TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP: Riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány

2.12. 2018, 12:27 |  najpravo.sk

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku nepriznania časti nároku na náhradu trov občianskoprávneho konania. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľke 1 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 303,48 EUR ako náhradu trov konania.

​Sťažovateľka si v roku 2004 na Obvodnom pozemkovom úrade v Martine uplatnila reštitučný nárok. V roku 2011 podala na Krajský súd v Žiline žalobu pre nečinnosť pozemkového úradu a dožadovala sa urýchlenia reštitučného konania. Keďže v tomto konaní platí povinnosť právneho zastúpenia, sťažovateľka sa musela dať zastupovať advokátkou. V apríli 2012 súd žalobe sťažovateľky vyhovel. Zároveň jej priznal nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, avšak priznaná náhrada pokrývala iba tri úkony právnej pomoci, hoci sťažovateľka požadovala náhradu trov právneho zastúpenia za päť úkonov. V rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka vo vzťahu k zvyšným dvom úkonom právnej pomoci. Keďže proti rozhodnutiu nebolo prípustné odvolanie, sťažovateľka sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa článku 127 ústavy. Ústavný súd vo svojom uznesení z júna 2012 odkázal na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej rozhodnutiami o trovách môžu byť základné práva a slobody porušené iba výnimočne, pokiaľ bolo do týchto práv a slobôd zasiahnuté mimoriadne závažným spôsobom. Aj keď ústavný súd uznal, že rozhodnutie o trovách, napadnuté sťažovateľkou, bolo z hľadiska zákonnosti spochybniteľné, zobral do úvahy skutočnosť, že hodnota zvyšných dvoch úkonov právnej pomoci bola nižšia ako trojnásobok minimálnej mzdy, čiže limit, ktorý bol aplikovateľný aj na prípustnosť dovolania. V prípade tak zanedbateľnej sumy by poskytnutie ochrany ústavným súdom bolo možné iba za veľmi výnimočných okolností a to nebol sťažovateľkin prípad. Preto ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

Sťažovateľka sa následne s tými istými námietkami obrátila na ESĽP. Vláda vo svojom stanovisku argumentovala, že sťažnosť je neprijateľná podľa článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru, nakoľko hodnota sporu bola približne 270 eur a sťažovateľka teda v zmysle judikatúry ESĽP neutrpela závažnú ujmu. Keďže uvedené ustanovenie Dohovoru nedovoľuje zamietnuť sťažnosť na základe tohto kritéria, ak prípad nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom, vláda zároveň poukázala na rozhodnutia krajského súdu a ústavného súdu vo veci a žiadala sťažnosť zamietnuť.

ESĽP vo svojom rozsudku, s poukazom na to, že v rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka o zvyšných dvoch úkonoch právneho zastúpenia, prijal záver, že krajský súd tieto dva úkony jednoducho prehliadol a opomenul o nich rozhodnúť. Podľa ESĽP riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány a chyby nesmú byť napravené na náklady jednotlivcov. Opomenutie krajského súdu rozhodnúť o sťažovateľkinom nároku preto oslabilo samotnú podstatu jej práva na prístup k súdu podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. ESĽP ďalej preskúmal aj námietku vlády, že sťažovateľka neutrpela závažnú ujmu, a že vec bola riadne preskúmaná vnútroštátnym súdom a uviedol, že ústavný súd vo svojom uznesení vôbec nezobral do úvahy argumenty sťažovateľky, vrátane tých, kde sa zaoberala porušením článku 6 Dohovoru. Za týchto okolností nepovažoval vec za riadne preskúmanú vnútroštátnym súdom a preto námietku vlády zamietol. Na základe uvedeného ESĽP konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.   

Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, sťažovateľka požadovala 1 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a 303,40 EUR z titulu náhrady trov konania. ESĽP jej priznal požadované sumy v plnom rozsahu.

Rozsudok bol prijatý výborom troch sudcov a je právoplatný dňom vyhlásenia.

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: echr.coe.int

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 154
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bránihttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-stare-exekucie/407020-clanok.html

Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a ...

Ministerstvo spravodlivosti má viacero rozbehnutých projektov, Gál chce pracovať až do posledného dňahttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-pracuje-na-viacerych-projektoch-gal-chce-pracovat-az-do-posledneho-dna/

Ministerstvo spravodlivosti SR má viacero rozbehnutých projektov, s niektorými finišuje, iné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: