TlačPoštaZväčšiZmenši

Kaliňák nám je v pätách alebo ako ľudí dokážu zmanipulovať médiá

18.5. 2013, 08:12 |  Slavomíra Henčeková

Titulky v novinách a na internete hlásia: „Za neohlásenie dlhšieho vycestovania zo štátu pripravil Kaliňák pokuty;"[1] „Kaliňák mnohých Slovákov rozosmial i nahneval: Odídeme! Nie na 90 dní, ale navždy!"[2] spolu s vtipmi, že minister môže aj za prehru našich hokejistov na majstrovstvách sveta 2013 a podobné vtípky na jeho adresu. Mnohí hovoria o návrate boľševizmu, komunizmu, konci právneho štátu a mnohých iných označeniach, ktorých obsah im je evidentne neznámy.

Ani na jednej zo stránok mienkotvorných denníkov sa človek nedopátra odkazu na vládny návrh novely zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý ma byť jadrom celého problému. Poďme sa na tento vládny návrh bez zbytočných emócií pozrieť z právnej stránky.

Rozborom bude nielen vládny návrh, ale aj dôvodová správa, ktoré sú dostupné (ako vždy) na stránke Národnej rady SR.[3] Základný zámer vládneho návrhu je vytvorenie právneho základu registra fyzických osôb, ktorý bude jedným zo štyroch základných registrov v rámci koncepcie informatizácie verejnej správy.[4] Týmto základným zámerom sa však médiá vôbec nezaoberali. Najviac ich pobúrilo, že „štátu treba nahlasovať cesty do zahraničia, ak mimo domova strávite vyše 90 dní. Ak neoznámite, kde a ako dlho budete, môžete dostať pokutu, pretože spravíte priestupok."[5] Vládny návrh však neprináša žiadne veľké novum. To, že „štátu treba nahlasovať cesty do zahraničia, ak mimo domova strávite viac ako 90 dní" platí aj dnes. Ustanovuje to § 9 zákona č. 253/1998 Z. z. pred aktuálnou novelizáciou s názvom „Pobyt občana v zahraničí": Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Vládny návrh v bode 16 navrhuje nasledujúcu zmenu: 16. V § 9 sa slovo „ohlási" nahrádza slovami „je povinný ohlásiť"[6]. A to je celá zmena v tejto oblasti, ktorú média považujú za tak škandalóznu – nahradenie slovíčka ohlási za spojenie slov je povinný ohlásiť. Dôvodová správa k tomuto bodu uvádza: Navrhovaná zmena ukladá priamo povinnosť občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, ohlásiť túto skutočnosť príslušnej ohlasovni pobytu. Nesplnenie si uvedenej povinnosti umožní správnemu orgánu postih fyzickej osoby podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Doterajší stav neukladal občanovi výslovne povinnosť danú skutočnosť ohlásiť. Občania často nerozlišujú v právnom predpise ak je povinnosť ustanovená slovesom bez použitia slova povinný.[7] Je pravda, že si ľudia slovíčko „ohlási" môžu vykladať rôzne. V záujme právnej istoty nevidím problém v tom, aby bolo slovíčko ohlási nahradené je povinný ohlásiť (najmä v súvislosti s výkladom slovíčka „vymenúva", ktorý by nespôsoboval problémy, ak by bol nahradený spojením „je povinný vymenovať"). Možno by sme sa mali skôr zamyslieť nad tým, prečo takéto striktné jazykové vymedzenie právnych ustanovení potrebujeme. Ale to je o inom.

Ďalší problém spočíval v tom, že „ak neoznámite, kde a ako dlho budete, môžete dostať pokutu, pretože spravíte priestupok." Poďme sa pozrieť, ako to s tým sankcionovaním skutočne je. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení pred aktuálnou novelizáciou v § 21 ods. 1 písm. b) uvádza: priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť. Možnosť sankcionovať neohlásenie pobytu v zahraničí na viac ako 90 dní tu teda bola aj pred aktuálnou novelizáciou. Opäť žiadna senzácia.

Za neohlásenie pobytu v zahraničí nad 90 dní by tak hrozila sankcia maximálne 33 eur.[8] Navyše sa neohlásenie pobytu de facto tak či tak nesankcionuje. Ide tu o nepriame donútenie – hrozbu sankciou, ktoré má slúžiť na to, aby občanov donútilo v tej najmiernejšej forme plniť si svoje zákonné povinnosti. Otázka by mohla znieť, či by nemalo byť plnenie si zákonných povinností samozrejmosťou. Požadujeme to od štátu, no sami občania sme v tom nedôslední. Ale to sme opäť niekde inde.

Každá minca má dve strany. A každá sporná otázka taktiež. Médiá sa na vec pozreli výlučne len z tej protištátne naladenej strany. Pravda však býva kdesi uprostred a preto sa skúsme zamyslieť, aké pozitíva by daná nepatrná zmena zákona mohla priniesť. Skúsim sa (tak ako médiá) zbaviť právnickej hantírky, aby bola vec prístupná širšiemu publiku.

Novela zákona sa snaží o vynútenie si splnenia povinnosti ohlásiť dlhodobejší pobyt v cudzine. Načo také ohlásenie môže byť štátu dobré? Možno napríklad na to, aby vedel, kam vám doručiť písomnosti. Zoberme si hypotetický príklad: máte všetkého dosť a tak odcestujete do zahraničia, nikomu nedáte vedieť, kam presne. Žijete si tam spokojným životom preč od všetkých starostí, ktorá vám domovina priniesla. Napokon sa vám začne za domovom cnieť, zistite napríklad, že americký sen je utópiou a rozhodnete sa po niekoľkých mesiacoch, možno aj rokoch, do milovanej vlasti vrátiť. Ak nebudete vyhlásený za mŕtveho, dopadli ste ešte celkom dobre. I tak vás však môže čakať nemilé prekvapenie vo forme právoplatného rozhodnutia súdu napríklad za to, že ste niekomu údajne dlhovali určitú finančnú čiastku a keďže sa vám nepodarilo doručiť žalobu, neospravedlnili ste svoju účasť na pojednávaní, k žalobe ste sa nevyjadrili, bolo konané vo vašej neprítomnosti s opatrovníkom. Odvolacia lehota dávno uplynula, na krku máte exekúciu. Možno bol váš dlh dávno premlčaný, možno ste ho aj vyrovnali, ale žalobca mal chaos vo vlastnej evidencii. A vy ste sa tak pripravili o možnosť brániť sa.

Na koniec mi dovoľte ešte pár slov. Ak vám nabudúce médiá ponúknu akúkoľvek senzáciu, skúste si ju najprv overiť z pôvodných zdrojov, skúste zvážiť, ktoré argumenty by mohli byť pravdivé, ktoré sú k danej veci relevantné, skúste sa na vec pozrieť z oboch strán, z viacerých zdrojov a hlavne, skúste sa nad tým všetkým zamyslieť. Tak nepodliehajte panike a pokojne vybaľte kufor. Zhasínať zatiaľ nie je potrebné.

Bc. Slavomíra Henčeková
študentka 5. ročníka
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Odkazy a citácie:

[1] http://www.sme.sk/c/6802651/za-neohlasenie-dlhsieho-vycestovania-zo-statu-pripravil-kalinak-pokuty.html

[2] http://vas.cas.sk/clanok/7951/kalinak-mnohych-slovakov-rozosmial-i-nahneval-odideme-nie-na-90-dni-ale-navzdy.html

[3] http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4361

[4] Viac oficiálnych informácii o informatizácii verejnej správy nájdete na http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy/1306s

[5] http://www.sme.sk/c/6802651/za-neohlasenie-dlhsieho-vycestovania-zo-statu-pripravil-kalinak-pokuty.html

[6] http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=381061

[7] http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=381062

[8] § 13 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2764
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
vieme o nich vsetko

napadlo ma ked citam o vsetky politikoch aky su uspesni ze staci si otvorit orsr.sk a hned vidime, kde vsade oficialne figurovali a ktovie kde boli tajne bez toho aby boli zapisani

 
kaja | 12.02.2014 18:46
 
Milá kolegyňa,

Ja si na rozdiel od Vás veľmi dobre pamätám na dobu, keď ste bez vyjadrenia ROH, strany, či rôzny pochybných komisií zložených so súdruhov pochybných kvalít si nemohli ani prdnúť.... Pamätám si dobu, keď súdruh príslušník VB prišiel dva dni pred našim vycestovaním pozrieť do bytu, či sme nepredali nábytok a či nechceme zutekať z Juhoslávie do Talianska. Veľmi dobre si pamätám a do smrti si budem pamätať dobu, keď nás ako malých chlapcov na bicykloch zastavil kretén s PS /Pohraničná stráž/ pod Novým mostom v Bratislave a pri oháňaní sa služobným preukazom nás chcel zatknúť a odviesť na VB aby sme vysvetlili, čo tam robíme a či nechceme na "čáru" hoci sme boli od hraníc vzdialený dobré 4 kilometre, ktoré nadôvažok lemovali ostnaté drôty, nášľapné míny a elektrická signalizácia... Nie ďakujem... Pri čítaní Vášho článku som zaplakal... Vám je zrejme pojem Ľudské práva, sloboda a demokracia cudzie a na predmetoch s touto problematikou ste na prednáškach chýbala...

 
calipari | 03.06.2013 13:20
 
nuz

Ak to teda nic nemeni, naco sa tym zaoberali za nase peniaze v NRSR? Je v tom akasi symbolika, kym ini hranice otvaraju, pokusme sa ich privriet, ked uz ich zavriet nemozno.

 
enkeli | 24.05.2013 17:42
 
Navrh zakona

Zmena jedneho slova vinny-nevinny či milosť, alebo poprava asi takejto pravničke nebude robiť problem... Keď sa už tak aktivne snaži pan Kaliňak o naše dobro a istoty na ukor našich slobod, i keď niesme nesvojpravni, navrhujem, aby sučasne z ohlasovacou povinnosťou pri ceste do zahraničia, zaviedol p.Kaliňak povinnosť občana SR pravidelne odosielať priamo na ministerstvo vnutra vzorky moču a stolice napr. každych 42,5 dňa, aby tak mohol p.Kaliňak ochraniť našich občanov nie len pred ekonomickymi, ale aj zdravotnymi problemami. Keď už sa chce vrtať v sukromi tak nech sa pači. Skutočnosť je taka, že nam viac zaleži na vlastnom zrdavy, ako na exekučnich prikazoch. Minister by tak bol informovany, či tato konkretna osoba je v dobrom zdravotnom stave, či nahodou neziedla niečo nebezpečne zahranične /napr. poľske produkty/, alebo či si cez alobal nepicha marihuanu a mohol by včas urobiť opatrenia na napravu. No a občanov, ktory by 3-krat vzorky moču a stolice neodovzdali by mali podľa zakona 3-krat a dosť uvazniť na doživotie a tak by mali tieto vzorky pod kontrolou. A hneď by sme mali na Slovensku viac socialnych istot i demokracie. Len tak ďalej pan minister! Vrtajte sa do sukromia slovenskych občanov ešte hlbšie..! Doma ste to už rozkradli, teraz možte zaviesť mytne tym, čo ste z našej krajiny vyhnali do zahraničia za obživou.

 
slobodny občan | 21.05.2013 14:18
 
RE: Navrh zakona

Spravne Ferko, to heslo "nie sme nesvojpravni" je skvele vystihnute. Vylepil by som ho na velky transparent pred kazdy sud, ktory rozhoduje spory spotrebitelov! Nech vsetci vedia, ze obcania nie su nesvojpravni a nech sa im do ich zmluv nikto nerype, ved kazdy vie, co podpisuje! Spravne.

 
strike | 21.05.2013 14:28
 
Smejem sa a placem naraz prosim Vradte diplom!

Slecna verim ze studium prava Vam az na tolko nezatienilo mozog ako to uvadza vyssie poloyenz clanok. 1. Som obcan SR lebo som sa tu narodil, ale vonkoncom sa nim necitim. 2. Na SR zijem, platim dane, socialne aj zdravotne poistenie, priviedol som tu na svet dve zdrave deti, cim podporujem rast tohto statu. 3. V predchadzajucich obdobiach som 2x zil pol roka v zahranici a nikdy som nikomu nic neohlasoval, dobrovolne som si na SR popri pobyte v zahranici platil zdravotne a socialne poistenie. Ak by sa pocas mojho pobytu stalo Vase spominane exekucne konanie bol by to vylucne a len moj problem! Stat by s tym nic nespravil stat ani nema ziadnu povinnost mi dorucovat ziadne pisomnosti tretich stran. Ak by ma stat chcel vyhlasit za mrtveho alebo mi udelit exekuciu napriklad za nedoplatky na soc zdravotnom alebo danovom poriadku nech sa paci postihnuty budu moji najblizsi nakolko v dedicstve sa dedi aj exekucia... 4. z mojho pohladu ide prave v tom jednom slovicku len o cistu statnu buzeraciu! Uvediem priklad - aj v sucastnosti ma pravo policia SR Vas na motorovom vozidle zastavit legitimovat a skontrolovat Vase dokumenty. Rovnako ma pravo Vas UPOZORNIT alebo POKUTOVAT za nedodrzanie niektoreho z predpisov - zoberme si napriklad reflexnu vestu ak ju nemate mozu Vas prislusnici upozornit - zabezpecte si ju ide o VASU bezpecnost ked vystupite z vozidla, alebo Vam vo vacsine pripadov rovno daju 50 EUR pokutu. Toto je realita slovenskej demokratickej STB a Kalinakovych postaviciek ktory maju v novembri pri priprave rozpoctu naplanovane kolko vyberu na pokutach v roku nastavajucom nakolko sa s tym pocita do rozpoctu. Ako som uz uviedol 2x som zil cca pol roka v zahranici, dva krat v inom state EU, dva krat som sa v zahranici pohyboval motorovym vozidlom a motocyklom a oba dva pol rocne pobyty boli s jednou vynimkou bez stretu s policiou. A musim dodat ten jeden stret ma prislusnici Londynskej policie zastavili (prekrocil som rychlost) po zastaveni sa slusne predstavili, legitimovali, dali mi moznost opisat si cisla ich sluzobnych preukazov, nasledovala otazka ci som majitelom motocykla nakolko sa v danej oblasti motocykle casto kradnu - na zaklade predlozenych dokladov overili ze motocykel je mojim majetkom a teraz pozor - OSPRAVEDLNILI sa ze ma obtazovali a vysvetlili koli comu, popriali pekny den a odisli. Este pripomeniem, po zastaveni som slusne priznal ze som si vedomi prekrocenie rychlosti - tento bod vobec neriesili, nakolko z nich vyslo: "ANO, vieme ale cesta je prazdna nikoho ste neohrozovali rychlost nebudeme riesit" Tolko mojim pohladom - na pripravovanu novelu zakona, ktoru pevne verim nas gasparko nepodpise a ak ano davam podnet na EU sud za obmedzovanie zivota, za toto sme predsa v 89tom nestrngali abynas teraz neaky neoholeny komunista tahal po uradoch.

 
Rubin | 21.05.2013 13:59
 
RE: Smejem sa a placem naraz prosim Vradte diplom!

Clanok bol predsa o tom, ze tato uprava tu je uz dlho a ze sa nic nemeni, len jedno slovo, ktore mohlo byt dvojako chapane. Ale aj pokuty za nenahlasenie tu boli uz viac ako 10 rokov za neohlasenie. Tak kde boli novinari od roku 1998?? O tom je clanok, ze vsetko tu uz je a bolo, nielen de facto, ale ani de iure sa nic nemeni. Autorka tiez poukazala na to, ze sankcie sa aj tak neuplatnovali a ze to ma aj pozitiva pre tych, ktori nie su tak uvedomeli ako ste napriklad aj vy. Aj ked by som vas chcel vidiet, ako by ste s pokorou niesli svoju zodpovednost za nenahlasenie pobytu a nevykrikovali na vsetky strany, ze zle sudy a urady na vas uvalili protizakonnu exekuciu, kym ste boli prec. Tak sa skuste este raz vraDit k clanku a pochopit o com je.

 
strike | 21.05.2013 14:17
 
Uz tu niektori hovorili podobne, ale neda mi:

Trochu sa rozpisem, ale zoberiem to z pohladu teorie prava a ustavneho prava. Teoria prava rozlisuje v zasade dva pristupy k pravu - pozitivisticky (ktory tvrdi, ze pravo formuje spravanie cloveka, a preto plati iba to, co je napisane a tak, ako to je napisane) a prirodzenopravny (ktory naopak tvrdi, ze pravo je odrazom spolocnosti a je v prvom rade tvorene ludmi, ktori ho mozu a maju menit tak, aby reflektovalo na skutocne ludske konanie). Ten prvy v zasade vravi, ze najprv bolo pisane pravo, az potom sa ludia zacali podla neho spravat, ten druhy, ze naopak, najprv sa ludia nejako spravali, az potom, ked zistili, ze je dobre, aby to bolo niekde aj napisane, to spisali a nazvali pravo (vrazda bola vrazdou vzdy, hoc aj neexistoval trestny zakon). Ja sa priklanam skor k tomu druhemu, autorka clanku asi skor k tomu prvemu. Podla mojho nazoru, akekolvek normy musia v prvom rade splnat funkciu spravodlivosti, funkcnosti a akejsi mravnosti ci moralnosti, pretoze z tejto moralnosti vychadzaju (pricom chapem moralku ako subor nepisanych noriem, siroko akceptovanych verejnostou). Preto, ak sa doteraz sankcie za neoznamenie pobytu neuplatnovali, ten zakon je potrebne zrusit, pretoze jeho existencia nema odovodnenie, nevedie k spravodlivejsej alebo fungujucejsej spolocnosti a pripadna sankcia by sa dala chapat ako exemplarny trest, ktory je zakazany (ak totiz nie su nesankcionovane vsetky subjekty, ktore povinnost porusili, ale si stat na zaklade vlastneho uvazenia vyberie iba niektore, nastava nespravodliva nerovnost). Okrem exemplarneho trestu, ktory je zakazany, je existencia takejto normy, ktora sice moze byt uplatnena, ale sa v praxi neuplatnuje, rozporna s principom pravnej istoty a principom legitimnych ocakavani. Vsetky tri su ustavne principy a vzhladom na fakticku protiustavnost aplikacie tohto predpisu si myslim, ze by ho mal Ustavny sud zrusit. Natiska sa totiz otazka, ci by aplikacia tohto predpisu ustavne konformnym sposobom (zistovanie, ci subjekty neopustili republiku na viac ako 90 dni bez nahlasenia a pokutovanie vsetkych takychto subjektov) nebola spojena s neprimeranymi nakladmi. A ak aj nie, je minimalne otazne, ci by to nebolo v rozpore s pravom volneho pohybu osob v ramci EU. A na zaver snad len tolko, ze ludia, ktori vycestuju do cudziny a nechaju tu vsetko tak, nikomu nic nepovedia, a potom musia znasat negativne nasledky, su ludia, ktori nie su "pravne bdeli" (nekonaju v sulade so zasadou "pravo patri bdelym"), a je iluzorne ocakavat, ze povinnost nahlasit sa na nejakom urade bude viest k ich vacsej pravnej bdelosti. Ak ma niekto zaujem na svojich pravnych vztahoch, zabezpeci si ich vykon inym sposobom, bez zasahu statu (splnomocnenia, nahlasenie miesta pobytu osobam blizkym, a pod.). Aplikacia (bez ohladu na jej ustavnu konformitu) tejto normy je viac nez cokolvek ine sikanozny vykon prava, kedy clovek, ktory nie je pravne bdely, okrem negativnych nasledkov svojho opomenutia, ktore spomina aj autorka, dostane este aj pokutu za porusenie ohlasovacej povinnosti. Subjekty, ktore sa statu vyhybaju cielene, sa vyhnu aj ohlasovacej povinnosti, a teda neexistuje iny adresat tejto normy, nez ludia, ktorym chyba pravna bdelost (na co maju pravo a za co maju niest nasledky). Tychto ludi potom este aj pokutovat je vylozena buzeracia a sikana. A buzeracia a sikana nie su zrovna zakladom pravneho statu, co by mozno mohla vediet aj autorka clanku. Linky: http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a211-nalez-ustavneho-sudu-sr-o-neustavnosti-casti-asperacnej-zasady (exemplarny trest) http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/pravo-na-sudnu-ochranu/zavaznost-judikatury.html?print=1 (pravna istota) http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/1_08s.pdf (legitimne ocakavanie)

 
Juraj Kascak | 20.05.2013 11:39
 
.

Táto vláda (resp. parlament) už stihli poschvaľovať toľko debilín, že nejaké nahlasovanie pobytu pri predĺženej dovolenke mi je úplne ukradnuté a aj keď v tom zákone nevidím žiadny zmysel, myslím že sú tu iné témy pre "vášnivú" diskusiu.

 
Radim K | 20.05.2013 08:51
 
NESUHLAS

ked chces ist niekam a nechces, aby to niekto vedel, tak preco by si mal mat povinnost to niekomu vesat na nos? je to hadam kazdeho vec kde ide. a reci o tom, aby sme mali prehlad kde mame nasich obcanov v pripade nejakej katastrofy v nejakej krajine alebo v pripade zmiznutia? ved kazdy sa moze dobrovolne nahlasit aj dnes. kto si mysli, ze je prenho lepsie ked sa nahlasi, tak nech sa nahlasi a kto o to nestoji, tak sa tym obmedzuje jeho pravo na slobodu pohybu. sice vam nikto nezakazuje ist niekam, ale mat povinnost to nahlasit, uz podla mna nie je prejavom slobody.

 
zebra | 19.05.2013 14:45
 
Chudera aleo karieristka ?

Štát sa nemôže starať o moje dobro tým že ma kontroluje kde som. Ak mám nejaké záväzky, ktoré potrebujem aby boli ošetrené počas mojej neprítomnosti je len na mne ako sa s tým vysporiadam. Ja som ochotný znášať následky svojej prítonosti aj neprítomnosti a nepotrebujem štátnu starostlivosť sankcionovanú pokutou. To je patrenalizmus a Vy ako študovaná osoba ste jeho kvalifikovná posluhovačka. Z môjho hladiska to ďaľší dôkaz kam sa vzdialil štát od reálnych potrieb ľudí, akokoľvek to formálne naformulujete aby to do seba zapadalo. Vy ste si vybrala pár nezmyselných príkladov na podporu Vašich formálne správnych konštrukcií a je mi Vás ľúto. Asi viete čo tým sledujete, veľa šťastia v policajnom štáte.

 
miko | 19.05.2013 11:42
 
Jedno slovíčko

To jedno slovíčko, ktoré v ktorom je celá zmena, dobre poznám. Také jedno podobné slovíčko (z musí na môže) mi zobralo z platu cca 40 eur mesačne, takže som na takéto slovíčkarenie dosť háklivý, a hlavne, ak nejaký kravaťák sa ma snaží presvedčiť, aké sú médiá zlé.

 
Quintes | 19.05.2013 09:43
 
tak zaviedol alebo nezaviedol?

1/ Pôvodný stav : pokuta tomu kto neuvedie to čo je povinný. Uviesť polohu občan má ale nemusí, (ohľadne rozdielu viď horúca súčasnosť a vymenovávanie vysokých štátnych úradníkov.) = nedá sa dať pokuta. Nový stav : uviesť polohu občan musí a tým pádom sa pokuta ODRAZU uložiť DÁ. Myslím že rozdiel aj kvalita zmeny je pozorovateľná aj voľným okom. Vy tvrdíte že pokutu nezaviedol, ja tvrdím že ak aj predtým bola, jej ukladanie výrazne zjednodušil (a nebola. lebo inak by čentéš dávno bol genprok, né?) 2/ Minister vnútra, ktorý svojim podriadeným zložkám priamo a na kameru povie že čerstvo schválenú novelu vrátane jej dôsledkov má IGNOROVAŤ a pokuty NEUKLADAŤ aj keď v tom zákone sú napísané a to pomerne jednoznačne... to sa len tak nevidí. Kontrolná otázka na autorku : zásadu oficiality ste už brali? Alebo došlo k nejakej fantastickej zmene ktorú som nepostrehol a správny orgán po novom môže nezačať konanie ak síce vidí že došlo k porušeniu zákona ale minister do telky povedal že netreba?

 
skrebec | 19.05.2013 08:54
 
senzacie ktore som si vsimol ja

1. parlament schvaluje uplne zbytocnu a nevykonatelnu novelu v snahe riesit neexistujuci problem, postihujuci asi tak 4 pripady rocne - ake su asi naklady takejto zbytocnosti ??? 2. zakonodarca zjavne naivne predpoklada, ze osoba neschopna nechat si preposielat svoju postu (a tym odvratit hrozbu neprijatych faktur, upomienok atd..), bude ochotne pod hrozbou smiesnej pokuty hlasit svoju polohu vo svete (aby sa dozvedela o uz _zacatej_ exekucii) - haha, jednu utopiu sme tu budovali do 89teho 3. zodpovedny minister vyhlasuje, ze sankcie sa aj tak nebudu uplatnovat - ignorujuc bod 1 a teda zjavne zbytocne vynalozene naklady, kde v nasej pravnej sustave je zakotvene, ze 'minister na zaklade vlastneho uvazenia rozhoduje o neuplatnovani sankcii...' ??? Myslim, ze v normalnej krajine by takyto minster uz asi ministrom nebol... 4. ked uz teda pravne osetrujeme hluposti, preco sa takato povinnost a postih zavadza iba pre zahranicne pobyty? znamena to, ze slovaci na slovensku nepotrebuju ochranu pred sebou samymi ??? mozno by to dokonca zlepsilo schopnost policie dorucovat sudne obsielky premierovi, aj ked ak nenasli urad vlady, neviem ci by nasli ten ony...bonaparte... Mne osobne, to pripada ako kladivo na hlupakov - nieco v zmysle, 'vitaj spat na slovensku, tu je oznamenie o exekucii a tu hla pokuta za nenahlasenie dlhodobeho pobytu' ;) No a na zaver, snad iba kostatovanie, ze skor ako bude nejaky pravnik kritizovat senzaciechtive media, mal by sa skutocne zamysliet, ci skutocne, ale skutocne zvazil vsetky argumenty a okolnosti a polozil si tie _spravne_ otazky, alebo si iba precital zakon a bolo vybavene... No a moji mili studenti, ja sam dufam, ze som si skutocne polozil tie spravne otazky, opravnujuce ma k napisaniu predchadzajucej vety a k pocitu, ze som lepsi ;-))

 
ja | 19.05.2013 08:38
 
nesuhlasim

autorka obhajuje neobhajitelne je fakt ze nejaky zakon bol uz v roku 1998, ale to este neznamena ze ten zakon bol dobry. A zhorsit zly zakon este viac nie je riesenie co sa tyka pisomnosti tak napr v CZ maju tzv povinnu mailovu schranku pre komunukovanie s uradmi a obcan dostane dokumenty a vie o nich ale nikto nekontroluje jeho pohyb

 
Misojogi | 19.05.2013 06:24
 
Judikatúra

Keď už sa tu niekto odvolával na právo EÚ, tak skúsme sa pozrieť na judikatúru Súdneho dvora EU. Vo veci C-118/75 Súdny dvor v prvej časti rozsudku judikoval, že členské štáty môžu prijímať opatrenia, ktoré im umožnia kontrolovať pohyb obyvateľstva a preto ohlasovacia povinnosť nie je obmedzením voľného pohybu osôb. Pokiaľ ide o ukladanie trestov tak v odôvodnení rozsudku sa členským štátom priznáva právo ukladať sankcie za nedodržanie ustanovení o hlásení pobytu cudzincov, pokiaľ sú tieto sankcie porovnateľné so sankciami ukladanými tuzemcom za porušenie predpisov podobnej dôležitosti. Za neprimerané tresty sa nepovažuje dokonca ani tresty odňatia slobody a peňažné tresty. Je to síce prípad, ktorý sa týka neohlásenia pobytu cudzieho štátneho príslušníka, ale myslím si, že toto rozhodnutie môže, naznačiť ako by asi Súdny dvor EU rozhodol, keby niekto namietal, že ohlasovacia povinnosť je v rozpore s právom EU. PS: S autorkou plne súhlasím. Skvelý článok. Pripájam odkaz na rozsudok Súdneho dvora EU vo veci C-118/75 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89152&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2648801

 
Robert | 18.05.2013 22:43
 
ohlasi

za odvahu patri autorke vdaka...jej postreh, ze ide o nafuknutu vec je podla mna spravny...ale tiez s nou nesuhlasim ak nevidi rozdiel medzi "ohlasi" a "je povinny ohlasit"... ved ide vyznamovo o uplne ine pojmy (resp. slovne spojenia)!!

 
oto | 18.05.2013 20:08
 
...

Pani autorka... Existuje hned niekolko dovodov, preco s vami nemozno suhlasit. Zacneme najprv slovickom ohlasi a je povinny ohlasit. Urcite ste ako studentka 5. rocnika citali ustavu. Clanok 2 ods 3 - "kazdy moze konat, co nieje zakonom zakazane a nikoho nemozno nutit, aby konal nieco, co zakon neuklada." Slovicko ohlasi nie je imperativna norma. Z tehto gramatickeho tvaru nie je mozno vyvodit povinnost tak urobit. Ide o konstatovanie vopred predpokladanej, avsak nicim neprikazanej skutocnoti. Nejde tak o prikaz, ale o moznost. Ucel zakonodarcu bol mozno iny, avsak zvolil zlu formulaciu, tak, ako pri ustave a vymenuva. Clanok 2 ods. 2 ustave zas uklada statnym organom konat vyhradne na zaklade zakone a v medziach ich zakonnych moznosti. Vy sa ako studentka 5. rocnika naozaj pytate, preco potrebujeme striktne vymedzenie pravnych ustanoveni?! A to si hovorite bakalarka? Prave z dovodu tychto dvoch clankov ustavy! Aby sa vyhlo nedorozumeniam, pochybeniam a hlavne svojvoli statnych organov! Aby tu existovala elementarna pravna istotu! Aby sme vedeli, ci prezident moze alebo musi vymenovat, alebo ci obcan musi alebo moze ohlasovat. Aby sa nestalo, ze statny organ bude zasahovat do slobod obcanov, lebo si inak vylozi ustanovenie na zaklade ktoreho kona. Od studenta prava ma takato recnicka otazka sokovala. Za druhe. Este viac som bol sokovany inou vetou. Priam zhrozeny: "Navyše sa neohlásenie pobytu de facto tak či tak nesankcionuje" Precitajte si prosim pripad Dudgeon vs. UK, pripad spred ESLP. Sud jasne judikoval, ze zakon/ustanovenie, ktore uklada povinosti ci zaklada zodpovednosti (v danom pripade dokonca trestnopravnu) ale neuplatnuje sa, je velkym nebezpecenstvom pre spravodlivost. Dovod: Ak statne organy maju moznosti sankcionovat, ale v zasade tak nerobia, zaroven maju moznost sa rozhodnut, kedy tak predsa len spravia a tym dostavaju do ruk velku diskriminacnu pravomoc zalozenu na svojvoli. Aj ked sa porusenie tejto ohlasovacej povinnosti nesankcionuje, ale ja tak neurobim a moj sused, ktory ma nema rad je policajtom a postara sa, aby som ako jediny takuto pokutu dostal, nie je to konanie povinnosti spravneho organu ale svojvola statnehu organu. Nebudem sa viac vyjadrovat, len vam odporucim to, co vy odporucate nam. Nez napisete "odborny" clanok, sama si dostudujte veci, ktore ste v skole zameskali

 
Patrik_L | 18.05.2013 17:52
 
RE: ...

slovíčko ohlási je taká imperatívna norma ako remeň!

 
mea culpa | 18.05.2013 19:11
 
RE: ...

Ale ale ale, pán Patrik, myslím, že pani autorka urobila veľmi dobrú prácu, keď poukázala na to, čo sa v skutočnosti mení v legislatíve a jej názor plne zdieľam. Dávam plných 10 bodov, že niekto vôbec ukázal verejnosti, čo vlastne zmena prináša. Filozofovať môžeme o obsahu pojmu "ohlási", avšak judikatúra súdov je jasná a každému dostupná. Ako študentke práva jej tlieskam, takto má vyzerať aktivita študenta práva. Jediný názor, čo som našla v médiách od práva znalej osoby. Prečo žiaden z 5 tisíc advokátov nič nenapíše? Prečo žiaden z 1200 sudcov? Prečo žiaden "ústavný právnik" z fakulty? Napísala študentka práva a napísala reálny stav.

 
Maja | 18.05.2013 18:17
 
d

Na doplnenie, je rozdiel medzi pojmami trvaly pobyt, prechodny pobyt, pobyt v zahranici nad 90 dni podla § 9 z. c. 253/1998 (nie je to ani trvaly ani prechodny pobyt) a rozdiel v zakladani prav a povinnosti ohlasenia pobytu obcanom. Pri pobyte v zahranici podla § 9 sa jednalo o pravo - ak to obcan ohlasil, stat sa tym musel zaoberat a dorucovat mu na nim uvedenu adresu.

 
a | 18.05.2013 15:09
 
d

Takato pravna norma obmedzuje slobodu pohybu podla cl. 45 a nasl. ZFEU a aj podla cl. 23 nasej vlastnej ustavy. Podla coho sudite, ze je vo verejnom zaujme, aby stat vedel, ci sa obcan nachadza na uzemi SR? K argumentu dorucovania. Ako bolo uz v tejto diskusii zmienene, zakon riesi situaciu, ak sa neda obcanovi SR dorucit. Ak sa obcan rozhodne vycestovat do zahranicia a planuje sa tam dlhsie zdrziavat, ma si sam zabezpecit, aby mu bolo mozne dorucit. Pozor, je to jeho pravo, nie jeho povinnost. Na zaklade coho usudzujete, ze stat moze pouzit pokutu ako sankciu za nevyuzitie tohto prava? Obmedzenie slobody umoznuje ustava SR previest zakonom - ale podla principu proporcionality je nutne brat na zretel zavaznost zasahu do slobody obcana, ktory je potrebny na dosiahnutie sledovaneho ciela. Aky spolocensky ciel opodstatnuje obmedzenie slobody pohybu (financnou sankciou - obcan v podstate nemoze opustit krajinu na viac ako 90 dni bez toho aby sa nahlasil pod sankciou pokuty)? Ako je toto spravanie spolocensky nebezpecne? Existuje iny vhodnejsi prostriedok ako dosiahnut tento ciel? Ano, ten uz je v zakone + treba o moznosti upovedomit urady a i. informovat obcanov, nie sankcionovat ich pokutami. Argument, ze tato novela tu uz je od roku 1998 nic nemeni na jej sucasnej protipravnosti z pohladu ZFEU a aj jej doterajsiej protipravnosti z pohladu vnutrostatneho prava. Argumentom ad absurdum sa dostane k dalsim chybam tolko diskutovaneho ustanovenia tejto novely. Podla nej sa musia ohlasovat aj: 1.slovensky zamestnanci velvyslanectva, ak ho opustia na viac ako 90 dni, 2.slovaci zijuci v zahranici, ak navstivia velvyslanectvo a neplanuju ziadnu dalsiu navstevu slovenskeho uzemia pocas nasledujucich 90 dni, 3.slovensky obcania na palube lodi registrovanej v SR, ak sa rozhodnu opustit otvorene more na viac ako 90 dni. Nic v zlom, mam dobru mienku o absolventoch UK. Ale pozeram, ze aj medzi nimi sa najdu vynimky. P.S. Mimo temy, zaujima ma Vas nazor na vyrok ministra Kalinaka, ktory vyhlasil, ze dodrziavanie tohto zakona aj tak nikto nebude velmi kontrolovat. Podla mna v podstate navadza obcanov na porusovanie platneho prava.

 
a | 18.05.2013 14:11

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 3. kola výberového konania na sudcov NSS sa hlási 10 uchádzačovhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-v-3-kole-vyberoveho-konania-n/548748-clanok.html

Predseda Súdnej rady SR si myslí, že projekt nového súdu má našliapnuté na veľmi dobrý ...

Ústavný súd rozhodne o ústavnosti referenda do 60 dníhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-rozhodne-o-ustavnosti-re/548745-clanok.html

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí.

Mestá chcú, aby bol stavebný zákon a zákon o územnom rozvoji stiahnutýhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mesta-chcu-aby-bol-stavebny-zakon-a/548665-clanok.html

Mestá chcú, aby sa k zákonom najskôr uskutočnila diskusia a až potom sa vrátili do ...

Príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti by sa mal upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prispevok-pri-zvereni-do-nahradnej-st/548671-clanok.html

Suma tohto príspevku by sa zároveň mala zvýšiť, aby zodpovedala výške príspevku pri ...

Súdna rada vybrala osem kandidátok o post sudcu Najvyššieho správneho súdu, ďalšie kolo bude v júnihttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-vybrala-osem-kandidatok-o-post-sudcu-najvyssieho-spravneho-sudu-dalsie-kolo-bude-v-juni/

V druhom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspelo osem ...

Súdna rada pridelila komisiám stovky majetkových priznaní sudcov, traja ho ešte stále nedoručilihttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-pridelila-komisiam-stovky-majetkovych-priznani-sudcov-traja-ho-este-stale-nedorucili/

Súdna rada SR pridelila šiestim kontrolným komisiám majetkové priznania všetkých 1353 sudcov ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: