TlačPoštaZväčšiZmenši

Pôsobnosť daňových úradov vo veciach vracania súdnych poplatkov

7.8. 2012, 17:12 |  najpravo.sk

Portál najprávo.sk dostal od mnohých čitateľov z radov sudcov a vyšších súdnych úradníkov dopyty ohľadom územnej pôsobnosti daňových úradov vo veci vracania súdnych poplatkov. Súdy si totiž vykladajú relevantné ustanovenia Zákona o súdnych poplatkoch a Zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov rozdielne. Niektoré súdy zasielajú uznesenia o vracaní súdnych poplatkov daňovým úradom v sídle kraja, niektoré zasielajú tieto uznesenia priamo pobočkám daňových úradov, v obvode ktorých má sídlo resp. bydlisko poplatník, ktorému sa poplatok vracia, dokonca sa dá stretnúť s názormi, že sa uznesenia súdu o vracaní súdnych poplatkov majú zasielať priamo Finančnému riaditeľstvu. Vzhľadom na rôznorodosť postupov súdov sa portál najprávo.sk s predmetnou otázkou obrátil priamo na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súčasnosti eviduje viaceré dopyty okresných súdov vo veci určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v nadväznosti na zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR, ktoré vám prinášame v plnom znení, už bolo zaslané aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zmenená územná pôsobnosť daňových úradov

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, ktorý okrem iného inak vymedzuje územnú pôsobnosť daňových úradov.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 479/2009 Z. z. a podľa čl. 1 bodu 2 Organizačného poriadku daňových úradov s účinnosťou od 1. januára 2012 vykonáva daňový úrad pôsobnosť v územnom obvode kraja.

V súlade s § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 479/2009 Z. z. daňový úrad

  • vracia súdne poplatky podľa zákona č. 71/1992 Z. z. na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov,
  • odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu.

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. sú nasledovné daňové úrady:

  • Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, P.O.BOX 154, 85000 Bratislava 5,
  • Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
  • Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín,
  • Daňový úrad Nitra, Dambrovského 5, 949 01 Nitra,
  • Daňový úrad Žilina, Ul. Janka Kráľa 2, 011 91 Žilina,
  • Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica,
  • Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
  • Daňový úrad Košice, Rozvojová ul. č. 2, 041 90 Košice

Pobočkám daňového úradu sa rozhodnutia nezasielajú

Pobočky daňového úradu alebo kontaktné miesta zriadené s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 479/2009 Z. z. sú podľa čl. 2 odseku 7 Organizačného poriadku daňových úradov organizačnými zložkami daňového úradu.

S účinnosťou od 1.1.2012 sú súdy v rozhodnutiach o vrátení súdneho poplatku alebo preplatku poplatku ako miestne príslušný daňový úrad pre vrátenie súdneho poplatku, povinné uvádzať daňový úrad v územnom obvode kraja, v ktorom má trvalý pobyt alebo sídlo poplatník a zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí vyššie vymenovaným daňovým úradom (nie pobočkám daňového úradu alebo kontaktným miestam).

Zoznam daňových úradov a pomôcka pre zistenie miestnej príslušnosti daňových úradov sú dostupné na portáli Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk, sekcia daňová, na titulnej stránke v pravej časti v modrom poli je umiestnená funkcia rýchle voľby, zistenie miestnej príslušnosti.

Poplatník, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na Slovensku

Osobitná úprava určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. je u poplatníka, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Ak poplatník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky je možné určiť miestnu príslušnosť na vrátenie súdneho poplatku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (právny poriadok). Nadväzne na toto splnomocnenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky určilo ako miestne príslušný daňový úrad na vrátenie súdneho poplatku u poplatníka s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky Daňový úrad Bratislava.

Zdroj: Stanovisko Finančného riaditeľstva SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1857
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: