TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP: Telesné tresty voči deťom nemožno tolerovať

29.5. 2019, 09:13 |  najpravo.sk

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 21. mája 2019 vyhlásil rozsudok v prípade O.C.I. a ďalší proti Rumunsku, ktorým rozhodol o porušení článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Konštatoval, že rumunské súdy pri nariadení návratu detí do štátu ich obvyklého pobytu dostatočne nezvážili vážne nebezpečenstvo domáceho násilia.​

Matka sa s deťmi odmietla vrátiť

​V predmetnom prípade sú sťažovateľmi matka a jej dve deti, ktoré sa narodili v rokoch 2008 a 2010. Majú rumunské štátne občianstvo, okrem toho deti majú aj talianske štátne občianstvo. Sťažovatelia žili spolu s otcom detí, talianskym štátnym občanom, v Taliansku. V roku 2015 počas letných prázdnin, ktoré sťažovatelia trávili v Rumunsku, prvá sťažovateľka oznámila manželovi, že do Talianska sa s deťmi už nevráti. Otec detí začal konanie na rumunských súdoch o návrat detí do Talianska podľa Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí („Haagsky dohovor“) a podľa Nariadenia Rady č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 („nariadenie Brusel II bis“). Matka namietala, že jej manžel deti bil, keď ho neposlúchali a ponižoval ich nadávkami a ako dôkaz predložila niekoľko videonahrávok. Tvrdila, že násilie sa v posledných rokoch zhoršovalo a tak sa rozhodla hľadať útočisko v Rumunsku. Rumunské súdy nariadili návrat detí do Talianska ako do krajiny ich obvyklého pobytu. Konštatovali, že deti boli podrobené násiliu zo strany otca, avšak nemožno usudzovať, že občasné akty násilia sa zopakujú „tak často, aby predstavovali vážne nebezpečenstvo“ v zmysle článku 13 ods. 1 písm. b) Haagskeho dohovoru. Konštatovali tiež, že talianske orgány príjmu potrebné opatrenia, ak by boli na nebezpečenstvo zlého zaobchádzania upozornené. Rozhodnutie nariaďujúce návrat dosiaľ nebolo vykonané, pretože deti sa odmietli vrátiť do Talianska.     

Zákaz telesných trestov

ESĽP vo svojom rozsudku poznamenal, že rumunské právo stanovuje úplný zákaz telesných trestov. Avšak vyjadrenie rumunských súdov, že násilie zo strany otca bolo iba občasné a nezopakuje sa „tak často, aby predstavovalo vážne nebezpečenstvo“, je v rozpore s týmto zákazom. ESĽP zopakoval, že telesné tresty voči deťom nemožno tolerovať a štáty by sa ich mali snažiť zakázať v práve aj v praxi. V tejto súvislosti nebezpečenstvo domáceho násilia voči deťom nemožno prejsť iba ako nepríjemnosť nevyhnutne spojenú s návratom. Konštatoval, že v rozhodnutiach rumunských súdov nebolo nič, čo by ESĽP presvedčilo, že zastávali názor, že deťom už nehrozilo nebezpečenstvo, že budú fyzicky trestané otcom, ak sa vrátia do jeho starostlivosti. Fakticky ponechali na talianske orgány, aby reagovali a chránili deti pred porušením ich práv, ak by znovu došlo k takémuto nebezpečenstvu. ESĽP poznamenal, že na prípad sa vzťahuje nariadenie Brusel II bis, ktoré sa zakladá na princípe vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi EÚ. Avšak existencia vzájomnej dôvery medzi orgánmi ochrany detí neznamená, že štát, do ktorého boli deti neoprávnene premiestnené, je povinný poslať ich späť do prostredia, kde budú vystavené vážnemu nebezpečenstvu domáceho násilia len preto, že orgány v štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt, sú schopné riešiť prípady domáceho násilia voči deťom. ESĽP bol toho názoru, že rumunské súdy mali viac zvážiť možné nebezpečenstvo zlého zaobchádzania, ak by sa deti vrátili do Talianska. Dospel k záveru, že súdy neskúmali tvrdenia o „vážnom nebezpečenstve“ spôsobom zodpovedajúcim najlepšiemu záujmu detí a preto došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. Sťažovateľom priznal spoločne 12 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a okrem toho priznal prvej sťažovateľke 3 645 eur z titulu nákladov a výdavkov. Rozsudok vyhlásil výbor troch sudcov a nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia.​

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 43
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživnéhohttp://www.teraz.sk/ekonomika/smer-sd-chce-upravit-vymahanie-a-podmi/414266-clanok.html

V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Občianske preukazy by mali mať aj deti do 15 rokov, ministerstvo navrhlo dve verzie dokladovhttps://www.webnoviny.sk/obcianske-preukazy-by-mali-mat-aj-deti-do-15-rokov-ministerstvo-navrhlo-dve-verzie-dokladov/

Do 31. decembra 2021 by každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR mal ...

Šéf najvyššieho súdu musí mať odborné a morálne predpoklady a Harabin to podľa Via Iuris nie jehttps://www.webnoviny.sk/sef-najvyssieho-sudu-musi-mat-odborne-a-moralne-predpoklady-a-harabin-to-podla-via-iuris-nie-je/

Najvyšší súd SR je vrcholom všeobecného súdnictva a musí ho viesť človek, ktorý má ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: