TlačPoštaZväčšiZmenši

Heslo len po predložení občianskeho. Verejné wi-fi siete možno čaká zaheslovanie

20.9. 2016, 18:43 |  najpravo.sk

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete. Takému prevádzkovateľovi však možno uložiť, aby na účely skončenia tohto porušovania alebo jeho predchádzania zabezpečil svoju sieť heslom. Tak znie verdikt Súdneho dvora EU z 15. septembra 2016 vo veci vo veci C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH.

O predmetnom konaní sme na stránkach portálu najprávo.sk písali už v marci tohto roku, kde sme čitateľom predostreli stanovisko Generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ. O čo v konaní ide? Tobias Mc Fadden je konateľom obchodu so svetelnou a zvukovou technikou, v ktorom bezodplatne ponúka verejne prístupnú wifi sieť, aby zaujal pozornosť potenciálnych zákazníkov svojím tovarom a službami.

V roku 2010 bolo hudobné dielo, ku ktorému vlastní autorské práva spoločnosť Sony, verejnosti protiprávne ponúknuté na stiahnutie prostredníctvom tejto siete. Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko), ktorý prejednáva spor medzi spoločnosťou Sony a pánom Mc Faddenom, sa domnieva, že porušenia predmetných autorských práv sa nedopustil sám pán Mc Fadden. Uvažuje však nad tým, že pán Mc Fadden môže byť nepriamo zodpovedný za toto porušenie, pretože nezabezpečil svoju wifi sieť. Keďže Landgericht mal pochybnosti o tom, či smernica o elektronickom obchode (Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode) nebráni vzniku takejto nepriamej zodpovednosti, položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok.

Smernica totiž vylučuje zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb za protiprávnu činnosť tretích osôb, pokiaľ táto služba spočíva v „mere conduit“ („púhom kanále“) informácií. Toto vylúčenie zodpovednosti platí, ak sú splnené tri kumulatívne podmienky, a to že

1. poskytovateľ služby nie je pôvodcom prenosu;

2. nevyberá si príjemcu prenášanej informácie a

3. nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.

Súdny dvor vo vyhlásenom rozsudku z 15. septembra 2016 najprv konštatoval, že bezodplatné poskytnutie verejne prístupnej wifi siete v obchode s cieľom zaujať pozornosť potenciálnych zákazníkov tovarom a službami predstavuje „službu informačnej spoločnosti“ v zmysle smernice.

Súdny dvor navyše potvrdil, že pokiaľ sú všetky tri vyššie uvedené podmienky splnené, zodpovednosť poskytovateľa, ktorý tak ako pán Mc Fadden poskytuje prístup do komunikačnej siete, nemôže vzniknúť. V dôsledku toho nositeľ autorských práv nemôže od tohto poskytovateľa služieb požadovať odškodnenie z dôvodu, že táto sieť bola použitá tretími osobami na porušenie jeho práv. Keďže taká žiadosť o odškodnenie nemôže uspieť, je tiež vylúčené, aby nositeľ práv mohol požadovať náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s výzvou, alebo trov konania spojených s touto žiadosťou.

Smernica však nebráni nositeľovi práv obrátiť sa na vnútroštátny orgán alebo súd so žiadosťou o uloženie povinnosti takému poskytovateľovi, aby skončil akékoľvek porušovanie autorských práv, ktorého sa dopúšťajú jeho zákazníci, alebo aby takému porušovaniu predchádzal.

Prezradenie identity pred získaním hesla na wi-fi sieť

Napokon Súdny dvor konštatoval, že príkaz ukladajúci povinnosť zabezpečiť ochranu internetového pripojenia heslom môže dosiahnuť rovnováhu medzi jednak právami duševného vlastníctva nositeľov práv a jednak právom slobody podnikania poskytovateľa prístupu a právom na informácie používateľov tejto siete. Súdny dvor konkrétne uviedol, že také opatrenie môže odradiť používateľov siete porušovať práva duševného vlastníctva. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že na zabezpečenie tohto odstrašujúceho účinku je nevyhnutné, aby sa zabránilo anonymnému konaniu používateľov, a teda aby boli nútení prezradiť svoju identitu predtým, než môžu získať požadované heslo.

Naopak, smernica výslovne vylučuje prijatie opatrenia smerujúceho k dohľadu nad informáciami prenášanými príslušnou sieťou. Opatrenie spočívajúce v úplnom prerušení internetového pripojenia, bez zváženia prijatia opatrení, ktoré by do slobody podnikania poskytovateľa tohto pripojenia zasahovali menej, by nemohlo uviesť do rovnováhy vyššie citované protichodné práva.

Zdroj: Súdny dvor EÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 804
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: