TlačPoštaZväčšiZmenši

Heslo len po predložení občianskeho. Verejné wi-fi siete možno čaká zaheslovanie

20.9. 2016, 18:43 |  najpravo.sk

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete. Takému prevádzkovateľovi však možno uložiť, aby na účely skončenia tohto porušovania alebo jeho predchádzania zabezpečil svoju sieť heslom. Tak znie verdikt Súdneho dvora EU z 15. septembra 2016 vo veci vo veci C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH.

O predmetnom konaní sme na stránkach portálu najprávo.sk písali už v marci tohto roku, kde sme čitateľom predostreli stanovisko Generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ. O čo v konaní ide? Tobias Mc Fadden je konateľom obchodu so svetelnou a zvukovou technikou, v ktorom bezodplatne ponúka verejne prístupnú wifi sieť, aby zaujal pozornosť potenciálnych zákazníkov svojím tovarom a službami.

V roku 2010 bolo hudobné dielo, ku ktorému vlastní autorské práva spoločnosť Sony, verejnosti protiprávne ponúknuté na stiahnutie prostredníctvom tejto siete. Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko), ktorý prejednáva spor medzi spoločnosťou Sony a pánom Mc Faddenom, sa domnieva, že porušenia predmetných autorských práv sa nedopustil sám pán Mc Fadden. Uvažuje však nad tým, že pán Mc Fadden môže byť nepriamo zodpovedný za toto porušenie, pretože nezabezpečil svoju wifi sieť. Keďže Landgericht mal pochybnosti o tom, či smernica o elektronickom obchode (Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode) nebráni vzniku takejto nepriamej zodpovednosti, položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok.

Smernica totiž vylučuje zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb za protiprávnu činnosť tretích osôb, pokiaľ táto služba spočíva v „mere conduit“ („púhom kanále“) informácií. Toto vylúčenie zodpovednosti platí, ak sú splnené tri kumulatívne podmienky, a to že

1. poskytovateľ služby nie je pôvodcom prenosu;

2. nevyberá si príjemcu prenášanej informácie a

3. nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.

Súdny dvor vo vyhlásenom rozsudku z 15. septembra 2016 najprv konštatoval, že bezodplatné poskytnutie verejne prístupnej wifi siete v obchode s cieľom zaujať pozornosť potenciálnych zákazníkov tovarom a službami predstavuje „službu informačnej spoločnosti“ v zmysle smernice.

Súdny dvor navyše potvrdil, že pokiaľ sú všetky tri vyššie uvedené podmienky splnené, zodpovednosť poskytovateľa, ktorý tak ako pán Mc Fadden poskytuje prístup do komunikačnej siete, nemôže vzniknúť. V dôsledku toho nositeľ autorských práv nemôže od tohto poskytovateľa služieb požadovať odškodnenie z dôvodu, že táto sieť bola použitá tretími osobami na porušenie jeho práv. Keďže taká žiadosť o odškodnenie nemôže uspieť, je tiež vylúčené, aby nositeľ práv mohol požadovať náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s výzvou, alebo trov konania spojených s touto žiadosťou.

Smernica však nebráni nositeľovi práv obrátiť sa na vnútroštátny orgán alebo súd so žiadosťou o uloženie povinnosti takému poskytovateľovi, aby skončil akékoľvek porušovanie autorských práv, ktorého sa dopúšťajú jeho zákazníci, alebo aby takému porušovaniu predchádzal.

Prezradenie identity pred získaním hesla na wi-fi sieť

Napokon Súdny dvor konštatoval, že príkaz ukladajúci povinnosť zabezpečiť ochranu internetového pripojenia heslom môže dosiahnuť rovnováhu medzi jednak právami duševného vlastníctva nositeľov práv a jednak právom slobody podnikania poskytovateľa prístupu a právom na informácie používateľov tejto siete. Súdny dvor konkrétne uviedol, že také opatrenie môže odradiť používateľov siete porušovať práva duševného vlastníctva. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že na zabezpečenie tohto odstrašujúceho účinku je nevyhnutné, aby sa zabránilo anonymnému konaniu používateľov, a teda aby boli nútení prezradiť svoju identitu predtým, než môžu získať požadované heslo.

Naopak, smernica výslovne vylučuje prijatie opatrenia smerujúceho k dohľadu nad informáciami prenášanými príslušnou sieťou. Opatrenie spočívajúce v úplnom prerušení internetového pripojenia, bez zváženia prijatia opatrení, ktoré by do slobody podnikania poskytovateľa tohto pripojenia zasahovali menej, by nemohlo uviesť do rovnováhy vyššie citované protichodné práva.

Zdroj: Súdny dvor EÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 758
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: