TlačPoštaZväčšiZmenši

Kroky vlády na zvýšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku

19.11. 2012, 12:43 |  najpravo.sk

Vláda Slovenskej republiky naznačila niektoré pripravované projekty na zvýšenie vymožiteľnosti práva, zefektívnenie súdneho konania a reformy v oblasti trestného práva.

Oblasť civilného práva

Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku

Navrhuje sa zásadná zmena v podobe nového samostatného právneho predpisu pre správne súdnictvo. K zvýšeniu efektívnosti súdneho konania prispeje dôsledná koncentrácia súdneho procesu, teda zavedenie pravidla, ktoré znemožní umelé predlžovanie súdnych sporov neskorým navrhovaním dôkazov. Dôraz bude kladený na zvýšenú procesnú aktivitu sporových strán. Na príprave nového kódexu (kódexov) pracuje rekodifikačná komisia. Predpokladaný termín predloženia legislatívneho zámeru na rokovanie vlády SR je prvý kvartál 2013.

Novelizácia Exekučného poriadku

Plánuje sa dôsledné odlíšenie hranice medzi konaním základným a vykonávacím, pri plnom rešpektovaní funkcií, ktoré oba druhy konania plnia. Z toho vyplýva predovšetkým nutnosť odstrániť vecný prieskum exekučného titulu vo vykonávacom konaní.

Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie je spôsobilé čiastočne odbremeniť súdy od náporu vecí a zefektívniť tak systém súdnictva. Obchodná arbitráž bude aj naďalej vychádzať z platných medzinárodných štandardov rozhodcovských konaní, najmä UNCITRAL. Spotrebiteľská arbitráž musí rešpektovať právo EÚ s osobitným zreteľom na ochranu spotrebiteľa.

Oblasť trestnej politiky

Skúsenosti so súčasnou právnou úpravou poukazujú na potrebu prehodnotiť súčasné nastavenie trestnej politiky. S cieľom odpovedať na potreby praxe Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo odborné novelizačné komisie pre prípravu návrhov zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktorých členovia sú zástupcami všetkých právnických stavov vykonávajúcich trestné právo. V súlade s Akčným plánom boja proti daňovým podvodom bude navrhnutá trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb. MS SR nebude pokračovať v trende prijímania drobných čiastkových noviel kódexov z predchádzajúceho obdobia, ale cieľom je prijať jednu komplexnú úpravu. Jedným z hlavných cieľov komplexnej novelizácie trestných kódexov bude dôsledné uplatňovanie zásady, podľa ktorej sa inštitúty trestného práva, osobitne trest odňatia slobody, majú považovať za najkrajnejšie riešenia. Osobitný dôraz bude kladený na ukladanie alternatívnych trestov a obnovenie činnosti Rady pre probáciu a mediáciu.

Elektronizácia justície

  • Elektronický súdny spis - cieľom projektu je vytvorenie komplexného informačného systému súdov pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy tak, aby bolo umožnené vedenie spisu počas celého jeho životného cyklu v plne elektronickej forme;
  • Elektronické doručovanie – zrýchlenie a zefektívnenie doručovania súdnych rozhodnutí a písomností účastníkom konania a zamedzenie možnosti vyhýbať sa preberaniu súdnych zásielok;
  • Elektronický monitoring odsúdených – v súvislosti s podporou a rozvojom ukladania alternatívnych trestov sa musí vytvoriť technické podmienky pre ukladanie takýchto trestov;
  • Projekt SLOV – LEX - zabezpečenie skutočného a efektívneho prístupu k platnej legislatíve a umožnenie efektívne a transparentne riadiť legislatívny proces. Cieľom projektu bude vytvorenie dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:
  • eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva,
  • eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy.

Zdroj a foto: Vláda SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 950
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Termín výstavby väznice na Sabovej sa opäť posunulhttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/termin-vystavby-vaznice-na-sabovej-sa-opat-posunul/

Nová väznica na Sabovej pri Rimavskej Sobote mala byť postavená už budúci rok, no nový ...

Prokurátor ÚŠP dal pokyn preveriť údajnú korupciu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prokurator-usp-dal-pokyn-preverit-u/510438-clanok.html

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril v pléne Národnej rady SR poslanec Alojz ...

Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569866-advokati-pod-novym-vedenim-boreca-nahradi-karas/

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát ...

NR SR: Sudcovia by mohli odísť z funkcie v 67 rokochhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-by-mohli-odist-z-funkcie-v-67/510397-clanok.html

Sudca by sa mohol po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.

Skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo. Pojem korupcia je podľa polície oveľa širšíhttps://www.webnoviny.sk/skazenost-predajnost-uplatkarstvo-pojem-korupcia-je-podla-policie-ovela-sirsi/

Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo.

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: