TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako je na tom vaša právnická fakulta

4.12. 2011, 21:50 |  najpravo.sk

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2010.

V rebríčku právnických fakúlt neboli zaznamenané žiadne výrazné zmeny okrem výmeny na prvých dvoch miestach a nástupu súkromnej Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Právnická fakulta Trnavskej univerzity postúpila v rebríčku z 2. na 1. miesto, a to najmä vďaka dobrým výsledkom vo vedeckej produkcii (publikácie a citácie), a to aj v pomere k počtu doktorandov.

Na poslednom mieste zostáva rovnako ako po minulé roky Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela z dôvodu slabého plnenia kritérií publikácií a citácii a slabej grantovej úspešnosti.

Nováčik v skupine, súkromná Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, vykazuje napriek znevýhodneniu v grantovej oblasti solídne výsledky v porovnaní s verejnými školami. Najlepšie spomedzi fakúlt v skupine plní viaceré kritériá, spomenúť však možno najmä vysoký podiel zahraničných študentov na počte všetkých denných študentov (až 9,3%), pričom ostatné fakulty majú toto číslo zanedbateľné.

Priemerné výsledky za celú skupinu právnických fakúlt poukazujú na výrazný pokles (až o 35%) v počte prihlásených študentov k plánu oproti minulému roku, čo bolo spôsobené najmä tým, že líder v tejto oblasti, Právnická fakulta UMB, zaznamenala až 50%-ný pokles záujmu. Rovnako ako aj u iných skupín fakúlt stúpa počet doktorandov v pomere k počtu študentov denného štúdia 1. a 2. stupňa. Negatívom je pokles v grantovej úspešnosti, rovnako ako minulý rok žiadna fakulta v skupine právnických fakúlt nemala ani jeden zahraničný grant.

Čo sa týka priemerných výsledkov za celú skupinu, vedecká produkcia fakúlt takmer absentuje v publikáciách registrovaných v medzinárodných databázach.

Najvyššiu nezamestnanosť svojich absolventov mala Právnická fakulta UPJŠ (12,3%), najmenšiu naopak Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (1,5%).

„Doktorandský paradox" sa vo väčšej či menšej miere dotkol všetkých fakúlt s výnimkou Právnickej fakulty TU – v rámci skupiny právnických fakúlt mala fakulta 17%-ný podiel doktorandov, zároveň však 35%-ný podiel na vedeckej produkcii a dokonca až 50%-ný podiel na celkovej citovanosti v CREPČ za posledné tri roky, čo koreluje s celkovými dobrými výsledkami fakulty vo vede.

Celkové umiestnenie

  1. Právnická fakulta TU (v roku 2008 bola na 3. mieste, v roku 2009 a 2010 obsadila druhé miesto)
  2. Právnická fakulta UK (bola po troch rokoch zosadená z pozície lídra v oblasti právnického vzdelávania)
  3. Právnická fakulta UPJŠ (najlepšie umiestnenie získala v roku 2008, kedy bola druhou, avšak v nasledujúcich rokoch jej patrilo tretie miesto)
  4. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (je nováčikom v skupine právnických fakúlt, nebola po minulé roky hodnotená)
  5. Právnická fakulta UMB (vstup nováčika do skupiny ju zo stabilného štvrtého miesta posunul na posledné piate)

Prvé hodnotenie (ranking) slovenských vysokých škôl a ich fakúlt zverejnila ARRA v roku 2005. Dovtedy sa žiadna štátna či neštátna inštitúcia systematickým hodnotením vedeckého a pedagogického výkonu vysokých škôl na Slovensku nezaoberala. Cieľom rankingu ARRA je poskytnúť širokej verejnosti a najmä uchádzačom o štúdium na VŠ prehľad zostavený na základe použitia čitateľných a všeobecne zrozumiteľných kritérií, ktorý im pomôže rozhodnúť sa pre štúdium na konkrétnej škole/fakulte. Ambíciou rankingu ARRA, tak ako je zvykom pri zahraničných rankingoch, je tiež iniciovať súťaživosť medzi inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie a tým aj pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť TU.

Zdroj: www.arra.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 649
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: