TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP: Riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány

2.12. 2018, 12:27 |  najpravo.sk

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku nepriznania časti nároku na náhradu trov občianskoprávneho konania. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľke 1 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 303,48 EUR ako náhradu trov konania.

​Sťažovateľka si v roku 2004 na Obvodnom pozemkovom úrade v Martine uplatnila reštitučný nárok. V roku 2011 podala na Krajský súd v Žiline žalobu pre nečinnosť pozemkového úradu a dožadovala sa urýchlenia reštitučného konania. Keďže v tomto konaní platí povinnosť právneho zastúpenia, sťažovateľka sa musela dať zastupovať advokátkou. V apríli 2012 súd žalobe sťažovateľky vyhovel. Zároveň jej priznal nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, avšak priznaná náhrada pokrývala iba tri úkony právnej pomoci, hoci sťažovateľka požadovala náhradu trov právneho zastúpenia za päť úkonov. V rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka vo vzťahu k zvyšným dvom úkonom právnej pomoci. Keďže proti rozhodnutiu nebolo prípustné odvolanie, sťažovateľka sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa článku 127 ústavy. Ústavný súd vo svojom uznesení z júna 2012 odkázal na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej rozhodnutiami o trovách môžu byť základné práva a slobody porušené iba výnimočne, pokiaľ bolo do týchto práv a slobôd zasiahnuté mimoriadne závažným spôsobom. Aj keď ústavný súd uznal, že rozhodnutie o trovách, napadnuté sťažovateľkou, bolo z hľadiska zákonnosti spochybniteľné, zobral do úvahy skutočnosť, že hodnota zvyšných dvoch úkonov právnej pomoci bola nižšia ako trojnásobok minimálnej mzdy, čiže limit, ktorý bol aplikovateľný aj na prípustnosť dovolania. V prípade tak zanedbateľnej sumy by poskytnutie ochrany ústavným súdom bolo možné iba za veľmi výnimočných okolností a to nebol sťažovateľkin prípad. Preto ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

Sťažovateľka sa následne s tými istými námietkami obrátila na ESĽP. Vláda vo svojom stanovisku argumentovala, že sťažnosť je neprijateľná podľa článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru, nakoľko hodnota sporu bola približne 270 eur a sťažovateľka teda v zmysle judikatúry ESĽP neutrpela závažnú ujmu. Keďže uvedené ustanovenie Dohovoru nedovoľuje zamietnuť sťažnosť na základe tohto kritéria, ak prípad nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom, vláda zároveň poukázala na rozhodnutia krajského súdu a ústavného súdu vo veci a žiadala sťažnosť zamietnuť.

ESĽP vo svojom rozsudku, s poukazom na to, že v rozhodnutí krajského súdu nebola žiadna zmienka o zvyšných dvoch úkonoch právneho zastúpenia, prijal záver, že krajský súd tieto dva úkony jednoducho prehliadol a opomenul o nich rozhodnúť. Podľa ESĽP riziko akejkoľvek chyby štátnych orgánov musia znášať štátne orgány a chyby nesmú byť napravené na náklady jednotlivcov. Opomenutie krajského súdu rozhodnúť o sťažovateľkinom nároku preto oslabilo samotnú podstatu jej práva na prístup k súdu podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. ESĽP ďalej preskúmal aj námietku vlády, že sťažovateľka neutrpela závažnú ujmu, a že vec bola riadne preskúmaná vnútroštátnym súdom a uviedol, že ústavný súd vo svojom uznesení vôbec nezobral do úvahy argumenty sťažovateľky, vrátane tých, kde sa zaoberala porušením článku 6 Dohovoru. Za týchto okolností nepovažoval vec za riadne preskúmanú vnútroštátnym súdom a preto námietku vlády zamietol. Na základe uvedeného ESĽP konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.   

Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, sťažovateľka požadovala 1 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a 303,40 EUR z titulu náhrady trov konania. ESĽP jej priznal požadované sumy v plnom rozsahu.

Rozsudok bol prijatý výborom troch sudcov a je právoplatný dňom vyhlásenia.

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: echr.coe.int

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 130
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Interpretácia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 OZ a pohľadávka trov súdneho konania

Ak pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka treba vo všeobecnosti (teda bez ohľadu na pôvodný právny ...

CSP: Zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní zamestnancom (§ 429 ods. 2 písm. b/)

I. Konanie za právnickú osobu, ktorá podala dovolanie, tým, kto s ňou uzavrel dohodu o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce ...

CSP: Zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní zamestnancom (§ 429 ods. 2 písm. b/)

I. Konanie za právnickú osobu, ktorá podala dovolanie, tým, kto s ňou uzavrel dohodu o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce ...

Obmedzenie poskytnutia služby pri podnikateľskej činnosti

Ak prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia z poskytovania tejto služby úplne vylúči niekoho len pre jeho etnickú príslušnosť, náboženstvo, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Patakyová: Je dôležité hľadať vyvážený vzťah medzi právami a slobodamihttp://www.teraz.sk/slovensko/patakyova-je-dolezite-hladat-vyv/396362-clanok.html

Kancelária Patakyovej vlani identifikovala 178 porušení základných práv a slobôd. Za ...

Farmári majú využiť jednoduché pozemkové úpravy na sceľovanie pozemkovhttp://www.teraz.sk/ekonomika/farmari-maju-vyuzivat-jednoduche-p/396381-clanok.html

Slovenskí poľnohospodári majú podľa zákona možnosť vyrovnať si pozemky aj mimo veľkých ...

Ak rodič nedá dieťa do škôlky, môže dostať pokutu do 331,50 eurahttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/ak-rodic-neda-dieta-do-skolky-moze-dostat-pokutu-do-33150-eura/

Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý ohrozil jeho výchovu a ...

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korunhttps://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/rozpocet-rodicovsky-prispevek-babis-schillerova-bankovni-dan-cssd.A190520_091822_domaci_kop

Zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun od roku 2020 ...

Konec propadlých řidičáků. Stát bude lidi varovat přes SMShttps://www.denik.cz/z_domova/konec-propadlych-ridicaku-stat-bude-lidi-varovat-pres-sms-20190520.html

Výměna občanského průkazu, pasu či řidičáku má být snazší.

Vláda schválila novelu, která má zabránit dvojí kvalitě potravinhttps://www.denik.cz/ekonomika/vlada-schvalila-novelu-ktera-ma-zabranit-dvoji-kvalite-potravin-20190520.html

Zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v Česku a v jiných evropských ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2019

Právny obzor 2/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 3/2019

Justičná revue 3/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: