Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Žiadosť o sprístupnenie informácie (vzor žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám)

Monika Kiklicová • 16.6. 2011, 18:47

Jozef Koleník, bytom Šumavská č. 5, 987 54 Rohožník, email : kolenik@centrum.sk

 

Rohožník, dňa 20.04.2011

Úrad jadrového dozoru SR

Bajkalská 27

P.O.Box 24

820 07 Bratislava

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o hospodárení organizácie za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011 samostatne ako i o hospodárení organizácie za I. štvrťrok 2011, konkrétne žiadam sprístupniť výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za dané mesiace január, február a marec 2011.

Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú adresu kolenik@centrum.sk v zákonom stanovenej lehote.

S pozdravom

Jozef Koleník, v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4287

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: