Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana

Test: Zákon o súdnych poplatkoch

 • Stanislava Ďurišová

Ako ste na tom so znalosťou právnej úpravy súdnych poplatkov? 15 otázok vaše znalosti ihneď preverí.

Poplatníkom je:

Správne doplňte nasledujúcu vetu: Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku......:

Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu:

Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

Z návrhu na začatie konania o rozvode manželstva sa platí súdny poplatok vo výške:

Vecné a osobné oslobodenie od súdneho poplatku sa:

Doplňte do vety správny časový údaj: Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí .... od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

Poplatok za dovolanie sa:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

Správne dokončite nasledujúcu vetu: Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im.....:

Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi sa platí súdny poplatok vo výške:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

Sadzba poplatku je v sadzobníku uvedená:

Oslobodenie súdneho konania vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí od súdneho poplatku je:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1111
PoUtStŠtPiSoNe
: