TlačPoštaZväčšiZmenši

265/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:13 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

                Cieľom navrhovanej úpravy je rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť až 1,8 milióna poistencov.

 

                Zdravotne postihnutí poistenci a invalidní dôchodcovia zaplatia  podľa platnej úpravy na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za kalendárny štvrťrok a starobní dôchodcovia maximálne 45 eur za kalendárny štvrťrok. V roku 2014 zdravotné poisťovne vyplatili za doplatky na lieky sumu 1,8 mil. eur. 68 tis. poistencom.

 

                Predpokladá sa, že po zavedení nových limitov spoluúčasti podmienky splní približne 420 tis. poistencov a zdravotné poisťovne vyplatia takmer 10 mil. eur.

 

Navrhovaná úprava zákona

•             znižuje ochranný limit na doplatky za lieky  pre súčasný okruh poistencov na 25 eur za kalendárny štvrťrok,

•             rozširuje okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit na doplatky na lieky o skupinu poistencov mladších ako 6 rokov, kde sa navrhuje ochranný limit spoluúčasti na 8 eur za kalendárny štvrťrok,

•             navrhuje ochranný limit spoluúčasti pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov na 0 eur,

•             rozširuje okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit na doplatky na lieky, upustením od sledovania výšky príjmov.

 

                Prijatie návrhu zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.

 

                Navrhované legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní. S uvedenými zmenami súvisí aj významné zvýšenie administratívnej záťaže zdravotných poisťovní vyplývajúce z realizácie  úhrad nad limit spoluúčasti.

 

                Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona  má pozitívne sociálne vplyvy, ktoré sú uvedené v doložke vplyvov, nemá vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

 

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

                Znižuje sa limit spoluúčasti z 30 eur na 25 eur pre poistencov, ktorí sú k prvému dňu kalendárneho štvrťroka držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku,  invalidného výsluhového dôchodku  alebo  ktorí sú invalidnými poistencami, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.

 

K bodu 2

 

                Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou úpravou limitu spoluúčasti pre ťažko zdravotne postihnuté deti do 6. rokov veku v novelizačnom bode 4.

 

K bodu 3

                Znižuje sa limit spoluúčasti zo 45 eur na 25 eur pre poistencov, ktorí sú k prvému dňu kalendárneho štvrťroka poberateľmi starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov  vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodku z iného členského štátu, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie sú poistení v tomto štáte, nie sú poberateľmi dôchodku z tretieho štátu, alebo  ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.

 

K bodu 4

                Rozširuje sa okruh  poistencov s nárokom na úhradu čiastky prevyšujúcej určený limit spoluúčasti na kalendárny štvrťrok, a to o deti do dovŕšenia 6. roku veku, pre ktoré sa určuje sa výška limitu spoluúčasti na kalendárny štvrťrok na 8 eur; ak takéto dieťa je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, určuje sa limit spoluúčasti na kalendárny štvrťrok 0 eur.

 

K bodu 5

                Zrušením sledovania súbehu príjmu podliehajúcemu dani z príjmov a zrušením sledovania poberania dôchodkov vyšších ako 50% priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 sa rozširuje skupina poistencov s nárokom na úhradu čiastky prevyšujúcej určený limit spoluúčasti na kalendárny rok. Vypustenie ustanovenia § 4 ods. 5 nadväzuje na zavedenie rovnakého limitu v § 4 ods. 3 písm. a) a b), čím ustanovenie odseku 5 stratilo opodstatnenie.

Čl. II

K bodom 1  až 11

                Úprava informačnej povinnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovne a  Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky z dôvodu zmien navrhovaných v čl. I.

K bodu 12

                Prechodné ustanovenie, ktoré v rámci prípustnej retroaktivity rieši použitie určených limitov spoluúčasti, ktoré sú výrazne výhodnejšie pre poistencov, už za tretí štvrťrok 2015.

 

Čl. III

                Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 710
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: