Nájdených výsledkov: 91

Interpretácia § 18 Zákona o rodine, povinnosť manželov vzájomne si pomáhať

Z ustanovenia § 18 ZR nemožno vyvodiť zákaz odplaty za prácu medzi manželmi ani nemožnosť uzavrieť zmluvu o dielo.

Interpretácia § 18 Zákona o rodine, povinnosť manželov vzájomne si pomáhať

Z ustanovenia § 18 ZR nemožno vyvodiť zákaz odplaty za prácu medzi manželmi ani nemožnosť uzavrieť zmluvu o dielo.

Určenie výlučného vlastníctva k veci nadobudnutej zo spoločných prostriedkov

Ani jeden z manželov (prípadne aj bývalých manželov) nemá právo úspešne sa domáhať určenia výlučného vlastníctva k veci, ktorá bola nadobudnutá z finančných prostriedkov ...

Zaplatenie kúpnej ceny z výlučných prostriedkov jedného manžela

Ak kúpna cena zaobstaranej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obidvaja manželia a obidvaja pri uzavretí kúpnej zmluvy prejavili ...

Nadobudnutie vlastníctva prepracovaním veci

K stavbe nemožno nadobudnúť vlastníctvo jej „prepracovaním"; nadobudnutie vlastníctva k „prepracovanej stavbe" je možné len pokiaľ pôvodná stavba zanikla. Ak je prístavba k ...

Doplnkové dôchodkové poistenie a BSM

Vklad na zamestnaneckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení ako príspevok poistenca patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože je tvorený z vyplateného príjmu jedného ...

Stavba domu a vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ak s vytváraním vecí, napr. rodinného domu začal jeden z manželov pred uzavretím manželstva, je potrebné posúdiť, či manželia za trvania manželstva len dokončovali úpravu stavby, ...
PoUtStŠtPiSoNe
: