Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov súdneho exekútora v prípade zastavenia exekúcie z dôvodu povolenia reštrukturalizácie povinného

najpravo.sk • 7.11. 2016, 18:51

Charakter konkurzného a reštrukturalizačného konania je natoľko odlišný a špecifický, že použitie analógie § 203 ods. 3 Exekučného poriadku v prípade povolenia reštrukturalizácie dlžníka (povinného) neprichádza do úvahy. Právo vyplývajúce z pohľadávky proti povinnému si súdny exekútor má uplatniť prihláškou v reštrukturalizácii.

(uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. júna 2016, číslo konania II. ÚS 500/2016-22)

Z odôvodnenia:

I.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2016 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou UHAĽ s. r. o., Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen, v mene ktorej koná advokát JUDr. Maroš Uhaľ, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) uznesením Okresného súdu Zvolen (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 11 Er 145/2013 z 28. októbra 2015 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). Sťažovateľka v sťažnosti okrem iného uvádza: «K porušeniu mojich práv došlo rozhodnutím Okresného súdu Zvolen zo dňa 28. 10. 2015 pod sp. zn. 11 Er/145/2013-37, ktoré mi holo doručené dňa 25. 11. 2015. Napadnutým rozhodnutím mi Okresný súd Zvolen ako porušovateľ nepriznal právo na náhradu trov exekúcie, ktoré mi v súvislosti s výkonom rozhodnutia oprávneného Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. voči povinnému vznikli v exekúcii vedenej pod sp. zn. EX 661/13... Dôvodom pre nepriznanie náhrady trov exekúcie bolo primárne zastavenie exekúcie podľa § 118 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZRK“). Došlo leda k povoleniu reštrukturalizácie na majetok povinného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 1 R/4/2015 zo dňa 17. 04. 2015 uverejneného v Obchodnom vestníku 78/2015 dňa 24. 04. 2015. Porušovateľ ako hlavné dôvody pre nepriznanie náhrady trov exekúcie uviedol, že mi trovy exekučného konania neprináležia, pretože voči povinnému sa exekúcia zo zákona podľa 118 ods. 3 ZRK zastavuje a zároveň neboli splnené podmienky na to, aby mohol uložiť túto povinnosť oprávnenému podľa § 203 Exekučného poriadku. Zaujal názor, že som si mala svoje trovy exekúcie uplatniť prihláškou v reštrukturalizačnom konaní.»

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3140

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: