Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmenia sa pravidlá výberu sudcov

najpravo.sk • 7.6. 2012, 14:28

Ako už odznelo v mediálnej prestrelke súčasného ministra spravodlivosti Tomáša Boreca a bývalej ministerky Lucie Žitňanskej, v legislatívnom procese sa nachádza novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu. Čo má táto novela priniesť do výberu nových sudcov? Bude zmena znamenať aj zvýšenie morálnej a odbornej kvality nových sudcov? Pozrime sa na tieto zmeny bližšie.

Písomné testy bude vytvárať ministerstvo

Ministerstvo spravodlivosti deklaruje, že jedným z cieľov novelizácie predpisu, ktorý upravuje postup pri výberových konaniach na funkciu sudcu je ponechať v právomoci ministerstva doterajší model vytvárania databáz písomných testov a prípadových štúdií, ktoré sa používajú pri výberových konaniach.

Vyhláška č. 483/2011 Z. z., účinná od 1. januára 2012 totiž zverila vytváranie týchto databáz od 1. júla 2012 Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Podľa ministerstva je potrebné zachovať doterajší model vytvárania databáz, keďže sa v praxi osvedčil.

Oslabenie písomnej časti skúšky

Písomný test, ktorý doteraz pozostával zo 60 otázok a na jeho vypracovanie mali kandidáti 45 minút, bude teraz pozostávať len zo 40 otázok, na ktoré bude treba odpovedať počas polhodiny. Za vyriešenie prípadovej štúdie bude možné získať najviac 20 bodov namiesto doterajších 30. Z písomného testu bude treba pre postup do ďalšieho „kola" získať minimálne 24 bodov (doteraz 36) a z prípadovej štúdie minimálne 12 (doteraz 18).

Dôraz na ústnu časť skúšky

Ústna časť výberového konania pozostáva z prezentácie uchádzača o funkciu sudcu o svojej osobe, odbornej praxi či motivácii na výkon tejto funkcie a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Otázkami členov sa overujú jednak odborné znalosti, avšak aj všeobecný prehľad, ktorý je treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača.

Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom novela umožní hodnotiť v ústnej časti uchádzača v novom rozpätí, od nula do 24 bodov. Za neúspešného uchádzača sa tak bude považovať aj ten, ktorý získal v ústnej časti menej ako 78 bodov (doteraz 36 bodov).

Ministerstvo sa zmeny v legislatíve upravujúcej výber sudcov rozhodlo predložiť do medzirezortného konania najmä z toho dôvodu, že v súčasnosti je váha ústnej skúšky neprimerane nízka, zhruba štvrtinová.

„Z pohľadu výkonu funkcie sudcu je mimoriadne dôležité to, aby mal sudca nielen teoretické vedomosti, ale tiež to, aby bol schopný pohotovo a presvedčivo argumentovať aj v reálnom čase na pojednávaniach a aby vedel tieto pojednávania dôstojne viesť. Navrhovaná zmena vyhlášky len kladie do rovnováhy písomnú a ústnu časť. Naďalej pritom platí, že ak uchádzač nezíska minimálny počet bodov v jednotlivých štádiách písomnej časti, k ústnej skúške nebude pripustený. Obavy, že sudcovia budú vyberaní na základe subjektívnych kritérií, preto nie sú namieste." uvádza ministerstvo vo svojom vyjadrení.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec zároveň uviedol, že v záujme čo najobjektívnejších výberových konaní, je ministerstvo pripravené zapracovať do vyhlášky prípadné návrhy z medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by uvedený návrh ešte vylepšovali.

Zdroj: MS SR, Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2023

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: