Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

44/2017 Z. z.

najpravo.sk • 18.3. 2017, 17:29

Dôvodová správa

  1. A.    Všeobecná časť:

Ústava Slovenskej republiky v čl. 69 ustanovila pre orgány územnej samosprávy, obcí, miest a vyšších územných celkov rovnaké, štvorročné volebné obdobie. Samotné voľby týchto orgánov sa pre obce a pre vyššie územné celky vykonávajú v rôznom čase, v súčasnosti voľby do vyšších územných celkov o jeden rok skôr ako voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zásadným hľadiskom pre úspešný rozvoj obcí i vyšších územných celkov je vzbudenie čo najväčšieho záujmu ich obyvateľov o verejný život, sledovanie činnosti volebných zástupcov voličmi, presadzovanie všeobecne preferovaných cieľov a ovplyvňovanie kvality života obyvateľov obcí a vyšších územných celkov ich orgánmi. V tomto smere je potrebné posunúť záujem o volebnú súťaž na vyššiu kvalitatívnu úroveň, pretože prax ukázala tento záujem ako rozdielny, pričom je nižší vo voľbách do vyšších územných celkov.

Cieľom doplnenia ústavy je zjednotiť volebné obdobia orgánov územnej samosprávy, a tým vytvoriť pre voliča lepšie prostredie na výkon jeho ústavného práva voliť. Zjednotením volebného obdobia možno vytvoriť právne podmienky pre to, aby sa voľby orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov mohli konať v rovnakom čase. Pre voliča to znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku mu nielen usporí čas, ale najmä zvýši pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.

Pre kandidátov vo voľbách a politické strany by mal takýto postup vyvolať kreatívnejšie programy a zlepšiť výber kandidátov pre jednotlivé funkcie.

Preto sa navrhuje zmeniť volebné obdobie orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov. Tým sa vytvorí možnosť, aby voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov vyšších územných celkov v roku 2022 sa mohli konať v jeden deň. Súčasne so zmenou ústavy bude potrebné upraviť volebné pravidlá, ktoré zabezpečia vykonanie uvedených volieb v roku 2022 pre obidva druhy orgánov v rovnakom čase.

Navrhuje sa, aby zmena ústavy i zmena volebných pravidiel nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Takto určená účinnosť totiž nezasiahne do procesu prípravy volieb do vyšších územných celkov v roku 2017.

 

B. Osobitná časť

K čl. I

 

Navrhuje sa za účelom zjednotenia volebného obdobia orgánov územnej samosprávy, aby vo voľbách v roku 2017  boli poslanci samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov zvolení na obdobie päť rokov.  Zároveň sa ustanovuje, že pre toto volebné obdobie sa nepoužijú ustanovenia čl. 69 Ústavy vymedzujúce dĺžku volebného obdobia na 4 roky. Len takto bude možné od roku 2022  vykonať spoločné voľby do orgánov územnej samosprávy v jeden deň a v rovnakom čase.

 

K č. II

Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia, teda v dostatočnom časovom predstihu pred vyhlásením volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 965

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: