TlačPoštaZväčšiZmenši

Špičkový mediátor z Anglicka: Firmy dali advokátom jasný odkaz, chcú skúsiť mediáciu

10.10. 2016, 18:39 |  Adam Šebesta

Bill Marsh je považovaný za jedného z najlepších mediátorov v Európe. Bol poradcom viacerých vlád a medzinárodných organizácií a stojí aj za slovenským zákonom o mediácii. Ako mediátor pomáha riešiť spory v hodnote desiatok miliónov libier, pričom samotné mediácie trvajú okolo dvoch dní. Po vyše 27 rokoch praxe tvrdí, že britskí právnici si konečne uvedomili, že mediácia je výhodná nielen pre klientov, ale aj právnikov samotných. Rozprával sa s ním Adam Šebesta. 

 • V roku 2004 ste boli jedným z poradcov slovenskej vlády, vašou úlohou bolo pomôcť  s tvorbou nového zákona o mediácii. Ako hodnotíte túto skúsenosť s odstupom času?

Bolo pre mňa potešením a určitým privilégiom spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti na príprave zákona o mediácii. Viedol som tím odborníkov z Veľkej Británie, na projekte sme pracovali tri roky. Keď tvoríte legislatívu v oblasti mediácie, potrebujete pochopiť, aká politika a vízia sa vlastne ide realizovať. Ešte pred tým, ako sme začali riešiť detaily zákona, sme mnohé diskusie viedli práve v tomto duchu. Musím priznať, že práca so slovenskou vládou ma inšpirovala k spolupráci aj s inými vládami. Odvtedy to bolo už dvadsať vlád, ktorým som radil.

 • Aký prístup ste zvolili počas spolupráce so slovenskou vládou?

Začlenenie mediácie do právneho systému nie je len o detailoch jej fungovania, akými sú napríklad mlčanlivosť, neprípustnosť dôkazov, neutralita mediátora. Iste, sú to dôležité prvky, ale nie je to len o nich. Kľúčovým je totiž zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú konflikty, podporiť ich k vedeniu dialógu namiesto podania žaloby na súde. To je oveľa väčšia výzva, než schválenie samotného zákona.


„Mediácia nie je práca, do ktorej prídete a z ktorej odídete. Je to spôsob života a nazerania na svet. Je o nachádzaní možností v situáciách, ktoré vyzerajú beznádejne.“


 • Mediácia je v slovenských podmienkach využívaná veľmi zriedka. Z viac ako 80 tisíc civilných sporov, súdy odkázali na mediáciu v zhruba 7 tisíckach prípadov. Bohužiaľ, podľa štatistík, len 64 z nich skončilo schválením zmieru ako výsledku dohody dosiahnutej mediáciou. Prečo sú tieto čísla tak nízke?

Nemal som v poslednom období možnosť navštíviť Slovensko, neviem teda celkom presne zhodnotiť, čo je za tak malým počtom mediácií. Môžem ale opätovne zdôrazniť, že schválenie zákona o mediácii je tá jednoduchšia časť príbehu. Náročné je predovšetkým presvedčiť ľudí, aby mediáciu využívali. Podľa štatistík, ktoré uvádzate, je úspešnosť veľmi nízka. Môže to mať niekoľko príčin.

 • Napríklad?

Išlo o prípady, kde účastníci boli pripravení zúčastniť sa mediácie? Majú strany dostatok informácií, aby sa vedeli dôkladne rozhodnúť? Sú právnici týchto strán dostatočne informovaní o mediácii a jej možnostiach? Nepotrebujú mediátori väčšiu podporu?

 • Zrejme si to vyžaduje hlbšiu analýzu.  

Musíte sa pozrieť, čo je reálne za týmito údajmi. Dôrazne odporúčam analyzovať, čo spôsobuje tak nízke čísla a ako je to s ďalšími aspektami fungovania mediácie v praxi. Je celkom možné, že existuje jednoduché riešenie, ak budete poznať presné príčiny.


 „Hlavný motorom nárastu mediácie sú klienti – veľké korporácie ako banky a poisťovne, ktoré dali jasný odkaz svojim právnikom, že chcú skúsiť mediáciu. Mali s ňou dobré skúsenosti a tak ju využívajú naďalej.”


 •  Kvôli transponovaniu európskej legislatívy došlo k novele zákona o mediácii. V praxi sa sprísnili podmienky pre mediátorov (napr. zriadenie kancelárie). Myslíte si, že je to krok správnym smerom, ktorý pozdvihne mediáciu ako profesiu?

Nenaštudoval som si konkrétne zmeny, ale vo všeobecnosti je dôležité odpovedať na otázku, či znenie zákona o mediácii pred jeho novelou spôsobovalo problémy. Napríklad, je skutočne problém, že mediátori nemuseli vykazovať, že majú kanceláriu? Ak to nebol problém, a to aj napriek tomu, že môžu existovať opodstatnené dôvody na túto zmenu, je veľmi málo pravdepodobné, že sa tým zvýši počet mediácií.

 • Akým problémom vlastne čelí vykonávanie mediácie?  

Najväčšou výzvou je rozširovať dopyt po mediácii, určite to nebude sprísňovanie pravidiel pre výkon mediácie.

 • Mediácia nie je na Slovensku veľmi známa. Dokonca ani mnohí advokáti o nej nemajú dostatočné vedomosti. Ako teda zvýšiť povedomie o mediácii?

Existuje veľa spôsobov, ako rozširovať povedomie, či už sú to články v médiách, konferencie, informovanie strán počas súdneho konania a pod. Pre mňa osobne sú to najmä odkazy ľudí, ktorí si prešli mediáciou a ktorí sú ochotní o tom verejne hovoriť. Názory týchto ľudí vedia veľmi zavážiť.

 • Aké sú najväčšie výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním?

Ako profesionálny mediátor, stretávam každý týždeň šťastných ľudí s úľavou na tvári, že vyriešili svoje spory pomocou mediácie. Práve títo ľudia šíria informácie o jej výhodách.

Vo všeobecnosti je mediácia v porovnaní so súdnym konaním rýchlejšia, lacnejšia a ponecháva v rukách strán jej výsledok. Mediácia zároveň umožňuje sofistikovanejšiu a detailnejšiu diskusiu o okolnostiach prípadu a ponecháva na účastníkoch, aký konečný spôsob vyriešenia sporu si nakoniec vyberú. Ľudia z podnikateľského prostredia mi často hovoria, že mediácia im dáva istotu – vedia jasne, aký výsledok dosiahnu a môžu popritom pokračovať v podnikaní.

 • V roku 2013 trvalo súdne konanie na Slovensku v obchodnoprávnych veciach v priemere až 14 mesiacov. V Bratislave to bolo dokonca32 mesiacov. Na porovnanie, ako dlho trvá dosiahnutie dohody počas mediácie obchodného sporu vo Veľkej Británii?

Mediácia najčastejšie trvá jeden alebo dva dni. A to sa bavíme o veľmi zložitých sporoch, kde sa strany sporia o niekoľko miliónov libier alebo dolárov, počas ktorých prebieha paralelne arbitrážne alebo súdne konanie a strany sa držia svojich pozícií „zubami nechtami“.

Samozrejme, príprava na takú mediáciu zaberie štyri až päť týždňov. Pokiaľ ide o súrny prípad, tento čas sa ešte skráti. Len nedávno som medioval prípad, ktorý som dostal na stôl len tri dni predtým.

 • Vo Veľkej Británii využitie mediácie neustále rastie. Čo spôsobuje tento nárast?

Hlavným motorom nárastu mediácie sú klienti – veľké korporácie ako banky a poisťovne, ktoré dali jasný odkaz svojim právnikom, že chcú skúsiť mediáciu. Mali s ňou dobré skúsenosti a tak ju využívajú naďalej. Právnikov by som zaradil na druhé miesto. Po počiatočnom odpore si uvedomili, že akýkoľvek proces, ktorý je výhodný pre klientov, je výhodný aj pre právnikov. Takže momentálne majú všetky najlepšie advokátske kancelárie na svojich stránkach zastupovanie počas mediácie ako dobrý príklad využitia ich služieb...


„Mediácia trvá najčastejšie jeden alebo dva dni. A to sa bavíme o veľmi zložitých sporoch, kde sa strany sporia o niekoľko miliónov libier alebo dolárov, počas ktorých prebieha paralelne arbitrážne alebo súdne konanie a strany sa držia svojich pozícií „zubami nechtami“.


 • A ako prispieva vláda a súdnictvo?  

Britská vláda je pravidelným účastníkom mediácií v oblasti záväzkov a pracovného práva. Určite to dodáva ľuďom dôveru v samotný inštitút mediácie. Sudcovia sú tiež veľmi nápomocní a často vyzývajú strany na jej využitie.

 • Ako vnímate povinnú mediáciu, napríklad v rodinnoprávnych sporoch?

Nie som jej veľký fanúšik. Uprednostňujem, ak sa môžu strany slobodne rozhodnúť pre mediáciu, stojí za tým predpoklad, že chcú nájsť riešenie. Oblasť rodinných sporov by mohla byť ale výnimkou, keďže pod nátlakom emócií môže byť veľmi ťažké dobrovoľne sa rozhodnúť pre mediáciu.

 • Aká by bola vaša rada ľuďom, ktorí majú záujem stať sa mediátormi?

Mediácia je úžasná práca! Vyjadrujem podporu komukoľvek, kto premýšľa nad kurzom mediácie. No môže dlho trvať, kým dostanete prácu, treba byť veľmi trpezlivý. Mediácia nie je práca, do ktorej prídete a z ktorej odídete. Je to spôsob života a nazerania na svet. Je o nachádzaní možností v situáciách, ktoré vyzerajú beznádejne.

 • Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Ako príklad použijem svoj pracovný týždeň. V pondelok som sa pripravoval na obchodnú mediáciu, čítal som podklady, zhováral sa s klientmi a právnikmi cez telefón. V utorok som dokončoval správu pre jednu vládu (nie tú britskú), ktorej radím ohľadne zavedenia mediácie do jej právneho systému. V tej krajine som strávil dosť veľa času a teraz finalizujem svoju správu. Zároveň si plánujem zahraničnú cestu kvôli mediácii v ďalšej krajine.

 • A samotné mediácie?  

V stredu som medioval obchodný spor. Išlo o prípad z bankového sektora, s pohľadávkou vo výške okolo piatich miliónov libier. Mediácia trvala celý deň, okolo deväť až desať hodín. Skončila ale dohodou, ktorú stany stihli aj podpísať. Čiže hotová robota! Vo štvrtok som sa pripravoval na ďalšiu obchodnú mediáciu, študoval si spis, telefonoval so stranami a právnikmi. Napokon, v piatok som medioval obchodnú mediáciu, išlo o prípad týkajúci sa spoločníkov firmy, v hodnote približne ôsmich miliónov libier. Dosiahli sme pokrok a stretneme sa opäť budúci týždeň. Dúfam, že dôjde aj k podpisu dohody (úsmev). Asi takto vyzerá môj typický pracovný týždeň.

 


Kto je Bill Marsh

Bill Marsh je považovaný za jedného z najskúsenejších mediátorov v Európe. Získal ocenenie “Global Mediator of the Year“ na portáli Who’s Who Legal 2014-15. V oblasti mediácie je aktívny už viac ako 27 rokov. Bol poradcom viac než dvadsiatich vlád (vrátane slovenskej), ako aj medzinárodných organizácií a inštitúcií (napr. OSN, Európska komisia, Svetová banka). Pôsobí aj v akademickom sektore ako mimoriadny profesor na Hong Kong Shue Yan University. Právne vzdelanie nadobudol na Durham University vo Veľkej Británii. Ako mediátor pomáha riešiť náboženské etnické a politické konflikty. Viac informácii je možné nájsť na stránke www.billmarsh.co.uk.

Čo je to mediácia?

Mediácia je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov. Mediátor ako nezávislá a nestranná osoba sprostredkuje dialóg medzi sporovými stranami, pričom ale neponúka stranám riešenia, naopak, necháva im priestor, aby samé dospeli k dohode a jej podmienkam. Tá je pre strany záväzná a vykonateľná rovnako ako rozhodnutie súdu. Mediácia je rozšírená najviac v krajinách, ktoré fungujú na princípe angloamerického právneho systému, kde často prevláda nad súdnym konaním. Výhodami mediácie sú rýchlosť, nižšie náklady a neverejnosť konania. Na Slovensku je v platnosti zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý určuje základné princípy fungovania mediácie. Nedávno prešiel novelou, účinnou od 1. januára 2016. V registri mediátorov, ktoré vedie ministerstvo spravodlivosti SR, je v súčasnosti viac ako 1000 mediátorov. Napriek tomu je jej využitie na Slovensku stále veľmi obmedzené.

Autor

Mgr. Adam Šebesta je absolvent Fakulty práva PEVŠ. Absolvoval viaceré stáže v právnej oblasti (súd, prokuratúra, advokátska kancelária, Medzinárodná organizácia pre migráciu). V roku 2013 vyhral cenu „Best Mediator“ na medzinárodnej súťaži v arbitráži a mediácii v Hongkongu. Rok pôsobil ako in-house právnik vo veľkej medzinárodnej korporácii v Bratislave. Absolvoval výmenný program Erasmus for Young Entrepreneurs v advokátskej kancelárii v Bruseli, zameraný na šírenie využitia mediácie v advokácii. Od roku 2015 je registrovaný ako mediátor. Viac informácií na stránke www.bezsporov.sk.

Foto: Archív B.M.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1926
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: