TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP: Riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány

2.12. 2018, 12:27 |  najpravo.sk

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku nepriznania časti nároku na náhradu trov občianskoprávneho konania. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľke 1 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 303,48 EUR ako náhradu trov konania.

​Sťažovateľka si v roku 2004 na Obvodnom pozemkovom úrade v Martine uplatnila reštitučný nárok. V roku 2011 podala na Krajský súd v Žiline žalobu pre nečinnosť pozemkového úradu a dožadovala sa urýchlenia reštitučného konania. Keďže v tomto konaní platí povinnosť právneho zastúpenia, sťažovateľka sa musela dať zastupovať advokátkou. V apríli 2012 súd žalobe sťažovateľky vyhovel. Zároveň jej priznal nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, avšak priznaná náhrada pokrývala iba tri úkony právnej pomoci, hoci sťažovateľka požadovala náhradu trov právneho zastúpenia za päť úkonov. V rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka vo vzťahu k zvyšným dvom úkonom právnej pomoci. Keďže proti rozhodnutiu nebolo prípustné odvolanie, sťažovateľka sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa článku 127 ústavy. Ústavný súd vo svojom uznesení z júna 2012 odkázal na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej rozhodnutiami o trovách môžu byť základné práva a slobody porušené iba výnimočne, pokiaľ bolo do týchto práv a slobôd zasiahnuté mimoriadne závažným spôsobom. Aj keď ústavný súd uznal, že rozhodnutie o trovách, napadnuté sťažovateľkou, bolo z hľadiska zákonnosti spochybniteľné, zobral do úvahy skutočnosť, že hodnota zvyšných dvoch úkonov právnej pomoci bola nižšia ako trojnásobok minimálnej mzdy, čiže limit, ktorý bol aplikovateľný aj na prípustnosť dovolania. V prípade tak zanedbateľnej sumy by poskytnutie ochrany ústavným súdom bolo možné iba za veľmi výnimočných okolností a to nebol sťažovateľkin prípad. Preto ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

Sťažovateľka sa následne s tými istými námietkami obrátila na ESĽP. Vláda vo svojom stanovisku argumentovala, že sťažnosť je neprijateľná podľa článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru, nakoľko hodnota sporu bola približne 270 eur a sťažovateľka teda v zmysle judikatúry ESĽP neutrpela závažnú ujmu. Keďže uvedené ustanovenie Dohovoru nedovoľuje zamietnuť sťažnosť na základe tohto kritéria, ak prípad nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom, vláda zároveň poukázala na rozhodnutia krajského súdu a ústavného súdu vo veci a žiadala sťažnosť zamietnuť.

ESĽP vo svojom rozsudku, s poukazom na to, že v rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka o zvyšných dvoch úkonoch právneho zastúpenia, prijal záver, že krajský súd tieto dva úkony jednoducho prehliadol a opomenul o nich rozhodnúť. Podľa ESĽP riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány a chyby nesmú byť napravené na náklady jednotlivcov. Opomenutie krajského súdu rozhodnúť o sťažovateľkinom nároku preto oslabilo samotnú podstatu jej práva na prístup k súdu podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. ESĽP ďalej preskúmal aj námietku vlády, že sťažovateľka neutrpela závažnú ujmu, a že vec bola riadne preskúmaná vnútroštátnym súdom a uviedol, že ústavný súd vo svojom uznesení vôbec nezobral do úvahy argumenty sťažovateľky, vrátane tých, kde sa zaoberala porušením článku 6 Dohovoru. Za týchto okolností nepovažoval vec za riadne preskúmanú vnútroštátnym súdom a preto námietku vlády zamietol. Na základe uvedeného ESĽP konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.   

Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, sťažovateľka požadovala 1 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a 303,40 EUR z titulu náhrady trov konania. ESĽP jej priznal požadované sumy v plnom rozsahu.

Rozsudok bol prijatý výborom troch sudcov a je právoplatný dňom vyhlásenia.

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: echr.coe.int

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 10
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti ...

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným ...

Plnenie jedným z viacerých žalovaných a náhrada trov konania (§ 256 ods. 1 CSP)

Ak je žalobou uplatnený nárok voči viacerým žalovaným, ktorý majú tento nárok plniť spoločne a nerozdielne, potom plnenie poskytnuté ...

Plnenie v splátkach pod stratou výhody splátok. Nemožnosť aplikácie § 122 OZ

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach pod stratou ich výhody, je určenie doby ich plnenia stanovením splatnosti; nejde o lehotu v zmysle § 122 ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Ponúkam brigádu pre študentku/-ta 2. a vyššieho ročníka práva

Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave hľadá záujemkyne a záujemcov, a to študentov/-tky 2. až 3. ročníka právnickej ...

Hľadám

Paralegal, právny asistent

Hľadám si prácu na právnom oddelení buď v advokátskej kancelárii,samostatného advokáta prípadne leteckej spoločnosti. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort dopravy: Zmeny v taxislužbe odstraňujú nerovnaké podmienkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-dopravy-zmeny-v-taxisluzbe-odst/367202-clanok.html

Od apríla budúceho roka sa zjednodušuje podnikanie v taxislužbe.

Komora učiteľov: V návrhu zákona o pedagógoch nezohľadnili výhradyhttps://domov.sme.sk/c/22008809/komora-ucitelov-v-navrhu-zakona-o-pedagogoch-nezohladnili-vyhrady.html

Podľa učiteľov zákon od začiatku nebol ničím reformným ani novým.

Štát chce zamedziť zneužívaniu strelných zbraníhttp://www.teraz.sk/slovensko/stat-chce-zamedzit-zneuzivaniu-stre/367251-clanok.html

Skrátiť chce napríklad dobu platnosti zbrojného preukazu z 10 na 5 rokov.

Dekriminalizácia drog stroskotala na nereálnom návrhu, skritizoval minister Gál návrh Žitňanskejhttps://www.webnoviny.sk/dekriminalizacia-drog-stroskotala-na-nerealnom-navrhu-skritizoval-minister-gal-navrh-zitnanskej/

Čiastočná dekriminalizácia návykových látok, ktorá je aj v Programovom vyhlásení vlády ...

Manipulace dítěte je trestný čin. Otec využil času se synem ke štvaní proti matce

Málo se ví, že i manipulace potomkem při rozvodovém řízení může spadat pod trestný čin ...

Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv získal M. Vašečkahttp://www.teraz.sk/slovensko/cenu-za-vyznamny-prinos-v-oblasti-lu/367066-clanok.html

Vašečka sa venuje výskumom spoločnosti, je odborníkom na migračnú a rómsku problematiku.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 11/2018

Justičná revue 11/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2018

Právny obzor 5/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2018

Súkromné právo 5/2018

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: