TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi majú nový Občiansky zákonník

17.11. 2011, 20:47 |  najpravo.sk

Poslanecká snemovňa Českej republiky schválila návrh nového Občianskeho zákonníka. Schválený návrh je výsledkom jedenásťročnej práce rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Českej republiky. Prináša novú, modernú úpravu súkromnoprávnych vzťahov, pričom medzi jeho hlavné prínosy patrí napríklad väčší dôraz na úpravu osobnostných práv, podpora princípu slobodnej vôle či jednotná úprava záväzkového práva.

Ako uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti Českej republiky Tereza Palečková, doteraz platná úprava súkromného práva nevyhovuje dnešným pomerom, a už vôbec nie pomerom budúcim. Ako príklady nevyhovujúcich inštitútov možno uviesť preferenciu štátneho (predtým socialistického) vlastníctva, neodôvodnené nadužívanie ustanovení, od ktorých sa občan nemôže odchýliť, zásadné podcenenie osobných a osobnostných práv či veľmi široko formulované dôvody pre absolútnu neplatnosť právnych úkonov, ktoré neprihliadajú na vôľu konajúcich. Doteraz platný Občiansky zákonník naviac neupravuje súkromnoprávne vzťahy v ich súhrne, ako by sa dalo predpokladať, ale zameriava sa predovšetkým na vzťahy majetkové. Napríklad rodinno-právne vzťahy upravuje samostatný Zákon o rodine, obchodno - právne záväzkové vzťahy rieši Obchodný zákonník.

Zmyslom zmien, ktoré prináša nový Občiansky zákonník je najmä väčšia komplexnosť a systematickosť úpravy súkromnoprávnych vzťahov, jej spresnenie a zjednodušenie. Na tvorbe nového Občianskeho zákonníka sa podieľala komisia nezávislých expertov pod vedením profesora Karla Eliáša, ktorá vznikla v januári 2000. Vecný zámer Občianskeho zákonníka schválila vláda v apríli 2001 a samotný návrh kódexu vláda schválila v máji tohto roka.

 Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
(Foto: obcanskyzakonik.justice.cz)

Nový Občiansky zákonník má päť častí. Prvá časť sa venuje právnemu postaveniu človeka ako jednotlivca. Druhá časť upravuje rodinné právo, napríklad inštitút manželstva a práva a povinnosti manželov, rodičov a detí. Tretia časť sa týka tzv. absolútnych majetkových práv – vymedzuje držbu, vlastníctvo, spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzím veciam, správu cudzieho majetku a dedičské právo. Štvrtá časť sa zaoberá relatívnymi majetkovými právami a rieši vznik záväzkov a ich obsah, zabezpečenie a zánik. Posledná časť kódexu upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, najmä pravidlá prechodu zo súčasnej právnej úpravy na nový právny poriadok.

Hlavné zmeny súkromného práva, ktoré prináša nový český Občiansky zákonník:

 • konkrétne vymedzenie zásad súkromného práva
 • podpora princípu autonómie vôle a maximálna dispozitívnosť právnej úpravy,
 • komplexnosť návrhu (úprava inštitútov, ktoré sú dnes v niekoľkých právnych predpisoch bude v jednom kódexe)
 • odklon od absolútnej k prevažujúcej relatívnej neplatnosti právneho konania
 • väčší dôraz na úpravu osobnostných práv (statusových otázok), ktoré sú oproti dnešnému stavu akcentované nad úpravou majetkových vzťahov
 • upúšťa sa od úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
 • novo sa namiesto pojmu „spôsobilosť na právne úkony" zavádza tradičný pojem „svojprávnosť".
 • väčší rešpekt k želaniam osoby obmedzenej v svojprávnosti (napríklad uzákonením možnosti nápomoci pri rozhodovaní)
 • jednotná úprava záväzkového práva v súkromnoprávnej oblasti (už nebude existovať paralelná úprava záväzkových vzťahov v Obchodnom zákonníku, došlo k zjednoteniu úpravy jednotlivých zmluvných typov do jedného právneho predpisu)
 • do Občianskeho zákonníka sú zaradené aj tie zmluvy, ktoré momentálne stoja mimo Občiansky aj Obchodný zákonník (poistná zmluva),
 • nové poňatie veci – široké vymedzenie vecí vrátane moderného poňania práv ako nehmotných vecí,
 • nové poňatie zvieraťa, konštruuje sa, že zviera nie je vec, aj keď sa na neho ustanovenia o veciach, pokiaľ to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora, použijú primerane
 • zjednocuje sa princíp ochrany dobrej viery nadobúdateľa (zákazníka) pri nadobudnutí vlastníctva od nevlastníka, ktorý bol doposiaľ platný len v obchodnom práve, čím sa kladie dôraz na právnu istotu osôb konajúcich v dobrej viere
 • novo sa zavádza princíp, že stavba je súčasťou pozemku, tzn. uplatní sa klasická zásada superficies solo cedit
 • úprava dedičstva je poňatá s dôrazom na ochranu vôle poručiteľa, posilňuje sa jeho vôľa pri rozhodovaní o jeho majetku
 • spresňujú sa ustanovenia o zodpovednosti za škodu, uprednostňuje sa náhrada škody uvedením do predchádzajúceho stavu oproti náhrade v peniazoch a posilňuje sa právne postavenie osoby, ktorej bola vec poškodená
 • zjednodušuje sa úprava zakladania spolkov.

Autor: Tereza Palečková, Hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti ČR
Zdroj: portal.justice.cz
Ilustračné foto: www.sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1086
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

M. Michalko: Duševné vlastníctvo sa dá zaregistrovať aj on-linehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-michalko-dusevne-vlastnictvo-sa-d/456595-clanok.html

Nápady, ktoré budú vložené do aplikácie, by v budúcnosti totiž podľa Michalka mohli ...

Nouzový stav je protiústavní, myslí si advokát. Podal stížnost k souduhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nouzovy-stav-ustava-ustavni-soud-stiznost-david-zahumensky.A200329_213402_domaci_aug

Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud, kam ...

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: