TlačPoštaZväčšiZmenši

Heslo len po predložení občianskeho. Verejné wi-fi siete možno čaká zaheslovanie

20.9. 2016, 18:43 |  najpravo.sk

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete. Takému prevádzkovateľovi však možno uložiť, aby na účely skončenia tohto porušovania alebo jeho predchádzania zabezpečil svoju sieť heslom. Tak znie verdikt Súdneho dvora EU z 15. septembra 2016 vo veci vo veci C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH.

O predmetnom konaní sme na stránkach portálu najprávo.sk písali už v marci tohto roku, kde sme čitateľom predostreli stanovisko Generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ. O čo v konaní ide? Tobias Mc Fadden je konateľom obchodu so svetelnou a zvukovou technikou, v ktorom bezodplatne ponúka verejne prístupnú wifi sieť, aby zaujal pozornosť potenciálnych zákazníkov svojím tovarom a službami.

V roku 2010 bolo hudobné dielo, ku ktorému vlastní autorské práva spoločnosť Sony, verejnosti protiprávne ponúknuté na stiahnutie prostredníctvom tejto siete. Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko), ktorý prejednáva spor medzi spoločnosťou Sony a pánom Mc Faddenom, sa domnieva, že porušenia predmetných autorských práv sa nedopustil sám pán Mc Fadden. Uvažuje však nad tým, že pán Mc Fadden môže byť nepriamo zodpovedný za toto porušenie, pretože nezabezpečil svoju wifi sieť. Keďže Landgericht mal pochybnosti o tom, či smernica o elektronickom obchode (Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode) nebráni vzniku takejto nepriamej zodpovednosti, položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok.

Smernica totiž vylučuje zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb za protiprávnu činnosť tretích osôb, pokiaľ táto služba spočíva v „mere conduit“ („púhom kanále“) informácií. Toto vylúčenie zodpovednosti platí, ak sú splnené tri kumulatívne podmienky, a to že

1. poskytovateľ služby nie je pôvodcom prenosu;

2. nevyberá si príjemcu prenášanej informácie a

3. nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.

Súdny dvor vo vyhlásenom rozsudku z 15. septembra 2016 najprv konštatoval, že bezodplatné poskytnutie verejne prístupnej wifi siete v obchode s cieľom zaujať pozornosť potenciálnych zákazníkov tovarom a službami predstavuje „službu informačnej spoločnosti“ v zmysle smernice.

Súdny dvor navyše potvrdil, že pokiaľ sú všetky tri vyššie uvedené podmienky splnené, zodpovednosť poskytovateľa, ktorý tak ako pán Mc Fadden poskytuje prístup do komunikačnej siete, nemôže vzniknúť. V dôsledku toho nositeľ autorských práv nemôže od tohto poskytovateľa služieb požadovať odškodnenie z dôvodu, že táto sieť bola použitá tretími osobami na porušenie jeho práv. Keďže taká žiadosť o odškodnenie nemôže uspieť, je tiež vylúčené, aby nositeľ práv mohol požadovať náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s výzvou, alebo trov konania spojených s touto žiadosťou.

Smernica však nebráni nositeľovi práv obrátiť sa na vnútroštátny orgán alebo súd so žiadosťou o uloženie povinnosti takému poskytovateľovi, aby skončil akékoľvek porušovanie autorských práv, ktorého sa dopúšťajú jeho zákazníci, alebo aby takému porušovaniu predchádzal.

Prezradenie identity pred získaním hesla na wi-fi sieť

Napokon Súdny dvor konštatoval, že príkaz ukladajúci povinnosť zabezpečiť ochranu internetového pripojenia heslom môže dosiahnuť rovnováhu medzi jednak právami duševného vlastníctva nositeľov práv a jednak právom slobody podnikania poskytovateľa prístupu a právom na informácie používateľov tejto siete. Súdny dvor konkrétne uviedol, že také opatrenie môže odradiť používateľov siete porušovať práva duševného vlastníctva. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že na zabezpečenie tohto odstrašujúceho účinku je nevyhnutné, aby sa zabránilo anonymnému konaniu používateľov, a teda aby boli nútení prezradiť svoju identitu predtým, než môžu získať požadované heslo.

Naopak, smernica výslovne vylučuje prijatie opatrenia smerujúceho k dohľadu nad informáciami prenášanými príslušnou sieťou. Opatrenie spočívajúce v úplnom prerušení internetového pripojenia, bez zváženia prijatia opatrení, ktoré by do slobody podnikania poskytovateľa tohto pripojenia zasahovali menej, by nemohlo uviesť do rovnováhy vyššie citované protichodné práva.

Zdroj: Súdny dvor EÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 719
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú L. Duľa a Z. Pitoňákováhttp://www.teraz.sk/slovensko/dalsimi-kandidatmi-na-ustavnych-su/413616-clanok.html

Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá ...

Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovaniahttp://www.teraz.sk/slovensko/clenovia-senatu-ns-sr-odmietaju-zasah/413534-clanok.html

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu ...

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: