Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre odmietnutie odvolania

najpravo.sk • 2.1. 2013, 16:32

Ak odvolanie nemá náležitosti uvedené v § 205 ods. 1 a 2 O.s.p., možno ho odmietnuť, len ak odvolací súd nemôže pre nedostatok týchto náležitostí postupovať v opravnom konaní tak, ako mu ukladá zákon, t.j. prejednať ho a rozhodnúť o ňom a zároveň ten, kto odvolanie podal, bol súdom prvého stupňa (§ 209 ods. 1 O.s.p.) alebo odvolacím súdom (§ 211 ods. 1 O.s.p.) vyzvaný a správne poučený o tom, ako má chýbajúce náležitosti doplniť. Súd plní svoju povinnosť podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1 O.s.p. bez ohľadu na to, či odvolacia lehota už uplynula a tiež bez ohľadu na skutočnosť, či je účastník zastúpený advokátom, resp. má sám právnické vzdelanie. Ak by preto účastník sám svoje odvolanie neodôvodnil, bolo by povinnosťou prvostupňového, resp. odvolacieho súdu vyzvať ho na odstránenie vady odvolania s poučením o spôsobe ako má postupovať, a tiež o následkoch nesplnenia si svojej povinnosti. Až potom by mohol odvolací súd pristúpiť k odmietnutiu odvolania účastníka, ktoré by stále nemalo požadované náležitosti.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. decembra 2012, sp. zn. 6 Cdo 343/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Topoľčany rozsudkom zo 4. mája 2012 č.k. 4 C 102/2012-30 zaviazal žalovanú z titulu bezdôvodného obohatenia prijatím plnenia z neplatného právneho úkonu zaplatiť žalobkyni sumu 1 297,21 Eur s 8,76% úrokmi z omeškania ročne od 8. októbra 2009 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 77,12 Eur, všetko v splátkach po 30 Eur mesačne s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku až do zaplatenia pod následkom straty výhody splátok. Vo zvyšku, t.j. v časti 715,54 Eur, žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa odvolanie, ktoré Krajský súd v Nitre ako súd odvolací uznesením z 31. augusta 2012 sp.zn. 9 Co 221/2012 odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. z dôvodu, že nebolo odôvodnené, pričom doplnenie jeho dôvodov žalobkyňa do uplynutia 15 dňovej lehoty na podanie odvolania neoznámila. Odvolanie bolo doplnené až po uplynutí odvolacej lehoty. Odvolací súd uviedol, že nebol povinný vyzývať žalobkyňu na doplnenie chýbajúcich náležitostí odvolania v zmysle § 211 ods. 1 prvej vety O.s.p., keďže žalobkyňa je v konaní zastúpená jej právnym oddelením a súd v takom prípade nemá poučovaciu povinnosť. Poukázal tiež na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2 Cdo 151/2005.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1798
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: