Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Novela Exekučného poriadku a trovy exekučného konania

PR • 9.2. 2014, 13:16

Dňom 1. novembra 2013 nadobudla účinnosť ostatná novela Exekučného poriadku (zákon č. 299/2013 Z.z.), ktorej cieľom bolo odstránenie akútnych koncepčných a aplikačných problémov doterajšej platnej právnej úpravy. Pozývame Vás na odborný seminár, obsah ktorého je zameraný na procesné otázky prijaté novelou Exekučného poriadku s prvými poznatkami z aplikačnej praxe a tematicky doplnený o aktuálnu problematiku trov exekučného konania. 

Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici spoločností, firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť 

Prednášajúci:

JUDr. Boris Tóth – sudca Krajského súdu v Bratislave, s 25-ročnou súdnou praxou. Špecializuje sa na obchodné právo, osobitne exekučné a konkurzné právo. Od roku 1995 lektoroval desiatky odborných a veľmi úspešných seminárov, je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami. 

Účastnícky poplatok:

83,00 € bez DPH
99,60 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. 

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
Variabilný symbol: IČO prihlasovanej spoločnosti

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@iura.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb
Bárdošova 33
833 12 Bratislava

Dátum

20. 02. 2014 

Program:

 • Novela Exekučného poriadku účinná od 1.11.2013 (zákon č. 299/2013 Z.z.) a jej premietnutie a význam v procesnom postupe, prvé poznatky z praxe
 • Všeobecne o trovách konania (princípy civilného procesu a rozhodovanie o trovách, uplatňovanie trov konania, trovy konania a trovy exekúcie, ich charakteristika, odlišnosti a vzťah)
 • Právna úprava trov exekúcie a trov konania, jej vývoj a súčasný stav
 • Rozhodovanie súdnych exekútorov o trovách exekúcie v exekučnom konaní (súdny poplatok a jeho miesto v procese exekúcie, preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov, jeho výška a režim uplatnenia, rozhodnutie exekútora, jeho forma a náležitosti, ďalšie trovy exekúcie, ich identifikácia a rozsah, námietkové konanie a úloha súdu pri preskúmaní upovedomenia o trovách exekúcie, rozhodnutie súdu, jeho forma a náležitosti, trovy exekúcie a konkurzné konanie
 • Rozhodovanie o trovách exekúcie súdom v spojení so zastavením exekúcie (rozhodnutie, jeho forma, náležitosti, preskúmanie uplatňovaných trov exekúcie, rozhodnutie o trovách konania medzi účastníkmi, následná činnosť exekútora ohľadne priznaných trov exekúcie)
 • Diskusia 

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 prezentácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
 • 15:00 predpokladaný záver

Bližšie informácie: halmesova@iura.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 769

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: