TlačPoštaZväčšiZmenši

Nepriznanie trov právneho zastúpenia pri typizovaných žalobách

5.1. 2012, 22:53 |  najpravo.sk

Ústavný súd Českej republiky odmietol uznesením zo dňa 27. decembra 2011 ako zjavne neopodstatnenú ústavnú sťažnosť spoločnosti Bazcom, a. s., ktorá brojila proti rozhodnutiam Okresného súdu v Ústí nad Labem, ktorý jej prestal priznávať náhradu trov právneho zastúpenia v konaniach o ich žalobách na zaplatenie bagateľných čiastok väčšinou z neuhradeného cestovného v MHD.

Spoločnosť Bazcom, a. s. sa zatiaľ na Ústavný súd ČR obrátila so 163 ústavnými sťažnosťami proti jednotlivým rozsudkom Okresného súdu v Ústí nad Labem, pričom pred samotným okresným súdom táto spoločnosť podala okolo 16 tisíc obdobných žalôb prostredníctvom návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu, väčšinou proti čiernym pasažierom z titulu neuhradeného cestovného v mestskej hromadnej doprave. Neuhradené pohľadávky predtým odkúpila od dopravného podniku. Ústavný súd prvých 57 ústavných sťažností spojil na spoločné prejednanie a o všetkých takto spojených ústavných sťažnostiach rozhodol tak, že ich pre zjavnú neopodstatnenosť odmietol.

V stručnosti, Okresný súd v Ústí nad Labem žalobám sťažovateľky na zaplatenie neuhradeného cestovného (8, 14 Korún českých, prípadne 14 Kč + prirážka k cestovnému 1000 Kč) síce úplne vyhovel, uložil tiež žalovaným zaplatiť náhradu za súdny poplatok, avšak trovy za zastúpenie advokátom v týchto veciach sťažovateľke (v paušálnej čiastke 6600 Kč) nepriznal, nakoľko dospel k záveru, že nešlo o trovy (vyjadrené slovami zákona) účelne vynaložené. Okresný súd konštatoval, že vymáhanie pohľadávok je predmetom podnikania sťažovateľky, ktorá tak musí disponovať príslušným aparátom a znalosťami pre výkon tejto svojej a pre ňu bežnej agendy, že ide o veľmi jednoduché typizované úkony podľa vzorovej žaloby, ktoré sú generované automatizovane, naviac v orgánoch spoločnosti sa vyskytovala osoba s právnickým vzdelaním a oprávnením na výkon advokácie, takže nebolo účelné najímať na podávanie žalôb iného advokáta.

Ústavný súd konštatoval, že neplatí téza, že odmena za zastupovanie advokátom v civilnom konaní je sama osebe a vždy trovami potrebnými k účelnému uplatňovaniu alebo bráneniu práva. Je tomu tak spravidla, avšak nie vždy vo všetkých prípadoch. Ústavný súd uviedol, že je v kompetencii všeobecných súdov, aby účelnosť vynaložených trov posudzovali. Ich povinnosťou je len riadne odôvodniť, prečo tie ktoré trovy konania nepovažovali za účelne vynaložené a prečo ich náhradu úspešnej strane sporu nepriznali. Tak urobil aj Okresný súd v Ústí nad Labem, jeho odôvodnenie je úplne dostatočné a presvedčivé, a nemožno ho preto označiť za svojvoľné, neprimerané a teda ani protiústavné.

Treba zdôrazniť, že ústavné sťažnosti sa týkajú bagateľných čiastok. Občiansky súdny poriadok v Českej republike v takomto prípade ani nepripúšťa odvolanie. Preto ani ústavná sťažnosť spravidla, ak nezistí Ústavný súd zreteľné a intenzívne porušenie základného práva, nemôže byť dôvodná, nakoľko „inak by sa na Ústavný súd prenášala bežná agenda prieskumu výrokov o trovách konania, ako keby bol najvyšším súdom trov?" vysvetlil generálny sekretár Ústavného súdu Tomáš Langášek.

Možno predpokladať, že toto rozhodnutie ako pilotné rozhodnutie bude nasledované aj pri rozhodovaní ostatných typovo a obsahovo obdobných ústavných sťažností a bude na ne jednoducho a pre stručnosť odkazované. To bolo tiež účelom uznesenia pléna Ústavného súdu, ktorým bolo prvých 57 ústavných sťažností spoločnosti Bazcom, a. s. spojených do jedného konania. „Dúfam, že aj sťažovateľka upustí od podávania obdobných ústavných sťažností a nezahltí Ústavný súd niekoľkými tisícmi ďalších podaní, keďže nemožno predpokladať, že by mohli byť posúdené inak" uzavrel Tomáš Langášek.

Text rozhodnutia je k dispozícii TU (KLIKNITE)

Zdroj: www.usoud.cz
Autor: Jana Pelcová, tlačová hovorkyňa Ústavného súdu ČR
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1400
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Zbraňová amnestia sa blíži ku koncu, medzi odovzdanými kúskami sa našli aj zaujímavostihttps://www.webnoviny.sk/zbranova-amnestia-sa-blizi-ku-koncu-medzi-odovzdanymi-kuskami-sa-nasli-aj-zaujimavosti/

Od začiatku zbraňovej amnestie v novembri 2020 odovzdali občania Policajnému zboru 860 zbraní a ...

K novele školského zákona sa zapracúvajú pripomienky, potvrdilo MŠVVaŠhttps://www.teraz.sk/slovensko/k-novele-skolskeho-zakona-sa-zapracu/540890-clanok.html

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú ...

Súdna rada zatiaľ vypočula 15 uchádzačov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zatial-vypocula-15-uchadz/540793-clanok.html

Do výberového konania sa ich prihlásilo pôvodne 36, ale po tom, ako niektorí nesplnili ...

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-aktualizovalo-metodiku-na-urcovanie/540789-clanok.html

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

NKÚ: Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočnáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nku-legislativna-ochrana-nerastneho/540684-clanok.html

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočná.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: