Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre oslobodenie fyzickej osoby od súdnych poplatkov

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:04

Pri rozhodovaní o oslobodení fyzickej osoby od súdnych poplatkov súd berie na zreteľ najmä jej celkové majetkové, zdravotné a sociálne pomery, výšku súdneho poplatku, predpokladané trovy dokazovania, povahu žalobou uplatneného nároku. Zhodnotenie týchto aspektov sa musí premietnuť do záveru, či účastník je schopný zaplatiť súdne poplatky; ak to pomery účastníka nedovoľujú, prizná mu súd oslobodenie od súdnych poplatkov, avšak – a to je potrebné pre účely prejednávanej veci osobitne zdôrazniť – len ak účastník svoje právo neuplatňuje (nebráni) svojvoľne alebo zrejme bezúspešne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. 8. 2011, sp. zn. 3 Cdo 101-5/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava III uznesením z 3. septembra 2008 č.k. 39 Ro 862/2008-13 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 500 Sk za odpor podaný proti platobnému rozkazu Okresného súdu Bratislava III zo 16. júla 2008 č.k. 39 Ro 862/2008-7. Proti tomuto uzneseniu podala žalovaná odvolanie.

Krajský súd v Bratislave uznesením z 30. novembra 2009 sp. zn. 15 Co 256/2009 odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil a žalovanej nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov. Potvrdzujúci výrok odôvodnil správnosťou rozhodnutia súdu prvého stupňa, keď po podaní odporu žalovanou proti platobnému rozkazu Okresného súdu Bratislava III zo 16. júla 2008 č.k. 39 Ro 862/2008-7 túto v súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. zaviazal k povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor. Návrhu žalovanej na oslobodenie od súdnych poplatkov nevyhovel z dôvodu, že nebol splnený predpoklad pre oslobodenie od súdneho poplatku v zmysle § 138 ods. 1 O.s.p., t.j. že nepôjde o svojvoľné a zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 992

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: