Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Od dnes sú účinné niektoré nové predpisy

Admin 3 • 1.7. 2011, 09:52

Životné minimum (194/2011 Z. z.)

Dňa 1. júla 2011 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy životného minima. Sumy životného minima sú nasledovné:

  • 189,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2011 bola táto suma 185,38 eura mesačne),
  • 132,42 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2011 bola táto suma 129,31 eura mesačne),
  • 86,65 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2011 bola táto suma 84,61 eura mesačne)

Zmení sa výška minimálneho výživného, ktoré platí rodič aj maximálna výška náhradného výživného, ktoré vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Zmena súm životného minima sa odrazí vo viacerých dávkach, príspevkoch či iných plneniach. Napríklad výška minimálneho výživného vzrastie z doterajších 25,38 eur na 26 eur, maximálna výška náhradného výživného sa zvýši z doterajších 101,53 eur na súčasnú hranicu 103,98 eur.

Obchodný zákonník (193/2011 Z. z.)

Už od 30. júna 2011 je účinná novela Obchodného zákonníka. Väčšina novelizačných bodov sa týka akciovej spoločnosti, jeden novelizačný bod družstva, v ostatných novelizačných bodoch sa riešia len nepodstatné terminologické zmeny z pojmu „internetová stránka" na pojem „webové sídlo".

Novela ohľadom akciových spoločností v súlade so smernicou a po vzore smernice 2007/63/ES sleduje záujem na znížení administratívnej náročnosti vybraných procesov zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností tak vnútroštátnych, ako aj cezhraničných. V rámci predmetnej právnej úpravy dochádza najmä k

  • zjednodušeniu požiadaviek týkajúcich sa vypracovania a predloženia písomnej správy štatutárneho orgánu o procese fúzie alebo rozdelenia podľa § 218b ods. 1 Obchodného zákonníka,
  • zjednodušeniu informačných povinností spoločností podieľajúcich sa na fúzii alebo rozdelení umožnením uverejnenia dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke spoločnosti,
  • zjednodušeniu výkonu práva akcionára vyžiadať si na kópie dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ich častí a ďalšie.

Obchodný vestník (200/2011 Z. z.)

Nový zákon o obchodnom vestníku účinný od 1. júla 2011 zrušil nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku a novelizuje aj zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Ministerstvo spravodlivosti deklarovalo, že cieľom nového zákona je nastaviť pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol bezplatne prístupný širokej verejnosti a aby osoby, ktoré majú záujem na informáciách, ktoré sa v ňom zverejňujú, mali možnosť kedykoľvek efektívne a jednoducho získať relevantné údaje.

Zákon si ďalej kladie za cieľ významným spôsobom zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia, a to formou poskytnutia ľahko dostupných informácií, týkajúcich sa určitého subjektu alebo určitej činnosti koncovému užívateľovi, ktoré sú relevantné pre jeho rozhodovanie a konanie. Zverejňovanie Obchodného vestníka, ako aj komunikácia s vydavateľom Obchodného vestníka bude prebiehať výlučne elektronicky s výnimkou údajov, ktoré zverejňujú osoby podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Niektoré ďalšie predpisy účinné od 1. júla 2011:

Zdroj: www.najpravo.sk, jaspi.justice.gov.sk a www.nrsr.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3087

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: