TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyhlásenie ZOJ k návrhu novely Ústavy SR a zákona o sudcoch

29.5. 2014, 07:59 |  najpravo.sk

Prinášame vám oficiálne vyjadrenie združenia Za otvorenú justíciu k poslaneckému návrhu strán SMER-SD a KDH novely Ústavy SR a zákona o sudcoch. Vyjadrenie uvádzame v plnom, nekomentovanom znení:

„Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec a Pavol Hrušovský ako zástupca KDH k prebiehajúcim dohodám na zmene Ústavy SR a statusových zákonov sudcov v súvislosti s tzv. bezpečnostnými previerkami sudcov zhodne uviedli, že „pôjde o preverenie odbornej spôsobilosti sudcov na výkon sudcovskej funkcie", že „sudcovská spôsobilosť je niečo iné ako previerky. Previerky sú podstatne širšie a majú úplne iný zámer" .

Sudcovia konkrétne návrhy nemajú možnosť oficiálne pripomienkovať, pretože nie sú zverejnené ani na stránke Národnej rady SR. Z ich obsahu je však nepochybné, že sú takmer identické s pôvodným návrhom Ministerstva spravodlivosti SR z februára 2014, ktorý bol pripravený pre vládu a bol zverejnený na stránke Úradu vlády SR ako nezaradený materiál pod č. ÚV-12166/2014. Nejde tak o nový návrh na základe spoločnej dohody strán SMER a KDH.

Obsah niektorých ustanovení návrhu, dáva jasnú odpoveď, že sa pripravujú plošné previerky sudcov širokým zisťovaním údajov o ich súkromnom živote, ktoré nemajú nič spoločné s „odbornou spôsobilosťou sudcov", a ktoré následne majú subjektívne vyhodnocovať členovia Súdnej rady SR mimo dokazovania v disciplinárnom prípadne trestnom konaní.

Napríklad tieto ustanovenia návrhu novely zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch :

§ 5 ods. 7:

Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpečnostného úradu,4c) ktorými sa zisťuje či sudca4d) alebo uchádzač o funkciu sudcu4e)

a) nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

b) nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,

c) neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požitkov,

d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať,

e) nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, alebo

f) nespráva sa korupčne.".

§ 69a

Zhromažďovanie informácií :

(2) Úrad pri zabezpečovaní podkladov podľa odseku 1 pre overenie skutočností podľa osobitného predpisu28b) zhromažďuje informácie o sudcovi alebo o kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorými sú

vyplnený dotazník fyzickej osoby v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 3 časť A a B,

informácie o fyzickej osobe z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,

informácie o fyzickej osobe z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,

informácie vyžiadané od obce, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom fyzická osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu rizík,

informácie o fyzickej osobe vyžiadané od ďalších štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb.

Sudcovská spôsobilosť je schopnosť sudcu vykonávať svoju funkciu nezávisle a nestranne. Okamihom prijatia sudcu do systému platí ústavná prezumpcia, že vymenovaný sudca túto podmienku spĺňa. Vyvrátiť ju možno v riadnom disciplinárnom alebo trestnom konaní. Podľa platných zákonov je v súčasnosti odborná spôsobilosť sudcu počas výkonu jeho funkcie pravidelne vyhodnocovaná celým systémom prieskumov a kontrolných mechanizmov, ktoré pri riadnom využívaní sú dostatočné na očistu súdnictva.

S návrhom novely v tejto časti preto zásadne nesúhlasíme a vnímame ho ako neústavný zásah do nezávislosti súdnej moci, umožňujúci jeho zneužívanie voči sudcom, u ktorých bude najmä politický záujem zbaviť ich funkcie.

Za neprijateľný považujeme aj legislatívny spôsob prijímania tak zásadných zmien týkajúcich sa sudcov, bez ich účasti a možnosti návrhy riadne pripomienkovať.

Apelujeme preto predovšetkým na poslancov strán SMER-SD a KDH, aby ďalej nepokračovali v procese schvaľovania týchto noviel, a návrhy predložili ministrovi spravodlivosti SR na ich prípravu za účasti sudcov a riadne pripomienkovanie.

V Bratislave 22. mája 2014

JUDr. Katarína Javorčíková
prezidentka ZOJ"

Zdroj: zoj.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 637
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
bez nadpisu

Nakoľko disciplinárne senáty neplnia svoju úlohu a na trestné stíhanie sudcu sa tiež spoliehať nemožno /imunita/ tak ako riešiť tú hroznú sitáciu v súdnictve. Legislatívne zmeny bez účasti sudcov - no samozrejme že by za ich účasti k žiadnej zmene nedošlo, jednoducho sudcom vyhovuje súčasný stav, všetko skrývajú za svoju nezávislosť a zabudli pre koho tu vlastne sú. Nemôže ich nikto kontrolovať , trestať, hodnotiť, môžu si robiť čo chcú. Platné zákony nie sú dostatočné na očistu súdnictva. Z tohto článku vidieť obavy sudcov. Nikde nevideť návrhy sudcov ako tú očistu v súdnictve urobiť, sami sa očistiť od zlých sudcov nevedia. Nejak nevidíme, že by poukázali na kolegu sudcu tak toto odkiaľ máš, keď toľko nezarobíš. Kde si bol, keď sme ťa v práci nevideli, prečo ideš domov keď máš toľko nerozhodnutých vecí. Sudcovia vedia prijať len výhodu svojho postavenia, nevýhody im nevoňajú. Tak navrhnite niečo sami na seba, čomu ste ochotní sa podrobiť, aký zásah do života ste ochotní zniesť. Ale hneď, lebo už teraz je neskoro. A tú odbornú spôsobilosť tú tiež treba u niektorých preveriť. navrhnite ako, veď viete akých "odborníkov" máte medzi sebou.

 
XX | 29.05.2014 09:21

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnostihttps://www.webnoviny.sk/korupcia-na-prokurature-aj-v-policii-slovenska-informacna-sluzba-odtajnila-spravu-o-cinnosti/

Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre ...

V exekucích jsou klíčoví advokáti, říká Daniel Hůlehttps://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/v-exekucich-jsou-klicovi-advokati-rika-daniel-hule.A200919_183236_ln_byznys_pravo_ssu?zdroj=vybava_recombee

„Pokud se v pravidlech exekucí podaří prosadit některé z těch dobrých změn, vrhneme se na ...

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: