Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Platné postúpenie pohľadávky banky

najpravo.sk • 3.12. 2019, 19:53

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú má voči klientovi, na inú banku, alebo aj na osobu, ktorá nie je bankou. Postúpenie pohľadávky v rozpore s uvedeným ustanovením má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy o postúpení podľa § 39 OZ.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. novembra 2019, sp. zn. 1Obdo/92/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 18Cb/43/2016-95 zo 17. februára 2017 zamietol žalobu a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

1.1 Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že žalovaný platne uzavrel s právnym predchodcom žalobkyne Slovenskou sporiteľňou a. s. zmluvu o splátkovom úvere zo dňa 04. marca 2011, na základe ktorej bol žalovanému (ako podnikateľovi vykonávajúcemu podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia) poskytnutý preklenovací splátkový úver v sume 11.955,- Eur. Žalovaný sa zaviazal úver splácať mesačnou splátkou v sume 333,- Eur k 20. dňu v mesiaci, pričom konečná splatnosť úveru bola 20. februára 2014. Listom zo dňa 07. októbra 2014 právny predchodca žalobkyne októbra oznámil žalovanému, že postúpil svoju pohľadávku na žalobkyňu a listom zo dňa 24. marca 2015 vyzval žalovaného na zaplatenie dlžnej sumy, ktorá bola k 24. marcu 2015 vo výške 12.297,43 Eur. V článku 4.2 písm. d/ zmluvy o postúpení pohľadávok právny predchodca žalobkyne ako postupca potvrdil, že pohľadávky spĺňajú predpoklady na postúpenie podľa § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej aj ,,zákon o bankách“).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1746

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: