Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nedielna povaha spoločného nájmu bytu

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:30

Nedielna povaha spoločného nájmu bytu sa v prípade spoločného nájmu bytu manželmi prejavuje aj v obmedzenej možnosti zániku nájmu len jednému z manželov. Na základe prejavu vôle (výpovede) prenajímateľa nemôže spoločný nájom bytu manželmi zaniknúť len jednému z nich (porovnaj tiež rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. januára 2010 sp. zn. 5 Cdo 211/2008).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. 8. 2011, sp. zn. 3 Cdo 44/2011)

Z odôvodnenia:

Žalobca sa v konaní domáhal vypratania 3-izbového družstevného bytu č. X. nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu v T. (ďalej len „predmetný byt"). Poukazoval na to, že 30. apríla 2008 dal žalovaným 1/ a 2/ výpoveď z nájmu predmetného bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka, ktorú žalovaná 1/ prevzala 16. júna 2008 a žalovaný 2/ 9. mája 2008. Výpoveď im dal z dôvodu, že hrubo porušili povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu tým, že nezaplatili úhradu za plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu za dlhší čas ako tri mesiace. Žalovaní 1/ a 2/ sa neplatnosti výpovede nedomáhali (§ 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka), na výzvu žalobcu predmetný byt nevypratali a z neho sa nevysťahovali.

Okresný súd Trnava rozsudkom z 23. apríla 2009 č.k. 17 C 206/2008-56 uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť vypratať predmetný byt do 15 dní „po pridelení im žalobcom náhradného bytu, v hodnote zodpovedajúcej všeobecnej hodnote ich členského podielu k predmetnému bytu po odpočítaní z tejto všeobecnej hodnoty dlžného nájomného a poplatkov spojených s užívaním predmetného bytu ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku". Rozhodol tiež o trovách konania. Výsledkami vykonaného dokazovania mal preukázané, že ku dňu dania výpovede žalovaní 1/ a 2/ boli žalobcovi dlžní za roky 2006 a 2007 iba sumu 2 150 Sk, čo nezodpovedalo ani výške nájomného za jeden mesiac. Na predpísaných úhradách za plnenia spojené s užívaním predmetného bytu predstavoval ich dlh 7 778 Sk, táto suma ale nezodpovedá skutočnej výške ich nedoplatku, ktorá môže byť zistená až na základe ročného vyúčtovania. Vzhľadom na to považoval výpoveď za predčasne podanú. Keďže ale neplatnosť tohto právneho úkonu neuplatnili žalovaní 1/ a 2/ na súde do 3 mesiacov od doručenia, nastali jeho účinky. So zreteľom na výšku dlžnej sumy a tiež vzájomný pomer medzi ňou a sumou 46 470 € vyjadrujúcou trhovú hodnotu členských práv žalovaných 1/ a 2/, dospel súd prvého stupňa k záveru, že by bolo v rozpore s § 3 Občianskeho zákonníka, pokiaľ by ich povinnosť vypratať byt nebola viazaná na poskytnutie náhradného bytu. Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 142 ods. 2 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1347

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: