TlačPoštaZväčšiZmenši

Práce na rekodifikácii súkromného práva pokračujú

24.2. 2016, 17:19 |  najpravo.sk

V januári tohto roku sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Na tomto stretnutí bolo hlavným bodom programu prerokovanie materiálov vypracovaných jednotlivými pracovnými skupinami komisie. Nahliadnime do niektorých oblastí.

Samostatný Spotrebiteľský kódex

Predsedníctvo komisie sa uznieslo na preferovanom modeli budúcej právnej úpravy spotrebiteľského práva v novom Občianskom zákonníku (OZ), a to tak, že nemenný základ právnej úpravy sa navrhuje upraviť v novom OZ a všetky osobitosti (ako napr. neprijateľné zmluvné podmienky či nekalé obchodné praktiky) v samostatnom Spotrebiteľskom kódexe.

Superficiálna zásada

Predsedníctvo komisie prerokovalo materiál pracovnej skupiny pre vecné práva k otázke eventuálneho návratu k superficiálnej zásade v novom OZ, pričom po dôslednej analýze problematiky sa predsedníctvo komisie uznieslo upustiť od zavedenia tejto zásady v novom OZ, a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • prax (odborná i laická) je dlhodobo zžitá s aktuálnym nastavením právnej úpravy,
  • zavedenie tejto zásady v novom OZ by zasiahlo mnoho ďalších odvetví (daňové právo, konkurzné právo, katastrálny zákon, a pod.),
  • účel, ktorý bol sledovaný zavedením tejto zásady, je dosiahnuteľný inými, už aj v súčasnosti existujúcimi právnymi inštitútmi občianskeho práva.

Pracovná skupina pre vecné práva musí pri koncipovaní budúcej právnej úpravy dôsledne zvážiť efektivitu inštitútov suplujúcich príp. právo stavby a zavedenie superficiálnej zásady.

Zriadenie závetu v inej ako písomnej podobe

Predsedníctvo komisie prerokovalo návrh pracovnej skupiny pre dedičské právo vypustiť právnu úpravu ústneho závetu z nového OZ (predovšetkým s ohľadom na možnosť jeho zneužívania, ako aj s ohľadom na možný nárast sporov o dedičské právo).

Po diskusii sa predsedníctvo komisie uznieslo upustiť od zavedenia zriadenia ústneho závetu, súčasne však považuje za potrebné vypracovať určitú alternatívu k zriaďovaniu závetu v inej ako písomnej podobe (napr. zachytením na elektronickom nosiči). Vzhľadom na protichodné názory členov pracovnej skupiny na ďalšie vybrané inštitúty dedičského práva (napr. vykonávateľ závetu) sa predsedníctvo taktiež uznieslo na potrebe zjednotiť stanovisko pracovnej skupiny k týmto otázkam.

Náhrada škody

Predsedníctvo komisie prerokovalo materiál pracovnej skupiny s navrhovanými zásadnými odklonmi od PETL. Predsedníctvo sa zhodlo na upustení od konceptu jednotného ponímania deliktu a na prevzatí koncepcie akademického projektu PETL iba v časti (napr. vo vzťahu k flexibilite právnej úpravy a možnosti súdnej praxe reagovať pružne na spoločenské posuny bez potreby zmeny normatívneho textu). Predsedníctvo komisie podporilo tendencie pracovnej skupiny vytvoriť kombinovaný systém, ktorý by prepojil výhody tradičného (konzervatívneho) prístupu s výhodami pohyblivého systému.

Vzťahy s Obchodným zákonníkom

Predsedníctvo Komisie prerokovalo a podporilo návrh pracovnej skupiny na štruktúru príp. budúceho Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa navrhuje v Obchodnom zákonníku ponechať úpravu

  • inštitútov pevne spojených s právnym postavením podnikateľských entít (podnik, organizačná zložka a pod.),
  • obchodných korporácií a družstva,
  • kontraktov týkajúcich sa obchodných spoločností, resp. s obchodným charakterom.

Predsedníctvo Komisie sa v tomto smere uznieslo, že priorizovaným inšpiračným zdrojom pri ďalších prácach bude český Zákon o obchodních korporacích. Pokiaľ ide o obchodné meno, úprava by mala byť v novom Občianskom zákonníku a obchodné tajomstvo by mohlo byť upravené v zákone o obchodných korporáciách. S ohľadom na špecifickosť právnej úpravy cenných papierov a obchodného registra predsedníctvo podporilo návrh pracovnej skupiny túto právnu úpravu ponechať ako samostatnú.

Zdroj: Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Komisie zo dňa 13.1.2016 dostupná na webe MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1310
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: