TlačPoštaZväčšiZmenši

Fekišovce naopak, alebo keď poslanci rozkazujú starostovi

2.4. 2019, 19:01 |  Martin Píry

Hádam celé Slovensko zachytilo video z malej obce na východe Slovenska - Fekišovce. Keď si odmyslíme svojrázne rétorické cvičenia aktérov, ostane nám právne zaujímavý problém vzťahu starostu a zastupiteľstva a naopak. Na Slovensku je veľmi často, hlavne v prvej časti nového volebného obdobia, prítomný opačný syndróm. Časté sú situácie, keď sa zastupiteľstvo a jeho komisie snažia úkolovať starostu.

O obci a jej orgánoch hovorí v prvom rade základný zákon štátu, a to je Ústava Slovenskej republiky. Tá v čl. 69 ustanovuje rovnocennosť dvoch základných orgánov obecnej samosprávy, a to starostu a zastupiteľstva. Zároveň deklaruje v čl. 1 a 2 princípy právneho štátu, a to najmä v zásade zákonnosti, a teda konania na základe zákona a v jeho medziach. Všetky následné interpretácie tohto vzťahu musia byť v súlade s týmito princípmi, a teda ústavno - konformné. V praxi sa vyskytujú tri situácie:

  • a.) Obecné/mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie, ktorým uloží úlohu starostovi.
  • b.) Obecné/mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie, ktorým uloží úlohu zamestnancovi obecného/mestského úradu.
  • c.) Obecné/mestské zastupiteľstvo prijme normatívny právny akt, ktorým umožní do budúcnosti ukladať povinnosti a úlohy zamestnancom obce.

Všetky tri situácie je možné z hľadiska ako Ústavy, tak aj Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhodnotiť ako nezákonné a protiústavné.

Dôvody, ktorými je možné podložiť tento záver sú v prvom rade v rovnocennom postavení obidvoch základných orgánov obce. Ak by sme priznali právomoc jednému ukladať povinnosti druhému eo ipso, by sme priznali dominantné postavenie jednému z týchto orgánov. Znamenalo by to, že či kolektívny orgán obce, alebo monokratický (zastupiteľstvo alebo starosta) má navrch v rámci rozhodovania. Takýto výklad by ale nemal oporu ani v ústave, ani v zákone. Navyše by bolo polemické aj to, či nejde o porušenie ľudských práv, keďže obyvatelia obce vykonávajú samosprávu práve výkonom volebného práva obidvoch orgánov. Samozrejme, existuje celý rad vzájomných bŕzd a protiváh. Najvážnejšie je sistačné právo starostu a možnosti napríklad v oblasti rozpočtu zastupiteľstva. Ďalším dôvodov je systém pracovnoprávnej organizácie obce a obecného úradu. Zamestnávateľom je obec, v mene ktorej vystupuje starosta obce ako štatutár. V prípade normatívnych právnych aktov aj ako ich tvorca, napríklad pracovný poriadok, alebo organizačný poriadok. Starosta menuje a odvoláva prednostu obecného úradu. Teda vedúceho zamestnanca. Ak by sme v rámci tejto štruktúry priznali priame (mimorozpočtové oprávnenie) museli by sme povedať, že obecné zastupiteľstvo je zamestnávateľom, alebo štatutárom, čo by bolo v rozpore s jasnou dikciou zákona. Obecný úrad (to isté mestský) nie je subjekt sám o sebe, ale ako súčasť obcea je organizačne podriadený starostovi obce.

V neposlednom rade aj posledná častá deformácia v podobe vpašovania „oprávnení“ zastupiteľstva na ukladanie úloh, či už zamestnancom obecného úradu alebo priamo starostovi do normatívnych aktov zastupiteľstva obce je nezákonná. Hovorím predovšetkým o štatúte, alebo rokovacom poriadku. Normatívny právny akt obce, a to ani v prípade všeobecne záväzného nariadenia, nesmie meniť zákon alebo byť s ním v rozpore alebo byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Autor: JUDr. Martin Píry
Ilustračné foto: maps.google.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 446
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krajčír: Protesty by nemali zasahovať do práv a slobôd iných občanovhttps://www.teraz.sk/slovensko/l-krajcir-protesty-by-nemali-zasaho/568056-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, ...

Právnik: Novela nemá za cieľ znemožniť právo voliť nezaočkovanýmhttps://www.teraz.sk/slovensko/bujnak-novela-nema-za-ciel-znemozn/567937-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úmyslom zmeny volebného zákona nemá byť znemožnenie práva voliť nezaočkovaným.

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: