj v súvislosti s potrebou tvorby mnohých právnych predpisov spojených s pripravovanou reformou vzdelávania.

Minister školstva Peter Plavčan ocenil výsledky dosahované fakultou a taktiež doplnil, že bude pokračovať v úsilí zabezpečiť viac zdrojov pre vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.

Spoluprácu s PraF UK ocenil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav Ondruš.

 „Právnická fakulta UK musí byť tá, ktorá poukáže na celospoločenské problémy a zaujme presné a jasné stanovisko,“ apeloval dekan fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Na slávnostnom podujatí ohlásila fakulta aj vznik Alumni klubu PraF UK, ktorý bude pôsobiť ako neformálne združenie absolventov fakulty s hlavným zámerom prehlbovať ich väzby s fakultou, organizovať podujatia s účasťou absolventov a zároveň vytvárať motivačné prostredie aj pre študentov.

Súčasťou slávnostného zasadnutia Vedeckej rady PraF UK bola aj spomienka na profesora Augustína Rátha, ktorý bol prvým dekanom fakulty a prvým slovenským rektorom univerzity. Dňa 24. októbra 1921 viedol vôbec prvú prednášku na pôde fakulty. Profesor Ráth patril k najvýznamnejším slovenským právnym teoretikom medzivojnového obdobia zaoberajúcim sa právno-filozofickými a právno-sociologickými problémami.

95. výročie si fakulta pripomenula aj dvojdňovou medzinárodnou vedeckou konferenciou Bratislavské právnické fórum 2016, ktorá sa konala v piatok a sobotu 21. a 22. októbra 2016.

Vrátili pamätnú medailu

Právnička Zuzana Čaputová na svojom profile na sociálnej sieti Facebook uviedla:

„Nezvyknem často písať statusy na FB, ale toto považujem za dôležité. Vo štvrtok 20.10. 2016 mi bolo udelené ocenenie – Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V piatok, deň po odovzdaní, som sa rozhodla medailu vrátiť. Po vzájomnej komunikácii s niektorými ďalšími ocenenými (Peter Kubina, advokát a Katarína Javorčíková, sudkyňa) sme sa dohodli na spoločnom postupe. Cez víkend sme naformulovali list vedeniu fakulty s oznamom o vrátení tohto ocenenia spolu s odôvodnením. List bol odoslaný dnes. Vyberám časti našich dôvodov odmietnutia medaile:

Vážime si rozhodnutie vedenia fakulty, ktorým nám toto ocenenie bolo udelené. Za iných okolností by nám bolo veľkou cťou a potešením ho prijať. Nemôžeme ho však prijať v situácií, keď toto isté ocenenie bolo pri tej istej príležitosti udelené a odovzdané aj osobám, ktoré boli aktívnymi a významnými reprezentantmi štátnej moci počas mimoriadne kontroverzných období moderných dejín Slovenska – komunizmu a mečiarizmu. Jeden z nich bol dokonca v tohtoročných parlamentných voľbách kandidátom extrémistickej strany, ktorá sa hlási k fašistickému Slovenskému štátu.

Komunistický režim má v slovenskom kontexte tisícky pomenovaných i bezmenných obetí, ktorým systematicky ničil životy a šliapal po ich základných právach a slobodách. Mnohých tento režim navždy vyhnal z krajiny, v ktorej mali svoj domov. Mečiarizmus má na svedomí rozkradnutie štátneho majetku v divokej privatizácii a „mafianizáciu“ politiky v 90-tych rokoch. Niektorí vysokí predstavitelia štátnej moci z tohto obdobia navždy ostanú podozrivými zo závažných zločinov, ktorých vyšetreniu a spravodlivému potrestaniu dodnes bránia amorálne a protiprávne amnestie vydané v ostrom konflikte záujmov. Oba tieto nedemokratické režimy právo nielen nerešpektovali, ale ho krivili a zneužívali na presadzovanie záujmov úzkej skupiny ľudí na úkor všetkých ostatných. Konali teda v rozpore so všetkými princípmi a ideálmi, na ktorých stojí (alebo by malo stáť) moderné právnické vzdelávanie.

Sme toho názoru, že práve v týchto dvoch kontroverzných obdobiach našich dejín treba hľadať aj príčiny dnešného stavu štátnych inštitúcií. Jeho dôsledky pociťuje takmer každý, kto sa dnes domáha ochrany svojich práv pred súdmi či inými štátnymi orgánmi. Základy súčasného stavu boli založené počas komunizmu, prehĺbili sa počas mečiarizmu a tento stav potrvá dovtedy, kým sa s negatívnym dedičstvom týchto období dôsledne nevyrovnáme, prestaneme ho relativizovať a zatvárať pred ním oči.

Vzhľadom na to z úcty k obetiam komunizmu a mečiarizmu nemôžeme za týchto okolností toto ocenenie prijať. Kompletný zoznam a mená konkrétnych ocenených osôb sme sa dozvedeli až na mieste samom počas slávnostného ceremoniálu pri odovzdávaní ocenení. Ak by sme ho poznali v predstihu, náš postoj by sme prejavili nesúhlasom s našou nomináciou na ocenenie, resp. jeho neprevzatím. Nemali sme záujem narúšať dôstojný priebeh ceremoniálu prezentáciou nášho postoja, ktorý preto prejavujeme touto formou.

Rozhodnutie fakulty o udelení medailí rešpektujeme, zároveň však máme povinnosť dištancovať sa od negatívnych hodnôt, s ktorými je ocenenie prostredníctvom niektorých osôb spojené.“

Portál najprávo.sk oslovil Univerzitu Komenského o zaslanie zoznamu osôb, ktorým boli odovzdané pamätné medialy, do uverejnenia tohto článku sme predmetný zoznam neobdržali.

Zdroj: UK, minedu.sk, Facebook
Zdroj fotografií: Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK, minedu.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 593
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: