Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prerušenie konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva do skončenia dedičského konania

najpravo.sk • 19.9. 2012, 19:16

S prihliadnutím na to, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, že dedičia od smrti poručiteľa až do prejednania dedičstva majú postavenie podielových spoluvlastníkov, že až právoplatným skončením dedičského konania bude vyriešená otázka, kto, resp. v akom podiele v skutočnosti dedičstvo nadobudol, a že v prejednávanej veci účastníci už z iného dôvodu (dedenia po otcovi) majú postavenie podielových spoluvlastníkov, procesný inštitút prerušenia konania umožňuje preklenúť predčasnosť žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podanej pred skončením dedičského konania po poručiteľovi.

Naopak neprerušenie konania s nevyhnutným dôsledkom zamietnutia žaloby by sa za týchto okolností javilo ako formalistické a teda nespravodlivé.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. augusta 2012, sp. zn. 6 Cdo 157/2012)

Z odôvodnenia:

Žalobcovia podali dňa 30. marca 2011 na Okresnom súde Nitra žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. T. na liste vlastníctva č. X. V žalobe uviedli, že spolu so žalovanou (ich sestrou) sú podielovými spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností, ktoré pôvodne boli v bezpodielovom spoluvlastníctve ich rodičov – matky O. T., zomrelej X. a otca J. T., zomrelého X. Kým v dedičskom konaní po otcovi im bolo potvrdené nadobudnutie týchto nehnuteľností v spoluvlastníckych podieloch po jednej šestine, v dedičskom konaní po matke nebolo doteraz rozhodnuté. Preto zároveň navrhli, aby konanie o žalobe bolo prerušené až do právoplatného skončenia dedičského konania po ich matke.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1109

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: