TlačPoštaZväčšiZmenši

Pôsobnosť daňových úradov vo veciach vracania súdnych poplatkov

7.8. 2012, 17:12 |  najpravo.sk

Portál najprávo.sk dostal od mnohých čitateľov z radov sudcov a vyšších súdnych úradníkov dopyty ohľadom územnej pôsobnosti daňových úradov vo veci vracania súdnych poplatkov. Súdy si totiž vykladajú relevantné ustanovenia Zákona o súdnych poplatkoch a Zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov rozdielne. Niektoré súdy zasielajú uznesenia o vracaní súdnych poplatkov daňovým úradom v sídle kraja, niektoré zasielajú tieto uznesenia priamo pobočkám daňových úradov, v obvode ktorých má sídlo resp. bydlisko poplatník, ktorému sa poplatok vracia, dokonca sa dá stretnúť s názormi, že sa uznesenia súdu o vracaní súdnych poplatkov majú zasielať priamo Finančnému riaditeľstvu. Vzhľadom na rôznorodosť postupov súdov sa portál najprávo.sk s predmetnou otázkou obrátil priamo na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súčasnosti eviduje viaceré dopyty okresných súdov vo veci určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v nadväznosti na zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR, ktoré vám prinášame v plnom znení, už bolo zaslané aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zmenená územná pôsobnosť daňových úradov

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, ktorý okrem iného inak vymedzuje územnú pôsobnosť daňových úradov.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 479/2009 Z. z. a podľa čl. 1 bodu 2 Organizačného poriadku daňových úradov s účinnosťou od 1. januára 2012 vykonáva daňový úrad pôsobnosť v územnom obvode kraja.

V súlade s § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 479/2009 Z. z. daňový úrad

  • vracia súdne poplatky podľa zákona č. 71/1992 Z. z. na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov,
  • odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu.

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. sú nasledovné daňové úrady:

  • Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, P.O.BOX 154, 85000 Bratislava 5,
  • Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
  • Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín,
  • Daňový úrad Nitra, Dambrovského 5, 949 01 Nitra,
  • Daňový úrad Žilina, Ul. Janka Kráľa 2, 011 91 Žilina,
  • Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica,
  • Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
  • Daňový úrad Košice, Rozvojová ul. č. 2, 041 90 Košice

Pobočkám daňového úradu sa rozhodnutia nezasielajú

Pobočky daňového úradu alebo kontaktné miesta zriadené s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 479/2009 Z. z. sú podľa čl. 2 odseku 7 Organizačného poriadku daňových úradov organizačnými zložkami daňového úradu.

S účinnosťou od 1.1.2012 sú súdy v rozhodnutiach o vrátení súdneho poplatku alebo preplatku poplatku ako miestne príslušný daňový úrad pre vrátenie súdneho poplatku, povinné uvádzať daňový úrad v územnom obvode kraja, v ktorom má trvalý pobyt alebo sídlo poplatník a zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí vyššie vymenovaným daňovým úradom (nie pobočkám daňového úradu alebo kontaktným miestam).

Zoznam daňových úradov a pomôcka pre zistenie miestnej príslušnosti daňových úradov sú dostupné na portáli Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk, sekcia daňová, na titulnej stránke v pravej časti v modrom poli je umiestnená funkcia rýchle voľby, zistenie miestnej príslušnosti.

Poplatník, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na Slovensku

Osobitná úprava určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. je u poplatníka, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Ak poplatník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky je možné určiť miestnu príslušnosť na vrátenie súdneho poplatku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (právny poriadok). Nadväzne na toto splnomocnenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky určilo ako miestne príslušný daňový úrad na vrátenie súdneho poplatku u poplatníka s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky Daňový úrad Bratislava.

Zdroj: Stanovisko Finančného riaditeľstva SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2572
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: