Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Núdzový stav v zdravotníctve

najpravo.sk • 25.11. 2011, 08:12

Prezident SR Ivan Gašparovič dal vláde a Lekárskemu odborovému zväzu ultimátum, aby sa do soboty 26. novembra 2011 dohodli na riešení krízovej situácie v nemocniciach. Buď do tohto termínu príde k dohode, alebo vláda podľa prezidenta vyhlási núdzový stav.

„Vydal som podmienku vláde i odborom, aby do soboty dosiahli dohodu. Ak sa tak nestane, požiadam vládu, aby vyhlásila núdzový stav. Núdzový stav znamená, že tento sa vyhlási v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní s tým, že sa uloží pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti podľa ústavného zákona č. 227. Lekári budú tak musieť nastúpiť do zamestnania a stratili by akúkoľvek výhodu, ktorú prezentovali vo svojom memorande," uviedol na tlačovej konferencii Ivan Gašparovič po stretnutí s ministrom zdravotníctva, lekárskymi odborármi a zástupcami nemocníc. Lekári tak podľa prezidenta budú musieť nastúpiť do zamestnania a stratia akúkoľvek výhodu, akú prezentovali vo svojom memorande.

Právna úprava núdzového stavu

V zmysle článku 119 písm. n/ Ústavy Slovenskej republiky vláda rozhoduje v zbore o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu. Táto právomoc ostala vláde aj po poslednej novelizácii Ústavy SR po parlamentnej kríze v októbri tohto roka.

Krízové situácie rieši ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tento ústavný zákon považuje za krízovú situáciu obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav. Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.

Z uvedeného teda vyplýva, že stav, v ktorom nie sú chránené životy a zdravie osôb je stavom, ktorý nemožno nazvať bezpečným.

Citovaný ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. stanovuje predpoklady, za ktorých možno vyhlásiť núdzový stav. Prvým predpokladom pre vyhlásenie núdzového stavu je, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie.

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní, pričom núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. 

Následky vyhlásenia núdzového stavu

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to okrem iného aj uložením pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti.

V čase núdzového stavu môžno tiež:

 • obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 • uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
 • obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 • obmedziť doručovanie poštových zásielok,
 • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
 • obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 • obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
 • zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
 • zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
 • vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

Prečo hrozí núdzový stav?

V septembri tohto roka podalo na Slovensku výpoveď 2 411 lekárov v 34 nemocniciach, neskôr 400 z nich výpovede stiahlo.
Lekárske odbory žiadajú naplnenie štyroch požiadaviek, ktorými je zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, dodržiavanie zákonníka práce, zmena systému financovania zdravotníctva a zmena v odmeňovaní lekárov. 

Zdroj: www.prezident.sk, ASPI (www.aspi.sk)
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1725

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: