TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdna rada SR kritizuje návrh na zníženie výdavkov do súdnictva

28.6. 2017, 14:32 |  najpravo.sk

Na programe pondelkového zasadnutia Súdnej rady SR bol aj návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020 a aj návrh rozpočtu kancelárie Najvyššieho súdu SR na to isté obdobie.

Súdna rada SR odsúhlasila uznesenie, podľa ktorého tieto ministerské návrhy nezabezpečujú vytvorenie podmienok pre fungovanie účinného justičného systému navrhovanými finančnými zdrojmi na financovanie základných úloh súdnictva plánovaným znížením výdavkov súdnictva v porovnaní s predchádzajúcim obdobím na 99,8 % (zníženie výdavkov na tovary a služby na 98,8 % a znížením kapitálových výdavkov na 52 %).

Nízka efektívnosť v konaní na slovenských súdoch

Návrh podľa členov Súdnej rady SR súčasne neumožňuje odstránenie vytýkaných nedostatkov nášho súdnictva Európskou komisiou najmä v dĺžke konaní (22. miesto v krajinách Európskej únie) a v počte prebiehajúcich konaní (20. miesto pre vysoký počet prebiehajúcich konaní), aj keď výrazne pozitívny vývoj ekonomiky v súčasnosti umožňuje zvýšenie výdavkov pre justíciu.

Neadekvátne sa podľa členov Súdnej rady prehliadajú závery správy Európskej komisie v oblasti justície (správa z 10. apríla 2017 – COM(2017)167 final), z ktorej vyplýva nízka efektívnosť v konaní na súdoch v Slovenskej republike a záver, že na dobré fungovanie justičného systému sú potrebné primerané zdroje, priaznivé podmienky na súdoch a pracovníci s vhodnou kvalifikáciou, pričom Slovensko je na 12. mieste vo výdavkoch (tesne nad 0,3 % HDP v celkových výdavkoch verejnej správy na súdy) a na 21. mieste pri vyčíslení nákladov na obyvateľa, ktoré predstavuje sumu menej ako 50 € (body 3.2.2 správy Európskej komisie a grafy č. 32 a 33 správy).

Štát nezabezpečí požadovanú efektivitu súdnictva

Nerešpektovanie záverov Európskej komisie a nezohľadňovanie súčasnej pozitívnej ekonomickej situácie, bude mať podľa členov rady za následok, že štát nezabezpečí požadovanú efektivitu súdnictva, reálne sa nemôže splniť schválený program vlády pre oblasť justície na obdobie rokov 2016 až 2020 a výrazne sa sťaží vytváranie nevyhnutných podmienok na zlepšenie vymožiteľnosti práva v prospech občanov a podnikateľov.

Zdôrazňuje, že postup ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predložením návrhu prioritných výdavkových titulov za súdnictvo na roky 2018 až 2020 len čiastočne zlepší situáciu v súdnictve, ale neodstráni poddimenzovanosť rozpočtu pre zabezpečenie efektivity súdnictva.

Zvýšenie platov zamestnancov súdov je nevyhnutné

Súdna rada SR navrhla v záujme dobrého fungovania justičného systému uvoľniť finančné prostriedky na zvyšovanie platov zamestnancov formou osobných príplatkov, ak sa má dodržať záver Európskej komisie, že bez dostatočného počtu pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami je ohrozená kvalita konaní a rozhodnutí.

Vedia kompetentní, koľko máme sudcov na Slovensku?

Súdna rada vo svojom aktuálnom uznesení tiež upozornila na rozdiely pri uvádzanom limite počtu sudcov v návrhu rozpočtu - 1349 sudcov, s údajmi o prehľade počtu sudcov a zamestnancov súdov k 31. máju 2017 (záväzný rozpis počtu miest sudcov - 1426).

Budova na Župnom námestí v Bratislave

K návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 až 2020, Súdna rada SR vyslovila podporu návrhu rozpočtu a stotožnila sa s navrhovaným presunom správy budovy na Župnom námestí do správy Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky od 1. januára 2018 a uvoľnením týchto priestorov ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu roka 2018.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 467
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudkyňa M. Repáková oznámila prezidentke SR, že sa vzdá funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sudkyna-m-repakova-oznamila-prezide/429983-clanok.html

Funkcia jej zanikne uplynutím novembra 2019.

Sudcovia dotknutí Threemou by sa podľa ministra Gála mali radšej stiahnuťhttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-dotknuti-threemou-by-sa-podla-ministra-gala-mali-radsej-stiahnut/

Sudcovia dotknutí kauzou komunikácie s Marianom K. by sa radšej mali stiahnuť, aj keď sa cítia ...

Pomluva? Stíhat za ni lze jen v případě zásahů do cti, rozhodl UShttps://www.denik.cz/z_domova/ustavni-soud-vyhovel-zene-ktera-byla-obvinena-za-pomluvu-a-krive-svedectvi-20191114.html

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních ...

M. Mišík sa vzdal členstva v Súdnej radehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-misik-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/429858-clanok.html

Doplnil, že z jeho strany došlo k pochybeniu počas jeho aktivity v Súdnej rade.

Ústavný súd odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútrahttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-odmietol-navrh-ns-vo-vec/429867-clanok.html

NS napadol ustanovenia zákona o PZ s tým, že sú podľa neho v rozpore s Ústavou SR, Dohovorom o ...

E. Pfundtner: Snažíme sa riešiť situáciu na Okresnom súde Bratislava Ihttps://www.teraz.sk/slovensko/epfundtner-ms-sa-snazi-riesit-situ/429828-clanok.html

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti zdôraznila, že na súdoch sú vytvorené voľné ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: